Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 281 - 285 Metin Dili: Türkçe

Yenidoğan döneminde duktus açıklığı

Öz:
Amaç: Prematüre bebeklerde duktus açıklığının varlığı morbidite ve mortalite açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada gestasyon yaşına ve ek patolojilerin olup olmadığına bakılmaksızın duktusu fizik muayene ve ekokardiyografik olarak açık bulunan tüm yenidoğanlarda duktus açıklığının morbidite ve mortaliteye etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: 1 Ocak 2002 ile 31 Mayıs 2004 tarihleri arasında, hangi nedenle olursa olsun yenidoğan ünitesince yatırılarak izlendiği sırada, duktusu açık olarak saptanan olguların dosya kayıtları geriye doğru incelenerek veriler toplandı. Bulgular: Çalışma grubu toplam 152 olgudan oluşmaktaydı. Gestasyon yaşlarına göre 93'ü (46 erkek, 47 kız) prematür, 59'u (35 erkek, 24 kız) zamanında doğan bebekti. Prematür bebeklerin gestasyon yaşları 29.3±3.10 hafta, doğum ağırlıkları 1275.89±503.89 g, boyları 37.51±4.47 cm idi ve 81 bebeğin (%81.7) başvuru sırasında yaşları bir günden azdı. Zamanında doğan bebeklerin gestasyon yaşları 36.63±2.44 hafta, doğum ağırlıkları 2855.07±699.13 g, boyları 47.01±4.73 cm idi ve başvuru sırasında 19'unun (%40.1) yaşı bir günden küçüktü. Duktus açıklığına ek birden fazla konjenital kalp hastalığının olması kompleks konjenital kalp hastalığı (KoKKH) olarak değerlendirildiğinde, prematüre gruptaki hastalarda hemodinamik önemi olmayan 46 atrial septal defekt (ASD), 2 ventriküler septal defekt (VSD) varken, zamanında doğanlarda 26 KoKKH, 21 ASD, bir pulmoner stenoz (PS) vardı. Prematüre gruptakilerin 45'inde, zamanında doğanların 11'inde kalp dışı diğer patolojiler saptandı. KoKKH gösterenlerin büyük bölümü medikal tedavi ve/veya girişimsel uygulamalara ihtiyaç gösterdi. Sonuç: Yenidoğan prematürelerde duktus açıklığı klinik seyir ve tedavi açısından önem taşımaktadır. Ancak zamanında doğmuş bebeklerde de duktus açıklığının dikkatle izlenmesi gerekir. Duktus bağımlı konjenital kalp hastalığının saptanması tedavi yaklaşımı için önemlidir ve hayat kurtarıcı olabilir. Zamanında doğan olgularımızın yarıya yakınında tedavi ve/veya girişim gerektiren kalp hastalığının olması, duktus açıklığının bu bebeklerde de morbidite ve mortalite açısından önemli olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelime: Süt çocuğu, prematür Kalp hastalıkları Ölüm oranı Duktus arteriozus Hastalık oranı Geriyedönük çalışma

Ductal opening during neonatal period

Öz:
Aim: Existance of ductal opening in premature infant has an importance with regard to morbidity and mortality. In this study, it is aimed searching the ductal opening effect on morbidity and mortality in neonates who have been considered having ductus on physical examination or echocardiogaraphic study without showing importance to gestational age and additional pathology. Material and Method: The data were collected by examining the hospital records concerning neonates with ductal patency, admitted by neonatal unit for any cause, starting on January 1st 2002 up to May 31st 2004 retrospectively.Results: Meantime, there were total 152 cases stated. According to their gestational ages, ninety three were premature (46 male, 47 female), fifty nine were mature (35 male, 24 female) infants. The gestational age of premature infants was 29.63±3.10 weeks with a birth weight of 1275.89±503.89 gr and a birth height of 37.51±4.47 cm. At the attendance, the age of %81.70 (81 infants) was less than one day. The gestational age of mature infants was 36.63±2.44 weeks, the birth weight was 2855.07±699.13 gr and height was 47.01±4.73 cm. The age of % 40 (19 infants) was less than one day at the application. When a congenital heart disease more than one additional to ductus opening was called as complex congenital heart disease (CoCHD), 46 atrial septal defect (ASD) which had no hemodynamic significance for the patients and 2 ventricular septal defect (VSD) were diagnosed in the premature group. On the other hand, there were 26 CoCHD, 21 ASD, and one pulmonary stenosis (PS) among the mature infants. Extracardiac pathologies were found in 45 of premature and 11 of mature infants. A vast majority of CoCHD patients needed a medical treatment and/or interventional theraphy. Conclusion: Ductal opening has an importance in premature neonates because of the clinical progress and treatment. Ductal opening also should be observed in mature infants with attention. The diagnosis of ductus dependent congenital heart disease is important for treatment approach and can save life. The importance of ductal opening in aspects of morbidity and mortality should be considered in mature infants, as well as the prematures, while nearly half of the diagnosed matures had a heart disease which needs medical treatment or intervention.
Anahtar Kelime: Infant, Premature Mortality Morbidity Heart Diseases Retrospective Studies Ductus Arteriosus

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Su PH, Chen Y, Su CM, Huang TC, Lee. HS. Comparison of )uprofen and indomethacin therapy for patent ductus arteriosus ı preterm infants. Pediatr Int 2003; 45:665-70.
 • 2. Keckes Z, Cartwright DW. Poor outcome of very low birthweight babies with serious congenital heart disease. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002; 87:31-3.
 • 3. Akısü M, Özyürek AB, Oral R, et al. Siyanotik konjenital kalp hastalıklarında yenidoğan döneminde prostaglandin E1 ve E2'nin kullanımı. Ege Pediatri Bülteni 1995; 2:107-9.
 • 4. Niinikoski H, Alanen M, Parvinen T, Aantaa R, Ekblad H, Kero P. Surgical closure of patent ductus arteriosus in very-low-birth-weight infants. Pediatr Surg Int 2001; 17:338-41.
 • 5. Ohlsson Arne. Back to the Drawing Board. Pediatr Res 2000; 47:4-5.
 • 6. Hines MH, Raines KH, Payne RM, et al. Video-Assisted ductal ligation in premature infants. Ann Thorac Surg 2003; 76:1417-20.
 • 7. Lee J, Rajadurai VS, Tan KW, Wong KY, Wong EH, Leong YNL. Randomized trial of prolonged low-dose versus conventional-dose indomethacin for treating patent ductus arteriosus in very low birth weight infants. Pediatrics 2003; 112:345-50.
 • 8. Fowlie PW, Davis PG. Prophylactic indomethacin for preterm infants: A systemic review and meta-analaysisi. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003; 88:464-6.
 • 9. Dolores Quinn RN, Cooper B, Clyman Rl. Factors associated wit permanenet closure of ductus arteriosus: A role for prolonged indomethacin therapy. Pediatrics 2002; 110:1-6.
 • 1O. Osborn DA, Evans N, Kluckow M. Effect of early targered indomethacin on the ductus arteriosus and blood flow to upper body and brain in the preterm infant. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003; 88:477-82.
 • 11. Kluckow M, Evans N. Superior vena cava flow in newborn infants: a novel marker of systemic blood flow. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2000; 82:182-7.
 • 12. Goumay V, Savagner C, Thiriez G, Kuster A, Roze J-C. Pulmonary hypertension after ibuprofen prophlaxis in very preterm infants. Lancet 2002; 359:1486-8.
 • 13. Mosca F, Bray M, Stucchi I, Fumagalli M. Pulmonary hypertension after ibuprofen prophlaxis in very preterm infants. Lancet 2002; 360:1023-4.
 • 40. Schmidt B, Wright LL, Davis P, Solimano A, Roberts RS. Ibuprofen prophylaxis in preterm neonates: Lancet 2002; 360:492.
 • 15. 0vermeire BV, Follens I, Hartmann S, Creten WL, Acker KJV. Treatment of patent ductus arteriosus with ibuprofen. Arch Dis Child 1997; 76:179-84.
 • 16. Heyman E, Morag I, Batash D, Keidar R, Baram S, Berkovitch M. Closure of patent ductus arteriosus with oral ibuprofen suspension in premature newborns: A pilot study. Pediatrics 2003; 112:354-8.
 • 17. Patel J, Roberts I, Azzopardi D, Hamilton P, Edwards AD. Randomized double-blind controlled trial comparing the effects of ibuprofen with indomethacin on cerebral hemodynamics in preterm infants with patent ductus arteriosus. Pediatr Res 2000; 47:36-42.
APA AKÇURİN G, KARDELEN F, ERTUĞ H, ONGUN H (2005). Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. , 281 - 285.
Chicago AKÇURİN Gayaz,KARDELEN Fırat,ERTUĞ Halil,ONGUN HAKAN Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. (2005): 281 - 285.
MLA AKÇURİN Gayaz,KARDELEN Fırat,ERTUĞ Halil,ONGUN HAKAN Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. , 2005, ss.281 - 285.
AMA AKÇURİN G,KARDELEN F,ERTUĞ H,ONGUN H Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. . 2005; 281 - 285.
Vancouver AKÇURİN G,KARDELEN F,ERTUĞ H,ONGUN H Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. . 2005; 281 - 285.
IEEE AKÇURİN G,KARDELEN F,ERTUĞ H,ONGUN H "Yenidoğan döneminde duktus açıklığı." , ss.281 - 285, 2005.
ISNAD AKÇURİN, Gayaz vd. "Yenidoğan döneminde duktus açıklığı". (2005), 281-285.
APA AKÇURİN G, KARDELEN F, ERTUĞ H, ONGUN H (2005). Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. MN Kardiyoloji, 12(4), 281 - 285.
Chicago AKÇURİN Gayaz,KARDELEN Fırat,ERTUĞ Halil,ONGUN HAKAN Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. MN Kardiyoloji 12, no.4 (2005): 281 - 285.
MLA AKÇURİN Gayaz,KARDELEN Fırat,ERTUĞ Halil,ONGUN HAKAN Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. MN Kardiyoloji, vol.12, no.4, 2005, ss.281 - 285.
AMA AKÇURİN G,KARDELEN F,ERTUĞ H,ONGUN H Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. MN Kardiyoloji. 2005; 12(4): 281 - 285.
Vancouver AKÇURİN G,KARDELEN F,ERTUĞ H,ONGUN H Yenidoğan döneminde duktus açıklığı. MN Kardiyoloji. 2005; 12(4): 281 - 285.
IEEE AKÇURİN G,KARDELEN F,ERTUĞ H,ONGUN H "Yenidoğan döneminde duktus açıklığı." MN Kardiyoloji, 12, ss.281 - 285, 2005.
ISNAD AKÇURİN, Gayaz vd. "Yenidoğan döneminde duktus açıklığı". MN Kardiyoloji 12/4 (2005), 281-285.