Yıl: 2005 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 35 - 42 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması

Öz:
Kullanım alanı sürekli genişleyen dizel motorlu araçlar bilindiği gibi petrol kökenli yakıtlar kullanmakta ve buna paralel olarak yakıt ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Bu artan ihtiyaca karşılık petrol rezervlerinin azalması ve fiyatlardaki hızlı artış, diğer yandan hava kirliliğinin artması gibi sebeplerden dolayı alternatif yakıtlar geliştirilmeye başlanılmıştır. Dizel motorlar için araştırılan alternatif yakıtlardan biri bitkisel yağlardır. Ülkemizin de içinde bulunduğu birçok ülkede uzun zamandan beri bitkisel yağların dizel motorlarında kullanım olanakları araştırılmaktadır. Bu çalışmada; bitkisel yağların dizel motorlarda alternatif yakıt olarak kullanım olanakları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, motor performansı, egzoz emisyonları ve motor elemanları üzerindeki etkileri literatür irdelenerek incelenmiştir.
Anahtar Kelime: bitkisel yağlar yakıt dizel yağı emisyon dizel motor

Use of vegetable oils as alternative fuel in diesel engine

Öz:
As known diesel engine vehicles which their usage area is conitunously widening have used oil-origin fuels and parelel to this the need of fuel has increased contrary to this increase. Decreasing oil reserves, rapid increase in oil costs, on the other hand increasing air pollution has directed people to improve alternative fuels. One of the alternative fuel which has been studied on is vegetable oil. Most of countries, one of them is our country, have been studying on using vegatable oil in diesel engines for a long time. In this study, the possibility of using vegatable oil in diesel engines, problems, solution and fuel engine performance, exhaust emissions and the effects of it on engine items are researched by the way of literature.
Anahtar Kelime: diesel engines plant oils fuels emission diesel oil

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altın, R. 1998. Bitkisel Yağların Dizel Motorlarında Kullanılmasının Deneysel Olarak İncelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 219 sayfa.
 • Alibaş, A., Eyüboğlu, V. ve Kayık, S. 1993. Bitkisel yağların motor yakıtı olarak kullanılabilme olanakları. Mühendis ve Makine Dergisi, 34, 19-27.
 • Altun, Ş. 2004. Motorin ve Susam Yağı Karışımlarının Dizel Motorlarda Kullanılabilirliliği. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 69 sayfa.
 • Aydın, A. ve Keskin, A. 2000. Dizel motorlarda motorin, bitkisel yağlar ve alkol karışımlarının performans ve emisyona etkilerinin araştırılması. Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu, 19-21 Haziran, Elazığ, 149-158.
 • Barsic, N.J. ve Humke, A.L.1982. Performance and emissions characteristics of a naturally aspirated diesel engine with vegetable oil fuels. Society of Automotiv Engineers, 810262,1173-1187.
 • Borat, O., Balcı, M. ve Sürmen A. 1995. İçten Yanmalı Motorlar. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları: Ankara, 513 sayfa.
 • Demirsoy, M. ve Kındıroğlu, K. 1997. Diesel motorlarında alternatif yakıt olarak değişik yağların kullanılması. Otomotiv Teknolojisi Bilim Haftası '97, 26-30 Mayıs, Çukurova Üniversitesi Yayınları: Adana.
 • Erdoğan, D. 1991. Bitkisel yağların dizel motorlarında kullanılması. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, 25-27 Eylül, Konya, 30-37.
 • Georing, C.E., Schwab, B., Daughrt, M.J., Pryde, E.H. ve Heakin, A.J. 1982. Fuel properties of eleven vegetable oils. Transactions of American Society of Automotiv Engineers, 1472-1483.
 • Gürleyük, S.S. ye Akpınar, S. 2002. Yeni enerji kaynakları: biodizel. www.obitet.gazi.edu.tr/makaleler
 • He, Y. ve Bao, Y.D. 2002. Study on rapeseed oil as alternative fuel for a single-cylinder diesel engine. Renewable Energy, 28, 1447-1453.
 • İlkılıç, C, Bayındır, H. ve Öner, C. 1997. Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak ayçiçek yağının kullanılması. Otomotiv Teknolojisi Bilim Haftası'97, 26-30 Mayıs, Çukurova Üniversitesi: Adana, 116-123.
 • İlkılıç, C. ve Yücesu, H.S. 2002. Pamuk yağı metil esteri ile dizel yakıtı karışımının bir dizel motoru performansına etkisi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 199-205.
 • İlkılıç, C. ve Öner, C. 2003. Bir dizel motorunda ayçiçek yağı metil esteri ile motorin karışı kullanarak egzoz emisyonlarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 579-588.
 • Karabektaş, M. ve Saraç, H.İ. 2002. Alternatif dizel motor yakıtı olarak biodizel yakıtının deneysel olarak incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 114-121.
 • Karaosmanoğlu, F., 2001, Biomotorin ve Türkiye. Enerji, 1, 35-38.
 • Karaosmanoğlu, F., 2002, Türkiye çevre dostu yenilenebilir bir yakıt adayı: Biyomotorin, Ekojenarasyon Dünyası- Kojenerasyon Dergisi, ICCI2002 Özel Sayısı, 10, 50-56.
 • Kolsarıcı, Ö., Gür, M.A., Kaya,M.D., İşler, N. ve Başalma, D. 2005. Yağlı tohumlu bitkiler üretimi. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi I. Cilt 3-7 Ocak, Ankara, 41-62.
 • Ulusoy, Y. 1999. Ayçiçeği, Pamuk ve Soya Yağlarının Diesel Motorlarında Yakıt Olarak Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 119 sayfa.
 • Ulusoy, Y. ve Alibaş, K. 2002. Dizel Motorlarda biodizel kullanımının teknik ve ekonomik olarak incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 37-50.
 • Yücesu, H.S., Altın, R. ve Çetinkaya, S. 2001, Dizel motorlarında alternatif yakıt olarak bitkisel yağ kullanımının deneysel incelenmesi. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, 39-49.
 • Yücel, H.L., 2002, Pamuk yağı - motorin karışımlarının alternatif dizel yakıtı olarak kullanılması. IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 16-18 Ekim, İstanbul, 945-952.
 • www.tupras.com.tr, Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Resmi İnternet Sitesi.
 • www.die.gov.tr, DİE, Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) , Devlet İstatistik Enstitüsü, 2002.
 • www.gap.gov.tr. GAP-Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı resmi web sitesi.
APA ALTUN Ş, GÜR M (2005). Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. , 35 - 42.
Chicago ALTUN ŞEHMUS,GÜR M. Atilla Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. (2005): 35 - 42.
MLA ALTUN ŞEHMUS,GÜR M. Atilla Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. , 2005, ss.35 - 42.
AMA ALTUN Ş,GÜR M Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. . 2005; 35 - 42.
Vancouver ALTUN Ş,GÜR M Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. . 2005; 35 - 42.
IEEE ALTUN Ş,GÜR M "Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması." , ss.35 - 42, 2005.
ISNAD ALTUN, ŞEHMUS - GÜR, M. Atilla. "Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması". (2005), 35-42.
APA ALTUN Ş, GÜR M (2005). Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(3), 35 - 42.
Chicago ALTUN ŞEHMUS,GÜR M. Atilla Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9, no.3 (2005): 35 - 42.
MLA ALTUN ŞEHMUS,GÜR M. Atilla Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.3, 2005, ss.35 - 42.
AMA ALTUN Ş,GÜR M Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005; 9(3): 35 - 42.
Vancouver ALTUN Ş,GÜR M Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2005; 9(3): 35 - 42.
IEEE ALTUN Ş,GÜR M "Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması." Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, ss.35 - 42, 2005.
ISNAD ALTUN, ŞEHMUS - GÜR, M. Atilla. "Bitkisel yağların alternatif yakıt olarak dizel motorlarında kullanılması". Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9/3 (2005), 35-42.