Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 112 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi

Öz:
Bu çalışmada, sigara bırakma polikliniğimize başvuran hastalarda, Fagerstrom Nikotin Bağımlılık Testi'ne göre hafif, orta ve ağır derecede nikotin bağımlılığı olan olgularda uygulanan tedavilerin [nikotin replasman tedavisi (NRT)/davranış eğitimi-motivasyonel destek (DE)] birinci yıl izlem sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ekim 1999-Nisan 2002 tarihleri arasında başvuranlar (n= 610), değerlendirilerek sigara bırakma yöntemleri konusunda bilgilendirilmiş ve anket uygulanmıştır. İkinci görüşmede tedaviye alınan (üç vizit, telefonla danışma) olguların (n= 561), bir yıllık izlem sonuçları ve demografik veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Programı 435 kişi tamamlamış, iki kişi ölmüş, bağlantı kurulamayan 124 kişi "sigara içiyor" olarak kabul edilmiştir. Üçyüzyetmişbeş (%66.8) kişiye NRT ve eğitim, diğer gruba ekonomik ve diğer nedenlerle (Fagerstrom skoru < 6, istemeyenler, tıbbi kontrendikasyon) yalnızca davranış eğitimi (n= 186, %33.2) verilmiştir. Başvuranların %10 (56 kişi)'u hafif, %57 (320 kişi)'si orta, %33 (185 kişi)'ü ise ağır düzeyde nikotin bağımlılığı gruplarında yer almaktadır. Üç grubun tedavi gruplarına dağılımı açısından anlamlı istatistiksel fark mevcuttur. Gruplar cinsiyet dışındaki demografik değişkenler ve başlangıç yaşı açısından benzer; sigara içme süresi, bir günde içilen sigara sayısı ve NRT dozu açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Sonuç olarak, sigara bırakmada, nikotin bağımlılık düzeyinden bağımsız olarak NRT ve davranış eğitimi benzer olarak etkilidir.
Anahtar Kelime: Sigarayı bırakma Nikotin Tütün kullanım bozukluğu

Konular: Sosyoloji

The effect of nicotine dependence stages on smoking cessation treatment results

Öz:
In this study, comparison of behavioral education (BE) and/or nicotine replacement therapy (NRT) between stages of mild, medium and heavy nicotine dependence according to Fagerstrom Test for Nicotine Dependence have been aimed. Six hundred and ten patients applied between October 1999-April 2002 have been acknowledged and evaluated by questionnaire. One-year follow-up results and demographic variables of patients who recruited to treatment (n= 435) (three visits, telephone counseling) were analyzed by statistical analysis. Two patients died, 124 patients (non-con-tactable) were considered to be smoking. 375 case (66.8%) were given NRT and BE; only BE (Fagerstrom < 6, no use of NRT for medical, economic, other reasons) was recommended to 186 subjects (33.2%). 56 (10%) patients were in mild, 320 (57%) patients in medium, and 185 patients in heavy nicotine dependence groups. There was significant statistical difference between groups with regards to distribution of treatment groups. The groups were similar with regards to onset age and demographic variables except gender, and there was statistical difference between groups for packet year and NRT dosage. On the other hand, the smoking cessation rates were similar between nicotine dependence groups in two treatment groups. As a result, in smoking cessation, NRT and behavioral education are both efficient regardless of nicotine dependence stage.
Anahtar Kelime: Nicotine Tobacco Use Disorder Smoking Cessation

Konular: Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Simon AJ, Carmody TP, Hudes HS, et al. Intensive smoking cessation counseling versus minimal counseling among hospitalized smokers treated with transdermal nicotine replacement: A randomized trial. Am J (vied 2003;114:555-62. 2. Uzaslan EK, Özyardımcı N, Karadağ M, et al. The physician's intervention in smoking cessation: Results of the five years of smoking cessation clinic. Ann Med Sci2000;9:63-9. 3. Hand S, Edwards S, Campell IA, Cannings A. Controlled trial of three weeks nicotine replacement treatment in hospital patients also given advice and support. Thorax 2002;57:715-8. 4. Smith SS, jorenby DE, Fiore FC, et al. Strike while the iron hot is: Can stepped-care treatments resurrect relapsing smokers. J Consulting Clinical Psychology 2001;69:429-39. 5. Flore CM. US Public Health Service Support. A clinical practice guideline for treating tobocca use and dependence. JAMA 2000;283:3244-54. 6. Teneggi V, Squassantre L, lavarone L, et al. Correlation and predictive performances of saliva and plasma nicotine concentration on tobacco with drawal-induced craving. Br J Clin Pharmacol 2002;54:407-14. 7. Coşar B, Şahin K, Arıkan Z, Işık E. Nikotin bağımlılığı, psikofarmakolojisi ve bağımlılık davranışının bazı psikiyatrik bozukluklarla ilişkisi. 3P Dergisi 1996;4:199-205. 8. Amerikan Psikiyatri Birliği. Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayısal El Kitabı, Dördüncü Baskı (DSM IV), Washington: Amerikan Psikiyatri Birliği. Köroğlu E (çeviren), Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1994. 9. Hughes JR, Gust SW, Skoog G. Symptoms of tobacco withdrawal: A replication and extension. Arch Gen Pyschiatry 1991;48:52-59. 10. Heathorn TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerstrom KO. The Fagerstrom test for nicotine dependence: A revision of the Fagerstrom tolerence questionnaire. Br j Addict 1991 ;86:1119-27. 11. Kozlowski LT, Porter CQ, Orleans CT, et al. Predicting smoking cessation with self-reported measures of nicotine dependence: FTQ, FTND, and HSI. Drug Alcohol Depend 1994;34:211-6. 12. Breslau N, Johnson EO. Predicting smoking cessation and major depression in nicotine-dependent smokers. Am J Public Health 2000;90:1122-7. 13. A study of psychometric and predictive properties of the Fagerstrom test for nicotine dependence in a population of young smokers. Nicotine Tob Res 1999; 1:59-66.
  • 14. Heathorn TF, Kozlowski LT, Frecker RC, et al. Measuring the heaviness of smoking: Using self-reported time to the first cigarette of the day and number of cigarettes smoked per day. Br J Addict 1989;84:791 -9. 15. De Leon j, Diaz FJ, Becona E, et al. Exploring brief measures of nicotine dependence for epidemiological surveys. Addict Behav 2003;28:1481-6. 16. Özkan M. Sigara bırakma yöntemleri. Bartu Saryal S, Acıcan T (editörler). Güncel Bilgiler Işığında Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı. Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2003:295-307. 17. Bilir N, Doğan BG, Yıldız AN. Sigara içme konusunda davranış ve tutumlar. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayın No: 7, Ankara 1997. 18. Emri S. Sigara ve sağlık. Barış i ed). Solunum Hastalıkları. 3. Baskı. Ankara: Atlas Kitapçılık, 1998. 19. Mollahaliloğlu S, Coşkun Ö, Tiryakioğlu AE, Basara Ü (Yayın Kurulu). Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003. Sigarayı Bırakma, Ankara 2003. 20. Demir T. Sigara bıraktırma yöntemleri. Umut S, Erk M (editörler). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Seminer Notları. 1998, İstanbul. 21. Benewitz NL Pharmacological aspects of cigarette smoking and nicotine addiction. N Engl J Med 1988;319: 1318-30. 22. Sadock Bj, Sadock VA. Synopsis of Psychiatry. 9th ed. Baltimore: Lippincott & Wilkins, 2003;444-8. 23. Breslau N, Kilbey M, Andreski P. Nicotine withdrawal symptoms and psychiatric disorders: Findings from epidemiological study of young adults. Am j Psychiatry 1992; 149:464-9. 24. Fagerstrom KO, Kunze M, Schoberberger R, et al. Nicotine dependence versus smoking prevalence: Comparisons among countries and categories of smokers. Tob Control 1996;5:1-3. 25. Danacı AE, Sarandöl A. Sigara kullanımı ve nikotin bağımlılığı. Özyardımcı Ö (editör). Sigara ve Sağlık. Bursa, 2002;409-29. ) 26. Jorenby DE, Leischow S], Nides MA, et al. A controlled trial of sustained-release bupropion, a nicotine patch, or both for smoking cessation. N Engl j Med 1999;340: 685-91. 27. Silagy C, Mant D, Fowler G, Lodge M. Meta-analysis on efficacy of nicotine replacement therapies in smoking cessation. Lancet 1994;343:139-42. 28. Campell IA, Prescott RJ, Tjeder-Burton SM. Smoking cessation in hospital patients given repeated advice plus nicotine or placebo chewing gum. Respir Med 1991;85:155-7. 29. Fiore MC, Smith SS, Jorenby DE. The effectiveness of the nicotine patch for smoking cessation: A meta-analysis. JAMA 1994;271:1940-7. 30. Russell MAH, Stapleton JA, Feyerabend C, et al. Targeting heavy smokers in general practice: Randomized controlled trial of transdermal nicotine patches. British Medical J 1993; 306:1308-12. 31. Tonessen P, Pailetti P, Gustavson G, et al. Higher dosage nicotine patches increase one-year smoking cessation rates: Results from the European CEASE trial. Eur Respir J 1999; 13:238-46.
APA ÖRSEL O, Orsel S, ALPAR S, UÇAR N, GÜVEN F, ŞİPİT T, KURT B (2005). Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. , 112 - 118.
Chicago ÖRSEL Osman,Orsel Sibel,ALPAR Sibel,UÇAR Nazire,GÜVEN Fırat Selma,ŞİPİT Tuğrul,KURT Bahar Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. (2005): 112 - 118.
MLA ÖRSEL Osman,Orsel Sibel,ALPAR Sibel,UÇAR Nazire,GÜVEN Fırat Selma,ŞİPİT Tuğrul,KURT Bahar Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. , 2005, ss.112 - 118.
AMA ÖRSEL O,Orsel S,ALPAR S,UÇAR N,GÜVEN F,ŞİPİT T,KURT B Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. . 2005; 112 - 118.
Vancouver ÖRSEL O,Orsel S,ALPAR S,UÇAR N,GÜVEN F,ŞİPİT T,KURT B Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. . 2005; 112 - 118.
IEEE ÖRSEL O,Orsel S,ALPAR S,UÇAR N,GÜVEN F,ŞİPİT T,KURT B "Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi." , ss.112 - 118, 2005.
ISNAD ÖRSEL, Osman vd. "Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi". (2005), 112-118.
APA ÖRSEL O, Orsel S, ALPAR S, UÇAR N, GÜVEN F, ŞİPİT T, KURT B (2005). Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. Solunum Hastalıkları, 16(3), 112 - 118.
Chicago ÖRSEL Osman,Orsel Sibel,ALPAR Sibel,UÇAR Nazire,GÜVEN Fırat Selma,ŞİPİT Tuğrul,KURT Bahar Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. Solunum Hastalıkları 16, no.3 (2005): 112 - 118.
MLA ÖRSEL Osman,Orsel Sibel,ALPAR Sibel,UÇAR Nazire,GÜVEN Fırat Selma,ŞİPİT Tuğrul,KURT Bahar Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. Solunum Hastalıkları, vol.16, no.3, 2005, ss.112 - 118.
AMA ÖRSEL O,Orsel S,ALPAR S,UÇAR N,GÜVEN F,ŞİPİT T,KURT B Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. Solunum Hastalıkları. 2005; 16(3): 112 - 118.
Vancouver ÖRSEL O,Orsel S,ALPAR S,UÇAR N,GÜVEN F,ŞİPİT T,KURT B Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. Solunum Hastalıkları. 2005; 16(3): 112 - 118.
IEEE ÖRSEL O,Orsel S,ALPAR S,UÇAR N,GÜVEN F,ŞİPİT T,KURT B "Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi." Solunum Hastalıkları, 16, ss.112 - 118, 2005.
ISNAD ÖRSEL, Osman vd. "Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi". Solunum Hastalıkları 16/3 (2005), 112-118.