Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 43 - 55 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları

Öz:
Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma eğitimi sağlıkla ilgili olan öğrencilerin mevcut sağlık davranışlarını ve etkileyebilecek bazı bireysel özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 09-19 Haziran 2003'te Celal Boyar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu (320 kişi) öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Veriler bireysel özellikleri içeren bir soru formu ve "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği" ile toplanmıştır. Veriler yüzdelik, ortalama, t-testi. korelasyon ve varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin genel olarak Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları puanı(121.92 ± 1.10) orta düzeyde bulunmuştur. Kız öğrencilerin puanı erkek öğrencilerinkinden daha yüksek ve cinsiyet ite Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları puanı arasındaki fark oldukça önemli (p<0.05) bulunmuştur. Öğrencilerin gelir durumlarını Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları puanını etkilediği (p<0.000), yaşamının büyük bölümünün geçtiği yer büyüdükçe daha çok olumlu sağlık davranışı sergiledikleri, Beden Kitle İndeksi normalin altında olan öğrencilerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları puanının diğerlerinden önemli ölçüde yüksek (124.31 ± 20.72, p<0.05) olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Sağlık davranışı Yaşam tarzı Öğrenciler

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Am’aitah R, Haddad L, Umlauf M.G (2001). Health Promotion Behaviours Of Jordnian Women. Infection,20(6):533-546.
 • Bagwell MN, Bush HA (2000). Improving Health Promotion For Blue-Collor Workers. Journal Of Nursing Care Quality, 14(4):65-71.
 • Erci B, Aydın İ, Tortumoğlu G (1998). Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Hemşire Ve Ebelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi. Uluslar arası Katılımlı VI.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara: 102-106.
 • Erci B, Okanlı A, Kılıç D (1999). Premenstruel Sendromun Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Depresyon Düzeyi İle İlişkisi” VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı:87-91,Erzurum.
 • Esin M.N (1998). Türk Kadınlarının Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi”, VI. U-lusal Halk Sağlığı Kongresi,s:52-55.
 • Esin N (1997). Endüstriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık Davranışlarının Saptanması ve Geliştirilmesi. Doktora Tezi,İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Gözüm S, Tezel A (2000). Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Path Analizi İle Açıklanması. I. Uluslararası, VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri, Antalya.
 • Kaya N, Çilli A. S, Üniversite Öğrencilerinde Nikotin, Alkol ve Madde Bağımlılığının 12 Aylık Yaygınlığı, www.Arabul.com, 2001.
 • Özbaşaran F, Çetinkaya A (2002). Evaluation Of The Health Behaviors Of Teachers Working In Manisa, The First Regional Meeting Of The Aslan Pacific Organization for Cancer Prevention, 14-16 October 2003,İzmir.
 • Palank C (1991). Determinants Of Health-Promotive Behaviors:A Review Of Current Research. Nursing Clinics Of North America 26(4):815-832.
 • Pasinlioğlu T, Gözüm S (1998). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Sağlık Davranışları. Cumhuriyet Üniv. HYO Derg. 2(2):60-68.
 • Sayan A, Erci B (2001). Çalışan Kadınların Sağılığı Geliştirici Tutum Ve Davranışları İle öz Bakım Gücü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi” Atatürk Üniv. HYO Derg. 4 (2):11-19.
 • Sayan A, Tan M, Uğurlu N ve ark (2001). Üç Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Olumlu Sağlık Davranışları, Olumlu Kendilik Algısı İlişkisi” Atatürk Üniv. HYO Derg. 4 (2):20-31.
 • Yetkin A, Uzun Ö (2000). Eğitimi Sağlıkla İlgili Olan Ve Olmayan Yüksekokul Öğrencilerinin Sağlık Davranışlarının Karşılaştırılması” Atatürk Üniv. HYO Derg. 3(2):1-10.
APA ÖZBAŞARAN F, ÇETİNKAYA Ç, GÜNGÖR N (2004). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. , 43 - 55.
Chicago ÖZBAŞARAN Ferda,ÇETİNKAYA Çakmakçı Aynur,GÜNGÖR Nurgül Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. (2004): 43 - 55.
MLA ÖZBAŞARAN Ferda,ÇETİNKAYA Çakmakçı Aynur,GÜNGÖR Nurgül Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. , 2004, ss.43 - 55.
AMA ÖZBAŞARAN F,ÇETİNKAYA Ç,GÜNGÖR N Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. . 2004; 43 - 55.
Vancouver ÖZBAŞARAN F,ÇETİNKAYA Ç,GÜNGÖR N Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. . 2004; 43 - 55.
IEEE ÖZBAŞARAN F,ÇETİNKAYA Ç,GÜNGÖR N "Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları." , ss.43 - 55, 2004.
ISNAD ÖZBAŞARAN, Ferda vd. "Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları". (2004), 43-55.
APA ÖZBAŞARAN F, ÇETİNKAYA Ç, GÜNGÖR N (2004). Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(3), 43 - 55.
Chicago ÖZBAŞARAN Ferda,ÇETİNKAYA Çakmakçı Aynur,GÜNGÖR Nurgül Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 7, no.3 (2004): 43 - 55.
MLA ÖZBAŞARAN Ferda,ÇETİNKAYA Çakmakçı Aynur,GÜNGÖR Nurgül Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.7, no.3, 2004, ss.43 - 55.
AMA ÖZBAŞARAN F,ÇETİNKAYA Ç,GÜNGÖR N Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(3): 43 - 55.
Vancouver ÖZBAŞARAN F,ÇETİNKAYA Ç,GÜNGÖR N Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(3): 43 - 55.
IEEE ÖZBAŞARAN F,ÇETİNKAYA Ç,GÜNGÖR N "Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7, ss.43 - 55, 2004.
ISNAD ÖZBAŞARAN, Ferda vd. "Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık davranışları". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 7/3 (2004), 43-55.