Yıl: 2006 Cilt: 0 Sayı: 92 Sayfa Aralığı: 43 - 48 Metin Dili: Türkçe

Şerit biçiminde kesilmiş gıda maddeleri için basit bir kurutma modelinin geliştirilmesi

Öz:
Endüstriyel katı maddelerin kurutulması, mühendisliğin en önemli uğraş alanlarından biridir. Detaylı bir kurutma analizi, kurutmadaki karmaşık transport işlemlerinden dolayı oldukça güçtür. Literatürde gıda maddeleri için, basit yaklaşıklar kullanılarak çeşitli modeller önerilmiştir. Ancak, kurutma işleminin modellenmesinde, verilen bir kurutma koşulunda bir malzemenin kurutma kinetiğinin tahmin edilmesi ve tanımlanmasında halen bazı yetersizlikler söz konusudur. Hu çalışmada, şerit geometrili gıda maddelerinin kurutulması sırasında gerçekleşen külle transferi için yeni bir matematiksel model yaklaşımı önerilmektedir. Çalışmada önerilen model, kırmızı biberin kurutma deneyine ait sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Model ve deney sonuçları arasında büyük bir uyum olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Demirtaş C., Karabay H.,Ayhan B.,Ayhan T., 1996. "Şartlandırılmış Hava ile Fındık Kurut ma Deney Düzeneği", 4.Ulusal Soğutma ve İk limlendirme Tekniği Kongresi Çukurova Üni versitesi, ADANA.
 • 2.Treybal, R.E, 1981. '"Mass Transfer Operati ons", Third Edition, McGraw Hill, New York, USA.
 • 3.Hallström B., Skjöldebrand C., Tragardh C., 1988. "Heat Transfer and Food Products", El- sevier Applied Science Publishers, New York, USA.
 • 4.Atagündüz G., 1989. "Güneş enerjisi temelleri ve uygulamaları", Ege Üniversitesi Basımevi, İZMİR.
 • 5.Güner M., 1991. "Kurutmanın bilimsel temel leri, kurutma modelleri ve güneşli kurutucu lar", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ya yınları 1205, ANKARA.
 • 6.Balkan F., 1992. "Kurutucularda geri döngülü hava kullanımının enerji tasarrufuna katkısı", Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi Cilt 15, Sayı. 2, Sayfa 13-19, Haziran 1992.
 • 7.Maria Aversa, Stefano Curcio, Vincenza Calab ro, Gabriele Iorio, 2006. "An analysis of the transport phenomena occurring during food drying process" Journal of Food Engineering, (Article in press)
 • 8.Coumans W.J., 2000. "Models for drying kine tics based on drying curves of slabs", Chemical Engineering and Processing 39 (2000) 53-68
 • 9.Dincer I., 2000. "Moisture transfer models for solids drying", IDS'2000, Proceedings of the 12th International Drying Symposium (by El sevier), EFCE Event No. 613, Paper No. 17, 4 p., 28-31 August 2000, The Hague, The Netherlands.
 • 10.Thorvaldsson K. and Janestad H., 1999. "A model for simultaneous heat, water and vapour diffusion", Journal of Food Engineering 40 (1999) 167-172
 • 11.Pelletier M.G., Laird J.W., Barker G.L., and Patankar S.V., 2001. "Analysis and Design of a Drying Model for Use in the Design of Starch Coated Cottonseed Dryers", The Journal of Cotton Science 5:234-242 (2001)
 • 12.Hernandez J.A., Pavon G., and Garcia M.A., 2000. "Analytical solution of mass transfer equation considering shrinkage for modeling food-drying kinetics", Journal of Food Engine ering 45 (2000) 1-10
 • 13.Srivastava V.K., and John J., 2002. "Deep bed grain drying modeling" Energy Conversion and Management 43 (2002) 1689-1708.
 • 14.Lim L.C., Tasirin S.M., and Wan Daud W.R., 2004. "Derivation of new drying model from theoretical diffusion controlled drying period", Drying 2004 Proceedings of the 14th Internati onal Drying Symposium (IDS 2004) Sâo Pa ulo, Brazil, 22-25 August 2004, vol. A, pp. 430-435
 • 15.Iguaz A., Esnoz A., Martinez G., Lopez A., and Virseda P., 2003. "Mathematical modeling and simulation for the drying process of vegetable wholesale by-products in a rotary dryer", Jour nal of Food Engineering 59 (2003) 151-160
 • 16.Wang Z.H.,and Chen G., 1999. "Heat and mass transfer during low intensity convection dry ing", Chemical Engineering Science 54 (1999) 3899-3908.
 • 17.Praveen Kumar D.G., Umesh Hebbar H.,and Ramesh M.N., 2006 "Suitability of thin layer models for infrared-hot air-drying of onion sli ce", LWT (public in press).
 • 18.Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer) 1999, 2000.
 • 19.www.sanliurfa.gov.tr, Tarım istatistikleri (13 şubat 2006'da erişildi).
 • 20.Yesilata B,, "Analytical modeling of unsteady aluminum depletion in thermal barrier coatings." Turkish J Engineering and Environmental Science 25 (2001) 675-680.
APA YEŞİLATA B, AKTACİR M (2006). Şerit biçiminde kesilmiş gıda maddeleri için basit bir kurutma modelinin geliştirilmesi. Tesisat Mühendisliği, 0(92), 43 - 48.
Chicago YEŞİLATA Bülent,AKTACİR MEHMET AZMİ Şerit biçiminde kesilmiş gıda maddeleri için basit bir kurutma modelinin geliştirilmesi. Tesisat Mühendisliği 0, no.92 (2006): 43 - 48.
MLA YEŞİLATA Bülent,AKTACİR MEHMET AZMİ Şerit biçiminde kesilmiş gıda maddeleri için basit bir kurutma modelinin geliştirilmesi. Tesisat Mühendisliği, vol.0, no.92, 2006, ss.43 - 48.
AMA YEŞİLATA B,AKTACİR M Şerit biçiminde kesilmiş gıda maddeleri için basit bir kurutma modelinin geliştirilmesi. Tesisat Mühendisliği. 2006; 0(92): 43 - 48.
Vancouver YEŞİLATA B,AKTACİR M Şerit biçiminde kesilmiş gıda maddeleri için basit bir kurutma modelinin geliştirilmesi. Tesisat Mühendisliği. 2006; 0(92): 43 - 48.
IEEE YEŞİLATA B,AKTACİR M "Şerit biçiminde kesilmiş gıda maddeleri için basit bir kurutma modelinin geliştirilmesi." Tesisat Mühendisliği, 0, ss.43 - 48, 2006.