Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri

Yıl: 2004 Cilt: 68 Sayı: 252 Sayfa Aralığı: 483 - 518 Metin Dili: Türkçe

Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri

Öz:
II nci Meşrutiyetten sonra gerek iç, gerekse dış politikada yaşanan hataların bir sonucu olarak ortaya çıkan Balkan savaşları, Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlandı. Osmanlı Devleti hazırlıksız olarak yakalandığı bu savaşta her alanda büyük sıkıntı ve bunalımlarla karşı karşıya kaldı. Ordunun lojistik destek unsurları son derece yetersiz bir durumda idi. Buna bir de ordunun politize olması eklenince Balkan savaşında mağlubiyet kaçınılmaz bir hal aldı. Osmanlı ordusunun sağlık teşkilatı da bu savaşa hazırlıksız girmiş oldu. 1911 yılında yeniden yapılandırılan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, henüz kuruluş aşamasında olmasına rağmen, halktan topladığı yardımlar ve hükûmetin kendisine tahsis etmiş olduğu bütçe ile geniş çaplı bir sağlık hizmeti sunmaya çalıştı. 1912 Ekim ayında savaşın başlaması üzerine Hilâl-i Ahmer Cemiyeti tarafından cephe hattında seyyar hastaneler açıldı. Buralarda gönüllü olarak doktorlar bulundu. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da doktorlar ve sağlık yardımı getirildi. Diğer Müslüman toplumlara ait Hilâl-i Ahmer Cemiyetleri yanında, Avrupa ülkelerine ait Salîb-i Ahmer Cemiyetlerinin yardım yapmaları da sağlandı. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, sadece cephede yaralanan ve hastalanan askerlere değil, göçmen durumuna düşmüş Rumeli halkına da elinden gelen yardımları yaptı. Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin Birinci Dünya Savaşında vermiş olduğu en önemli sınavlardan biri olan Balkan Savaşı haklı olarak cemiyetin şöhretinin tüm ülke içinde yayılmasına sebep olmuştur. Bilhassa kolera ile mücadelede büyük başarılar elde edilmiş; hastalığın kısa sürede önüne geçilmiştir. Bu makalede, Hilâl-i Ahmer Cemiyetinin Balkan savaşı yıllarında özellikle Türk ordusunun hasta ve yaralılarına yönelik yaptığı sağlık hizmetleri özet bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: tıbbi hizmetler osmanlı ordusu hilal-i ahmer cemiyeti (kızılay) Osmanlı İmparatorluğu hastahaneler balkan savaşları balkanlar kızılay

Medical Treatment of Ottoman Army by Kızılay (The Association of Hilal-i Ahmer) During the Balkan Wars

Öz:
The Balkan Wars, which were initiated by the mistakes made within the internal affairs as well as foreign policy after the 2nd Constitutional Monarchy Regime (II. Meşrutiyet), were resulted in the defeat of the Ottoman State. The Ottoman State was caught by the war without much preparation and therefore ran into great difficulty and troubles in all part of the army. In addition to the extremely insufficient condition of the army in terms of logistic supports units, the army was also involved with politics, thus defeat in the Balkan Wars was almost inevitable. The medical aid organization of the Ottoman army also entered the war without any preparations. Renovated in 1911 and still under the state of establishment, Kızılay of Ottoman tried to give a large health care service to the public by using the budget reserved by the state and public donations. When the war broke in the October of 1912, Kızılay set up mobile hospitals along the front line. Volunteer medical doctors of the country citizens as well as the ones with foreign origins were placed in these hospitals. Besides the aid organizations of Muslim nations, European health aid organizations also provided help. Kızılay not only provided health care service to the ill or injured soldiers on the war front but also tried to give as much support as possible to the Balkanians who suddenly became immigrants in their homeland. The aid performance of Kızılay during the Balkan Wars, which was one of the signifıcant tests of Kızılay during the First World War, gained a rightful reputation throughout the country. Eşpecially against cholera, a great success was gained in the containment and the disease was eradicated in a relatively short time. In this article, the health aid services provided by Kızılay to the ill and injured soldiers of the Turkish Army during the Balkan Wars was shortly described.
Anahtar Kelime: medical services the association of hilal-i ahmer hospitals Ottoman Empire balkan wars red crescent ottoman army balkans

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA TÜRKMEN Z (2004). Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri. Belleten, 68(252), 483 - 518.
Chicago TÜRKMEN Zekeriya Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri. Belleten 68, no.252 (2004): 483 - 518.
MLA TÜRKMEN Zekeriya Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri. Belleten, vol.68, no.252, 2004, ss.483 - 518.
AMA TÜRKMEN Z Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri. Belleten. 2004; 68(252): 483 - 518.
Vancouver TÜRKMEN Z Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri. Belleten. 2004; 68(252): 483 - 518.
IEEE TÜRKMEN Z "Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri." Belleten, 68, ss.483 - 518, 2004.
ISNAD TÜRKMEN, Zekeriya. "Balkan Savaşlarında Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin Osmanlı Ordusuna Yönelik Sağlık Hizmetleri". Belleten 68/252 (2004), 483-518.