Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 141 - 162 Metin Dili: Türkçe

Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama

Öz:
Hastanelerde performansın değerlendirilmesinde ve maliyetlerin izlenmesinde kapasite kullanım düzeyi hastane yöneticilerine bilgi vermektedir. Hastanelerde genel performans göstergelerinin başında kapasite kullanım oranı gelmektedir. Kapasite kullanım oranı, bir hastanenin mevcut yataklarının ne derece dolu olarak kullanıldığını ortaya koyan bir gösterge olup maliyetleri etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Türkiye’de, hastanelerde gözlenen ve sıklıkla ifade edilen sorunların başında hasta yataklarının optimum biçimde kullanılmaması gelmektedir. Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinin yatan hasta servislerindeki kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisini ortaya koymak ve birim hasta günü maliyetlerindeki değişimleri saptamak, bu araştırmanın temel amaçlarını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelime: Tokat Hastaneler Masraflar ve maliyet analizi Hastane yönetimi

Effect of capacity use ratio on costs in hospitals: An application in the ministry of health Tokat maternity and child care hospital

Öz:
The level of capacity use informs hospital administrators about the evaluation of performance and costs in hospitals. Capacity use ratio is the most important indicator of the general performance of hospitals. It indicates the degree of fullness of the beds of hospitals and is one of the factors that affects costs. The most important problem of hospitals in Turkey, that is most frequently observed and expressed, is not using hospital beds optimally. The basic aims of this research are to determine the effects of capacity use in inpatient services on costs and to show the changes in the costs of patient-day units in the Tokat Maternity and Child Care Hospital.
Anahtar Kelime: Hospitals Tokat Costs and Cost Analysis Hospital Administration

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Ağırbaş İ. (1993) Hastanelerde Maliyet Performans Analizi ve TCDD Ankara Hastanesinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 2. Akar Ç. (1992) Hastane İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi. Muhasebe Finansman Programı Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • 3. Finkler S. (1995) Essentials of Cost Accounting For Health Care Organizations. Aspen Publications, Maryland.
 • 4. Gecikligün M. (1977) Hastanelerde Maliyet Hesapları ve Maliyet Analizleri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul.
 • 5. Güzel A. (1996) Kapasite Kullanım Oranları: Ankara Rehabilitasyon Merkezinde Kapasite Kullanım Oranlarının Analizi ve Etki Eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Model. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 6. Kaya S. (1996) Gereksiz Hastane Kullanımının Belirlenmesi ve Yönetimi. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü, Haberal Eğitim Vakfı, Ankara.
 • 7. Kobu B. (1994) Üretim Yönetimi. İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadi Yayınları, Avcılar Basımevi, İstanbul
 • 8. Leverson I. (1979) Some Policy Implication of Relationship Betwen Health Services and Health. Inquiry Spring,16.
 • 9. Sağlık Bakanlığı (2002) Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı 2001. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayın No: 641, Ankara.
 • 10. Sümbüloğlu K. (1994) Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler. Özdemir Yayıncılık, Ankara.
 • 11. Sözbilir H. (1986) Hastanelerde Etkenliği Artırmada Yönetime Yardımcı Araç Olarak Maliyet Bilgilerinin Kullanılması ve Afyon'da Bir Örnek Olay Çalışması. A.Ü. Yayınları, No : 135, Eskişehir.
 • 12. Şahin İ. (1992) Hastanelerde Birim Çıktı Maliyetinin Analizi ve Kapasite Kullanım Faktörünün Maliyetlere Etkisi. Sağlık Bakanlığı Zübeyde Hanım Doğumevi'nde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 13. Tokat M. (2001) Türk Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanmasının Ekonomik Boyutu. Yeni Türkiye Sayı: 40, Sağlık Özel Sayısı II, 2001.
 • 14. Yıldırım S. (1994) Sağlık Hizmetlerinde Harcama Maliyetleri. DPT Yayınları, Yayın No: 2350, Temmuz 1994, Ankara.
 • 15. Yiğit V. (2003) Hastanelerde Maliyet-Performans Analizi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevinde Bir Uygulama. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
APA YİĞİT V, AĞIRBAŞ İ (2004). Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. , 141 - 162.
Chicago YİĞİT VAHİT,AĞIRBAŞ İSMAİL Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. (2004): 141 - 162.
MLA YİĞİT VAHİT,AĞIRBAŞ İSMAİL Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. , 2004, ss.141 - 162.
AMA YİĞİT V,AĞIRBAŞ İ Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. . 2004; 141 - 162.
Vancouver YİĞİT V,AĞIRBAŞ İ Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. . 2004; 141 - 162.
IEEE YİĞİT V,AĞIRBAŞ İ "Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama." , ss.141 - 162, 2004.
ISNAD YİĞİT, VAHİT - AĞIRBAŞ, İSMAİL. "Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama". (2004), 141-162.
APA YİĞİT V, AĞIRBAŞ İ (2004). Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7(2), 141 - 162.
Chicago YİĞİT VAHİT,AĞIRBAŞ İSMAİL Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7, no.2 (2004): 141 - 162.
MLA YİĞİT VAHİT,AĞIRBAŞ İSMAİL Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.7, no.2, 2004, ss.141 - 162.
AMA YİĞİT V,AĞIRBAŞ İ Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2004; 7(2): 141 - 162.
Vancouver YİĞİT V,AĞIRBAŞ İ Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi. 2004; 7(2): 141 - 162.
IEEE YİĞİT V,AĞIRBAŞ İ "Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama." Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 7, ss.141 - 162, 2004.
ISNAD YİĞİT, VAHİT - AĞIRBAŞ, İSMAİL. "Hastane işletmelerinde kapasite kullanım oranının maliyetlere etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat doğum ve çocuk bakımevi hastanesinde bir uygulama". Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7/2 (2004), 141-162.