Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 153 - 159 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı renklerdeki bir kompozit rezin materyalinin çeşitli kalınlıklardaki renk değerlerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada bir kompozit rezinin (Filtek Z250) yedi farklı rengi (Al, A2, A3, A3.5, B3, C2 ve D3) incelenmiştir. Standart kalınlıkta örnekler, içerisinde 15 mm çapında 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm ve 2,5 mm derinliğinde silindirik yuvalar hazırlanmış pirinç kalıplar kullanılarak elde edildi. Her bir grup için 5 örnek hazırlandı. Renk değerleri ölçülmeden önce örnekler 24 saat 37 °C de distile suda bekletildi. Örneklerin renk değerleri standart beyaz bir arka plan kullanılarak Kolorimetre (Minolta CR300) ile ölçüldü. Veriler CIE L*a*b*sistemine göre kaydedildi. İstatistiksel olarak verilerin önem kontrolleri çift yönlü variyans analizi (Two-way ANOVA) kullanılarak yapıldı. Ortalamaların çoklu karşılaştırılması Tu-key HSD testi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çift yönlü variyans analizi sonuçlarına göre materyal rengi, materyal kalınlığı ve bunların L*, a* ve b* özellikleri üzerindeki birlikteki etkisi anlamlı bulunmuştur. Tüm renkler için kalınlık arttıkça L* değeri azalmıştır. Farklı renk gruplarında en düşük L* değeri C2 renk grubunda elde edilmiştir. En yüksek L* değeri Al renk grubunda elde edilmiştir, a* değeri 0.5 ve I mm kalınlıklarda negatif değerler gösterirken 1.5 mm ve üzerinde pozitif değerler sergilemiştir. Farklı renk grupları¬na göre en yüksek negatif a* değeri A1 renk grubunda elde edilmiştir. En yüksek pozitif a* değerleri D3 ve A3 renk gruplarında elde edilirken bu gruplar arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır, b* değeri tüm gruplarda pozitif değer göstermektedir ve en düşük 0.5 mm kalınlıkta en yüksek ise aralarında istatistiksel olarak fark bulunmayan 1 ve 1.5 mm kalınlıklarda elde edilmiştir. Farklı renk gruplarının b* değerleri incelendiğinde en düşük değer A1 renk grubunda elde edilmiştir. En yüksek h* değeri ise B3 renk grubunda elde edilmiştir. Sonuç: Beyazlık özelliği en fazla olan renk Al iken en az olan renk C2 dit: Çalışmamızda materyalin kalınlığı arttıkça beyazlık özelliği azalmaktadır. Bunun kalınlık arttıkça materyalin translüsent özelliğinin azalması ve böylece beyaz arka planı yansıtma özelliğinin de azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. incelenen renk parametrelerinden a ve h değerinin kalınlıkla doğrudan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Materyalin san özelliğini gösteren b değeri en düşük AI renginde ortaya çıkmışken en yüksek B3 renginde gözlemlenmiştir. Bu da en san rengin çalışmada incelenen renkler arasında B3 de olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime: Kompozit rezinler Varyans analizi Renk Kolorimetri

Comparison of color values of composite resin prepared in different color and thickness

Öz:
Aim: The purpose of this study was to compare color values of composite resin prepared in different color and thickness. Material and Methods: In this study, seven different color (A 1, A2, A3, A3.5, B3, C2, and D3) of an universal composite resin (Filtek Z250) were investigated. Standard thickness specimens were prepared by using brass molds with different depth sock¬ets (0.5 mm, I mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm). Each specimen had a diameter of 15 mm. Five specimens were prepared for each group. Before color measurements, specimens were stored in 37°C distilled water for 24 hours. The color of all specimens groups were measured with a colorimeter (Minolta CR-300) using CIE L*a*b* relative to standard illuminant A against a white background. The statistical analysis of the color variation data included a 2-way analysis of variance (ANOVA). Then the means were compared by Tukey HSD multiple comparison test (a=.O5) Results: According to the ANOVA results, color, thickness, and their interaction were statistically significant (P<.()5) for L", a*, b* values. In all colors, when thickness was increased, L value was decreased. The lowest L* value was observed in the C2 color group. The highest L* value was observed in the Al color group. According to the different color groups, the lowest negative a* value was observed in the Al color group. Even though, no significant difference was observed between A3 and D3, these groups demonstrated the highest positive a* values, b* values demonstrated positive values in all color groups and the lowest b* value was observed in 0.5 mm thickness group. Even though, no significant difference was observed between 1 and 1.5 mm, these groups demonstrated the highest b* values. When b* values of the different color groups were investigated, the lowest value was observed in AI, the highest was observed in B3 color group. Conclusion: While A1 color group showed the highest whiteness value, C2 color group showed the lowest whiteness value. In our study, the whiteness value of the material decreased when the thickness of it increased. The reason of this may be the decrease in its translucency while its thickness increased and so a decrease in reflecting white back ground has occurred. The color parameters a and b did not directly related to thickness.b* value which showed the yellow value of the material was lowest in Al color group highest in B3 color group. In conclusion, the yellowest color was in B3 color group for the color group investigated in our study.
Anahtar Kelime: Color Analysis of Variance Colorimetry Composite Resins

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Khokhar ZA, Razzoog ME, Yaman P. Color stability of restorative resins. Quintessence Int. 1991; 22: 733-7.
 • 2. Güler AU, Bek B, Köprülü H, Güler E. İki farklı değersiz metal alaşımın adeziv rezin siman ile mine ve restoratif materyallere bağlantısının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Univ Diş Hekim Fak Derg. 2004; 5: 135-41.
 • 3. Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett SE. Fundamentals of fixed prosthodontics. Third Ed., London: Quintessence Publishing Co Inc, 1997. p. 433-54.
 • 4. Heymann HO, Sockwell CL, Hywood VB. Additional conservative esthetic procedures. In: Sturdevant CM. The art and science of operative dentistry. 3th ed. St.Louis: Mosby, 1995. p. 627-87.
 • 5. Paravina RD, Powers JM, Fay RM. Dental color standards: Shade tab arrangement. J Esthet Restor Dent. 2001; 13: 254-63.
 • 6. Ruyter LE, Nilner K, Möller B. Color stability of dental composite resin for crown and bridge veneers. Dent Mater. 1987; 3: 246-51.
 • 7. Um CM, Ruyter LE. Staining of resin based veneering materials with coffee and tea. Quintessence Int. 1991; 22: 377-86.
 • 8. O'Brien WJ, Boenke KM, Groh CL. Coverage errors of two shade guides. Int J Prosthodont 1991; 4: 45-50.
 • 9. Yap AU. Color atributes and accuracy of vita based manufactur- ers shade guides. Oper Dent. 1998; 23: 266-71.
 • 10. Schwabacher WB, Goodkind RJ. Three dimentional colorcoordinates of natural teeth compaired with three shade guides. J Prosthet Dent. 1990; 64: 425-31.
 • 11. Seghi RR, Gritz MD, Kim J. Colorimetric changes in composites resulting from visible-light-initiated polymerization. Dent Mater. 1990; 6: 133-7.
 • 12. Satou N, Khan AM, Matsumae I. In vitro color change of composite-based resins. Dent Mater. 1989;5:384-7.
 • 13. Okubo SR, Kanawati A, Richards MW, Childress S. Evaluation of visual and instrument shade matching. J Prosthet Dent. 1998; 80: 642-8.
 • 14. Köprülü H, Dayangaç B, Gürgan S, Önen A. Farklı posterior kompozitlerin kahve ve çay ile boyanması. A.Ü. Diş Hek Fak Derg. 1992; 19: 371-4.
 • 15. International Commision on Illumination. Colorimetry: official recommendations of the international commission on illumination. 2nd ed. Vienna: Bureau Central de la CIE, 1986.
 • 16. Koishi Y, Tanoue N, Matsumura H, Atsuta M. Colour reproducibility of a photo-activated prosthetic composite with different thickness. J Oral Rehabil. 2001; 28: 799-804.
 • 17. Miyagawa Y, Powers JM. Prediction of color of an esthetic restorative material. J Dent Res. 1983; 62: 581-4.
 • 18. Miyagawa Y, Powers JM, O'brien WJ. Optical properties of direct restorative materials. J Dent Research. 1981; 60: 890-4.
 • 19. Powers JM, Dennisson JB, Lepeak HJ, Parameters that affect the color of direct restorative resin. J Dent Research. 1978; 57: 876-82.
APA GÜLER E, GÜLER A, YILMAZ F, KÖPRÜLÜ H (2005). Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. , 153 - 159.
Chicago GÜLER Eda,GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. (2005): 153 - 159.
MLA GÜLER Eda,GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. , 2005, ss.153 - 159.
AMA GÜLER E,GÜLER A,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. . 2005; 153 - 159.
Vancouver GÜLER E,GÜLER A,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. . 2005; 153 - 159.
IEEE GÜLER E,GÜLER A,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması." , ss.153 - 159, 2005.
ISNAD GÜLER, Eda vd. "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması". (2005), 153-159.
APA GÜLER E, GÜLER A, YILMAZ F, KÖPRÜLÜ H (2005). Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 6(3), 153 - 159.
Chicago GÜLER Eda,GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 6, no.3 (2005): 153 - 159.
MLA GÜLER Eda,GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,KÖPRÜLÜ Hülya Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.6, no.3, 2005, ss.153 - 159.
AMA GÜLER E,GÜLER A,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2005; 6(3): 153 - 159.
Vancouver GÜLER E,GÜLER A,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2005; 6(3): 153 - 159.
IEEE GÜLER E,GÜLER A,YILMAZ F,KÖPRÜLÜ H "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 6, ss.153 - 159, 2005.
ISNAD GÜLER, Eda vd. "Farklı renk ve kalınlıklardaki kompozit rezinin renk değerlerinin karşılaştırılması". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 6/3 (2005), 153-159.