Yıl: 2004 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 117 - 122 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, seramik materyaline uygulanan çeşitli yüzey işlemlerinin ve bu işlemlerin birbirleriyle kombinasyonlarının ormocer esaslı restoratif resin materyalinin makaslama bağlanma dayanana etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma için 7x7x2 mm boyutlarında toplam 72 adet porselen örnek blok hazırlandı. Porselen blokların yüzeyleri sırasıyla 320, 400 ve 600 grid'lik silikon karhid zımparalarla zımparalanarak yüzey standardizasyonu sağlandı. Örnekler sılan uygulaması (Grup-S), Al-,0^ İle kumlama (Grup-K), hidroflorik asit ile pürüzlendirme (örup-A) ve bun¬ların kombinasyonları (Grup-KS, Grup-AS, Grup-KAS) için altı alt gruba ayrıldı. Daha sonra tüm örneklerin yüzeylerine Pri-ıne&Bond NT adeziv uygulandı. Yüzey işlemleri tamamlanmış olan porselen örneklerin üzerine 5 mm çapında delik hazırlanmış 2 mm kalınlığındaki pirinç kalıp yerleştirildi, içerisine A-1 rengindeki ormocer esaslı restoratif materyali (Admira) ağız spatülü ile kondanse edildi ve polirnerize edildi. Tüm örnekler 24 saat 37 °C deionize suda bekletildikten sonra, kafa hızı 0,5 mm/dakika olarak ayarlanan Universal Test Cihazında "shear" testine tabi tutuldu. İstatistiksel olarak verilerin önem kontrolleri tek yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) kullanılarak yapıldı. Ortalamaların çoklu karşılaştırılması Tukey ve Duncan testleri kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Tek yönlü varyans analizine göre bağlantı dayanımı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde (F=95,435, p=0.0000) yüzey işlemlerinden etkilenmiştir. Ortalamaların çoklu karşılaştırma testlerine göre, en düşük bağlanma değeri Grup-S'de görülmüştür. Grup-K, Grup-S'ye göre istatistik¬sel olarak anlamlı derecede daha iyi bir bağlanma değeri olmasına rağmen diğer gruplara oranla düşük bir bağlantı değerine sahiptir. Grup-A tüm gruplar arasında ortada yer almaktadır. Grup-KS yüksek bir bağlantı değeri sergilemesine rağmen en iyi ikinci bağlanma değerlerine sahiplerdir. Tüm grup içerisinde en yüksek bağlantı değerini aralarında istatistiksel olarak fark bulunmayan Grup-KAS ve Grup-AS sergilemiştir. Sonuç: Bu çalışmanın sınırları dahilinde, porselen ile ormocer esaslı restoratif materyal bağlantısında tek başına kumlama işleminin yeterli olmadığı, asit ile pürüzlendirme işleminden sonra bir sılan ajan uygulamasının optimum bağlantıyı sağlamada yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: ormoser Seramikler Rezinler, sentetik Dental porselen Dental restorasyon, sürekli

Konular: Diş Hekimliği

Evaluation of early term bond strength between ormocer based restorative resin material and porcelain with various surface treatments

Öz:
Aim: The purpose of this study was to evaluate shear bond strength between ormocer based restorative resin material and porcelain, which were applied different surface treatment procedures and their combinations. Material and Methods: For this study, 72 porcelain blocks (7x7x2mm) were prepared. The porcelain block surfaces were flattened using 320, 400 and 600 grid silicon carbide paper. A total of 72 specimens were divided into six groups which were applied silane (Group-S), sandblasting with A12O^ (Group-K), acid etching with hydrofluoric acid (Group-Â) and their combinations (Group-KS, Group-AS, Group-KAS). PrimeBond-NT adhesive was applied to all specimen surfaces. A ormocer based restorative resin material (Admira) (5mm diameter and 2 mm thickness) was polimerizated on each porcelain specimen. All the prepared specimens were stored in distilled water at 37 °C for 24 hours. Shear testing of bonded specimens was performed on an universal test machine using a cross-head speed of 0,5 mm/minute. After the calculation of the mean value and standard deviation of all groups, the data were controlled with one-way variance analyses. In multiple comparing of the means Tukey Multiple Comparison Test and Duncan Test were used. Results: According to the results of this study, Group-S has the lowest bond strength. Although Group-K having better bond strength statistically significant than Group-S, they have lower bond strength comparing with other surface treatments. Bond strength ofGroup-A is average among all groups. Sandblasting and silane applied group (Group-KA) has the second best bond strength in all groups. There is no statistically significance between Group-AS and Group-KAS and they have the highest bond strength in all groups in our study. Conclusion: Within the limits of this study, sandblasting is not enough in bonding between porcelain and ormocer basedrestorative material. Applying sikine agent after acid etching on the porcelain surface gives optimum bond strength.
Anahtar Kelime: Resins, Synthetic Dental Porcelain Dental Restoration, Permanent Ormocer Ceramics

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Kelly JR, Nishumura I, Campbell SD. Ceramics in dentistry: historical roots and current perspectives J Prosthet Dent 1996; 76: - 119-24.
 • 2.Denehy G, bouschlicher M, Vargas M. Intraoral repair of cosmetic restorations. Dent Clin North Am 1998; 42: 719-37.
 • 3.Shillingburg HT, Hobo S, Whitsett LD, Jacobi R, Brackett SE. Fundamentals of fixed prosthodontics. Third Ed., Qintessence Publishing Co. Inc., London, 1997.
 • 4.Özcan M, Neidermeier W. Clinical study on the reasons for and location of failures of metal-ceramic restorations and survival of repairs. Int J Prosth 2002; 15: 299-302.
 • 5.Knight JS, Holmes JR, Bradford H, Lawson C. Shear bond strengths of composite bonded to porcelain using porcelain repair systems. Am J Dent 2003; 16: 252-6.
 • 6.Kussaono MC, Bonfante G, Batista JG, Pinto JH. Evaluation of shear bond strength of composite to porcelain according to surface treatment Braz Dent J 2003; 14: 132-5.
 • 7.Thurmond JW, Barkmeier W, Wilwerding TM. Effect of porcelain surface treatments on bond strengths of compoiste resin bonded to porcelain J Prosthet Dent 1994; 72: 355-9.
 • 8.Shahverdi S, Canay Ş, Şahin E, Bilge A. Effects of different surface treatment methods on the bond strength of composite resin to porcelain Journal of Oral Rehabilitatin 1998: 25; 699-705.
 • 9.Jochen DG, Caputto AA. Composite resin repair of porcelain denture teeth. J Porsthet Dent 1977; 38: 673-9.
 • 10.Ferrando JM, Graser GN, Tallents RH, Jarvis RH. Tensile strength and microleakage of porcelain repair materials. J Prosthet Dent 1983; 50: 44-50.
 • 11.Bertolotti RL, Lacy AM, Watanable LG. Adhesive monomers for porcelain repair. Int Prosthotdont 1989; 2: 483-9.
 • 12.Stangel I, Natahanson D, Hsu CS. Shear strength of the composite bond to etched porcelain. J Dent Res 1987; 66: 1460-5.
 • 13.Tylka DF, Stewart GP. Comparison of acidulated phosphate flouride gel and hydroflouric acid etchants for porcelain-compsite repair. J Prosthet Dent 1994; 72: 121-7.
 • 14.Delia Bona A, Van noort R. Shear vs. Tensile bond strength of resin composite bonded to ceramic. J Dent Res 1995; 74: 1591-6.
 • 15.Bowen RL, Rodriguez MS. Tensile strength and modulus of elasticity of tooth structure and several restorative amterials. J Am Dent Assoc 1962; 29: 378-7.
 • 16.Lacy AM, Laluz J, Watanabe LG, Dellinges M. Effect of porcelain surface treatment on the bond the composite. J Prosthet Dent 1988;60:288-91. 17.Sheth J, Jensen M, Tolliver D. Effect of surface treatment on etched porcelain and bond strength to enamel. Dent Mate 1988; 4: 328-37.
 • 18.Diaz-Arnold AM, Schneider RL, Aquliono S A. Porcelain repairs: an evaluation of the shear strength of three porcelain repair systems. J Dent Res 1987; 66: 207-11.
 • 19.Cooley RL, Tseng EY, Evans JG. Evaluation of a 4-meta porcelain repair system. J Esthet Dent 1991; 3: 11-3.
 • 20.Barmeier WW, Lata MA. Shear bond strength of dicor using adhesive resin systems and light activated cement. J Esthet Dent 1991; 3: 95-9.
 • 21.Gregory WA, Moss SM. Effects of heterogeneous layers of composite and time on composite repair of porcelain. Oper Dent 1990; 15: 18-22.
 • 22.Kelsey WP, Latta MA, Stanislav CM, Shaddy RS. Comparison of composite resin-to-porcelain bond strength with three adhesives. Gen Dent 2000; 48: 418-21.
 • 23.Söderholm KJ, Shang SW. Molecular orientation of silane at the surface of colloidal silica. J Dent Res 1993; 72: 1050-4.
 • 24.Highton RM, Caputo AA, Matyas J. Effectiveness of porcelain repair system. J Prosthet Dent 1979; 42: 292-4.
 • 25.Jardel V, Degrange M, Pikard B. Correlation of topography to bond strength of etch cermic. Int J Prosthodont 1999; 12: 59-64.
 • 26.Frankenberger R, Kramer N, Sindel J. Repair strength of etched vs silica-coated metal-ceramic and all-ceramic restorations. Oper Dent 2000; 25: 209-15.
 • 27.Suliman AA, Swift EJ, Perdigao J. Effects of surface treatment and bonding agents on bond strength of composite rsin to porcelain. J Prosthet Dent 1993; 70: 118-20.
 • 28.Kupiec KA, Wuertz KM, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Evaluation of porcelain surface treatments and agents for composite-to-porcelain repair. J Prosthet Dent 1996; 76: 119-24.
APA GÜLER A, YILMAZ F, URAL Ç, GÜLER E (2004). Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. , 117 - 122.
Chicago GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,URAL Çağrı,GÜLER EDA Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. (2004): 117 - 122.
MLA GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,URAL Çağrı,GÜLER EDA Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. , 2004, ss.117 - 122.
AMA GÜLER A,YILMAZ F,URAL Ç,GÜLER E Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. . 2004; 117 - 122.
Vancouver GÜLER A,YILMAZ F,URAL Ç,GÜLER E Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. . 2004; 117 - 122.
IEEE GÜLER A,YILMAZ F,URAL Ç,GÜLER E "Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi." , ss.117 - 122, 2004.
ISNAD GÜLER, Ahmet Umut vd. "Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi". (2004), 117-122.
APA GÜLER A, YILMAZ F, URAL Ç, GÜLER E (2004). Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 5(3), 117 - 122.
Chicago GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,URAL Çağrı,GÜLER EDA Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 5, no.3 (2004): 117 - 122.
MLA GÜLER Ahmet Umut,YILMAZ FİKRET,URAL Çağrı,GÜLER EDA Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.5, no.3, 2004, ss.117 - 122.
AMA GÜLER A,YILMAZ F,URAL Ç,GÜLER E Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2004; 5(3): 117 - 122.
Vancouver GÜLER A,YILMAZ F,URAL Ç,GÜLER E Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2004; 5(3): 117 - 122.
IEEE GÜLER A,YILMAZ F,URAL Ç,GÜLER E "Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 5, ss.117 - 122, 2004.
ISNAD GÜLER, Ahmet Umut vd. "Çeşitli yüzey işlemleri uygulanmış porselen ile ormocer esaslı restoratif rezin materyali arasındaki erken dönem bağlantı dayancının incelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 5/3 (2004), 117-122.