Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 141 - 146 Metin Dili: Türkçe

Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi

Öz:
Amaç: Estetik restoratif materyallerin rengi birincil olarak materyalin kalınlığı ve materyalin arkasında kalan renk ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı farklı renklerdeki kompozit rezin materyalinin çeşitli kalınlıklarda kendi renk skalasıyla renk farklılıklarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem. Bu çalışmada Universal bir kompozit rezin materyalinin (Filtek Z250) dört farklı rengi (Al, A2, A3 ve A3.5) incelenmiştir. Standart kalınlıkla örnekler, içerisinde 15 mm çapında 0.5 mm, I mm, 1.5 mm, 2 mm ve 2,5 mm derinliğinde silindirik yuvalar hazırlanmış pirinç kalıplar kullanılarak elde edildi. Her bir grup için 5 örnek hazırlandı. Renk değerleri ölçülmeden önce örnekler 24 saat 37 °Cde distile suda bekletildi. Örneklerin renk değerleri standart bir arka plan kullanılarak kolorimetre (Minolta CR-300) ile ölçüldü. Veriler C1E L*a*b* sistemine göre kaydedildi. Grupların renk farklılıkları (A/İ*,) üretici firmaların kendi renk skalalarının renk değerleri temel alınarak hesaplandı. İstatistiksel olarak verilerin önem kontrolleri iki yönlü varyaııs analizi (Two-way ANOVA) kullanılarak yapıldı. Ortalamaların çoklu karşılaştırılması Tu-key HSD testi kullanılarak değerlendirildi (a=.O5). Bulgular: İki yönlü varyans analizine göre renk farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde materyal renginden ve kalınlığından ve bunların etkileşiminden etkilenmiştir. A I ve A2 renklerinde I mm, 2.5 mm ve 0.5 mm kalınlıklarda AE* değeri 3.7'den büyüktür. A3 ve A3.5 renklerinde 0.5mm, I mm, 2 mm ve 2.5 mm kalınlıklarda AE* değeri 3.7'den büyüktür. En düşük AE* değerleri 1.5 mm kalınlıklarda hazırlanan gruplarda elde edilmiştir.Sonuç: Bu çalışmanın sınırlamaları dahilinde kompozit rezin materyalinin kalınlığı değiştikçe renk değeri farklılık gösterinektedir. Üretici firmanın renk skalası ile en az renk farkı 1.5 mm ve 2 mm olarak hazırlanan örneklerde elde edilmiştir ve bu kalınlıklardaki renk farkı gözün fark edebileceği değerin altında ve klinik alarak kabul edilebilir düzeydedir. Bu kalınlıklardan daha düşük reva daha yüksek kalınlıklarda skala ile arasındaki renk farklılığı değeri 3.7'den daha büyüktür. Bu değerler klinik olarak fark edilebilir düzeydedir re skala ile uyum göstermemektedir.
Anahtar Kelime: Renk Kolorimetri Kompozit rezinler Dental materyaller

Evaluation of the color differences between a composite resin prepared in different color and thickness with its own color shade tabs

Öz:
Aim: The color of esthetic restorative material is primarily related to material thickness and background color. The purpose of this study was to evaluate color differences between a composite resin prepared in different color and thickness and its own color shade tabs. Material and Methods: In this study, four different colors (A 1, A2, A3, and A3.5) of a universal composite resin (Eiltek Z250) were investigated. Standard thickness specimens were prepared by using brass molds with different depth sockets (05 mm, I mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm). Each specimen had a diameter of 15 mm. Five specimens were prepared for each group. Before color measurements, specimens were stored m 37 °C distilled water for 24 hours. The color of all specimens groups and its own color shade tabs were measured with a colorimeter (Minolta CR-300) using CIE L*a*b* relative to standard illuminant A against a white background. Color differences (AE*) of the groups were calculated based on the color values of the color shade guide. The statistical analysis of the color variation data included a 2-wav analysis of variance (ANOVA). Then the means were compared by Tukey HSD test (a=.O5). Results: According to the ANOVA results, color, thickness, and their interaction were statistically significant (P<.()5). In the AI and A2 colors, AE* values of the 0.5 mm, I mm, and 2.5 mm thickness groups were greater than 3.7. In the A3 and A3.5 colors, AE* values of the 0.5 mm, I mm, 2 mm and 2.5 mm thickness groups were greater than 3.7. The lowest AE* values were obtained in the 1.5 mm thickness groups for all color. Conclusion: In the limitation of this study, when thickness of the composite resin material was changed, the color values of the material showed differences. The lowest color differences with color shade tabs were observed in the specimens which were prepared in 1.5 and 2 mm thickness. Color difference val¬ues of 0.5 mm, I mm and 2.5 mm thickness groups for Al and A2 color, and color difference values of 0.5 mm, I mm, 2 mm, and 2.5 mm thickness groups for A3 and A3.5 colors were greater than or equal to 3.7. These values were considered visually perceptible as well as clinically unacceptable and were different with its own color shade tabs.
Anahtar Kelime: Composite Resins Color Dental Materials Colorimetry

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Khokhar ZA, Razzoog ME, Yaman P. Color stability of restorative resins. Quintessence Int. 1991; 22: 733-7.
 • 2. Güler AU, Bek B, Köprülü H, Güler E. İki farklı değersiz metal alaşımın adeziv rezin siman ile mine ve restoratif materyallere bağlantısının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Univ Diş Hekim Fak Derg. 2004; 5: .135-41.
 • 3. Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett SE. Fundamentals of fixed prosthodontics. Third Ed., London: Quintessence Publishing Co Inc, 1997. p.433-54.
 • 4. Heymann HO, Sockwell CL, Hywood VB. Additional conservative esthetic procedures. In: Sturdevant CM. The art and science of operative dentistry. 3th ed., StLouis: Mosby, 1995. p.627-87.
 • 5. Paravina RD, Powers JM, Fay RM. Dental color standards: Shade tab arrangement. J Esthet Restor Dent. 2001; 13: 254-63.
 • 6. Seghi RR, Gritz MD, Kim J. Colorimetric changes in composites resulting from visible-light-initiated polymerization. Dent Mater .1990; 6: 133-7.
 • 7. International Commision on Illumination. Colorimetry: official recommendations of the international commission on illumination. 2nd ed. Vienna: Bureau Central de la CIE, 1986.
 • 8. Doray PG, Li D, Powers JM. Color stability of provisional restorative materials after acclerated aging. J Prosthodont 2001; 10:212-6.
 • 9. Judd DB, Wyszecki G. Color in busines, science and industry. New York: Wiley; 1975. p. 5-90.
 • 10. Köprülü H, Dayangaç B, Gürgan S, Önen A. Farklı posterior kompozitlerin kahve ve çay ile boyanması. AÜ Diş Hek Fak Derg. 1992; 19: 371-4.
 • 11. Satou N, Khan AM, Matsumae I. In vitro color change of composite-based resins. Dent Mater. 1989; 5: 384-7.
 • 12. Okubo SR, Kanawati A, Richards MW, Childress S. Evaluation o visual and instrument shade matching. J Prosthet Dent. 1998; 80 642-8.
 • 13. Johnston WM, Reisbick MH. Color and translucency change during and after curing of esthetic restorative materials. Den Mater. 1997; 13: 89-97.
 • 14. van der Burgt TP, ten Bosh JJ, Borsboom PC, Kortsmit WJ. / comparision of new and conventional methods for quantificatioi of tooth color. J Prosthet Dent. 1990; 63: 155-62.
 • 15. Ruyter LE, Nilner K, Möller B. Color stability of dental compos ite resin for crown and bridge veneers. Dent Mater. 1987; 3 246-51.
 • 16. Um CM, Ruyter LE. Staining of resin based veneering material with coffee and tea. Quintessence Int. 1991; 22: 377-86.
 • 17. O'Brien WJ, Boenke KM, Groh CL Coverage errors of twi shade guides. Int J Prosthodont. 1991; 4: 45-50.
 • 18. Yap AU. Color atributes and accuracy of vita based manufactur ers shade guides. Oper Dent. 1998; 23: 266-71.
 • 19. Schwabacher WB, Goodkind RJ. Three dimentional colo coordinates of natural teeth compaired with three shade guides J Prosthet Dent. 1990; 64: 425-31.
 • 20. Koishi Y, Tanoue N, Matsumura H, Atsuta M. Colou reproducibility of a photo-activated prosthetic composite wit] different thickness. J Oral Rehabil. 2001; 28: 799-804.
 • 21. Seghi RR, Hewlett ER, Kim J. Visual and instrumental colorimetri assessments of small color differences on translucent denta porcelain. J Dent Res. 1989; 68: 1760-4.
 • 22. Johnston WM, Kao EC. Assessment of appearance match b; visual observation and clinical colorimetry. J Dent Res. 1989; 68 819-22.
 • 23. Gross MD, Moster JB. A colorimetric study of coffee and te staining of four composite resins. J Oral Rehabil. 1997; 4: 311—22
APA GÜLER A, GÜLER E, YILMAZ F, KÖPRÜLÜ H (2005). Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. , 141 - 146.
Chicago GÜLER Ahmet Umut,GÜLER Eda,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. (2005): 141 - 146.
MLA GÜLER Ahmet Umut,GÜLER Eda,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. , 2005, ss.141 - 146.
AMA GÜLER A,GÜLER E,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. . 2005; 141 - 146.
Vancouver GÜLER A,GÜLER E,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. . 2005; 141 - 146.
IEEE GÜLER A,GÜLER E,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi." , ss.141 - 146, 2005.
ISNAD GÜLER, Ahmet Umut vd. "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi". (2005), 141-146.
APA GÜLER A, GÜLER E, YILMAZ F, KÖPRÜLÜ H (2005). Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 6(3), 141 - 146.
Chicago GÜLER Ahmet Umut,GÜLER Eda,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 6, no.3 (2005): 141 - 146.
MLA GÜLER Ahmet Umut,GÜLER Eda,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.6, no.3, 2005, ss.141 - 146.
AMA GÜLER A,GÜLER E,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2005; 6(3): 141 - 146.
Vancouver GÜLER A,GÜLER E,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2005; 6(3): 141 - 146.
IEEE GÜLER A,GÜLER E,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 6, ss.141 - 146, 2005.
ISNAD GÜLER, Ahmet Umut vd. "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin kendi renk skalası ile renk farklılıklarının incelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 6/3 (2005), 141-146.