Yıl: 2005 Cilt: 16 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 245 - 251 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması

Öz:
Amaç: Parlak ışık tedavisi mevsimsel özellikli depresyonda etkin ve iyi tolere edilen bir tedavi şeklidir ve mevsimsel olmayan depresyonda da etkili olduğu bildirilmiştir. Uyku yoksunluğu tedavisi, uygulamaların % 60’ında majör depresyonda hızlı ve etkin bir tedavi sağlamaktadır. Diğer yandan genellikle somatik tedavilerle birlikte ilaç tedavilerinin kullanılması gerekli olmaktadır. Bu çalışmanın amacı sertralinle birlikte uyku yoksunluğu ve ışık tedavisi kombinasyonlarının etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılmasıdır.Yöntem: Majör depresyonu olan 37 hasta 3 gruba ayrılarak tedaviye alındı. On üç hasta sertralin ve geç kısmi uyku yoksunluğu, 13 hasta sertralin ve parlak ışık tedavisi ve 11 hasta da sertralin tedavisi ile izlendi. Değerlendirmeler günlük ve haftalık Hamilton Depresyon Ölçeği ve iki haftalık Hamilton Anksiyete Ölçeği ile yapıldı.Bulgular: Uyku yoksunluğu grubu daha çabuk ve daha etkin olarak depresyon puanlarında düşüş gösterdi. Uyku yoksunluğu grubundaki hızlı tedavi yanıtı tedavinin 3. gününden itibaren gözlendi. Hem uyku yoksunluğu ve hem de ışık tedavisi gruplarında anksiyete düzeyleri üzerinde kontrol grubuna göre daha üstün bir tedavi etkinliği elde edildi. Sonuç: Uyku yoksunluğu tedavisi sertralinle birlikte uygulandığında tedavi etkinliğini artırmada ve hızlı tedavi başlangıcı sağlamada mevsimsel olmayan majör depresyonda etkin bir şekilde kullanılabilir.
Anahtar Kelime: Kombine tedavi uygulaması Sertralin Uyku yokluğu Fototerapi Karşılaştırmalı çalışma Depresif bozukluk, majör

Konular: Genel ve Dahili Tıp Hematoloji Geriatri ve Gerontoloji Psikiyatri

Combination therapy using sertraline with sleep deprivation and light therapy compared to sertraline monotherapy for major depressive disorder

Öz:
Objective: Bright light therapy is effective and well tolerated in seasonal affective disorder and some studies reported an antidepressant effect of bright light also in non-seasonal depression. On the other hand, total sleep deprivation leads to a rapid and marked improvement of mood in 60% of depressed patients. Combinations of antidepressant medication with those somatic therapies are generally indicated. The aim of this study was to compare the efficacy of the combination of sertraline and partial sleep deprivation or light therapy with sertraline monotherapy in the treatment of major depression.Method: Thirty-seven patients with major depressive disorder were randomly allocated into 3 treatment groups. Thirteen were treated with sertraline and late partial sleep deprivation, 13 with sertraline and bright light therapy and 11 sertaline monotherapy as a control group. Outcome measures included daily (first 15 days) and weekly Hamilton Rating Scale for Depression and biweekly Hamilton Anxiety Rating Scale.Results: Partial sleep deprivation group improved significantly and more rapidly. Accelerated treatment response was shown in sleep deprivation group that improvement was observed after the third day. Bright light and sleep deprivation combinations with sertraline were more effective than sertraline monotherapy for accompanied anxiety in depression.Conclusion: Late partial sleep deprivation in combination with sertraline can accelerate and increase the treatment response in non-seasonal major depressive disorder.
Anahtar Kelime: Comparative Study Depressive Disorder, Major Combined Modality Therapy Sertraline Sleep Deprivation Phototherapy

Konular: Genel ve Dahili Tıp Hematoloji Geriatri ve Gerontoloji Psikiyatri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akdemir A, Örsel S, Dağ İ ve ark. (1996) Hamilton depresyon derecelendirme ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği, güvenirliği ve klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 4:251-259.
 • Beauchemin KM ve Hays P (1997) Phototherapy is a useful adjunct in the treatment of depressed in-patients. Acta Psychiatr Scand, 95:424-427.
 • Benedetti F, Colombo C, Pontiggia A ve ark. (2003) Morning light treatment hastens the antidepressant effect of citalopram: a placebo-controlled trial. J Clin Psychiatry, 64:648-653.
 • Chan PK, Lam RW, Perry KF (1994) Mania precipitated by light therapy for patients with SAD. J Clin Psychiatry, 55:454.
 • Colombo C, Lucca A, Benedetti F ve ark. (2000) Total sleep deprivation combined with lithium and light therapy in the treatment of bipolar depression: replication of main effects and interaction. Psychiatry Res, 95:43-53.
 • Deltito JA, Moline M, Pollak C ve ark. (1991) Effects of phototherapy on non-seasonal unipolar and bipolar depressive spectrum disorders. J Affect Disord, 23:231-237.
 • Elsenga S ve van den Hoofdakker RH (1982) Clinical effects of sleep deprivation and clomipramine in endogenous depression. J Psychiatr Res, 17:361-374.
 • Elsenga S, van den Hoofdakker RH ve Dols LCW (1990) Early and late partial sleep deprivation in depression. Psychiatry: A World Perspective, 2:234-379.
 • First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (1997) DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I/CV) (Çev. A. Çorapçıoğlu). Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1999.
 • Giedke H ve Schwarzler F (2002) Therapeutic use of sleep deprivation in depression. Sleep Med Rev, 6:361-377.
 • Hamilton M (1959) The assesment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol, 32:50-55.
 • Joffe RT ve Swinson RP (1988) Total sleep deprivation in patients with obsessive-compulsive disorder. Acta Psychiatr Scand, 77:483-487.
 • Kripke DF (1998) Light treatment for nonseasonal depression: speed, efficacy, and combined treatment. J Affect Disord, 49:109-117.
 • Kuhs H, Farber S, Borgstadt S ve ark. (1996) Amitriptyline in combination with repeated late sleep deprivation versus amitriptyline alone in major depression. A randomised study. J Affect Disord, 37:31-41.
 • Kuhs H, Kemper B, Lippe-Neubauer U ve ark. (1998) Repeated sleep deprivation once versus twice a week in combination with amitriptyline. J Affect Disord, 47:97-103.
 • Method: Thirty-seven patients with major depressive disorder were randomly allocated into 3 treatment groups. Thirteen were treated with sertraline and late partial sleep deprivation, 13 with sertraline and bright light therapy and 11 sertaline monotherapy as a control group. Outcome measu Labbate LA, Johnson MR, Lydiard RB ve ark. (1997) Sleep deprivation in panic disorder and obsessive-compulsive disorder. Can J Psychiatry, 42:982-983.
 • Labbate LA, Johnson M. R, Lydiard RBve ark. (1998) Sleep Deprivation in social phobia and generalized anxiety disorder. Biol Psychiatry, 43:840-842.
 • Mackert A, Volz HP, Stieglitz RD ve ark. (1991) Phototherapy in nonseasonal depression. Biol Psychiatry, 30:257-268.
 • Martiny K, Lunde M, Unden M ve ark. (2005) Adjunctive bright light in non-seasonal major depression: results from clinician-rated depression scales. Acta Psychiatr Scand, 112:117-25.
 • Neumeister A, Goessler R, Lucht M ve ark. (1996) Bright light therapy stabilizes the antidepressant effect of partial sleep deprivation. Biol Psychiatry, 39:16-21.
 • Pande AC (1985) Light-induced hypomania. Am J Psychiatry, 142:1126.
 • Papadimitriou GN, Christodoulou GN, Katsouyanni K ve ark. (1993) Therapy and prevention of affective illness by total sleep deprivation. J Affect Disord, 27:107-116.
 • Pflug B ve Tolle R (1971) Disturbance of the 24-hour rhythm in endogenous depression and the treatment of endogenous depression by sleep deprivation. Int Pharmacopsychiatry, 6:187-196.
 • Praschak-Rieder N, Neumeister A, Hesselmann B ve ark. (1997) Suicidal tendencies as a complication of light therapy for seasonal affective disorder: a report of three cases. J Clin Psychiatry, 58:389-392.
 • Prasko J, Horacek J, Klaschka J ve ark. (2002) Bright light therapy and/or imipramine for inpatients with recurrent non-seasonal depression. Neuroendocrinol Lett, 23:109-113.
 • Riemann D, Konig A, Hohagen F ve ark. (1999) How to preserve the antidepressive effect of sleep deprivation: A comparison of sleep phase advance and sleep phase delay. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 249:231-237.
 • Rosenthal NE, Sack DA, Gillin JC ve ark. (1984) Seasonal affective disorder. A description of the syndrome and preliminary findings with light therapy. Arch Gen Psychiatry, 41:72-80.
 • Sack DA, Duncan W, Rosenthal NE ve ark. (1988) The timing and duration of sleep in partial sleep deprivation therapy of depression. Acta Psychiatr Scand, 77:219-224.
 • Salomon RM, Delgado PL, Licinio J ve ark. (1994) Effects of sleep deprivation on serotonin function in depression. Biol Psychiatry, 36:840-846.
 • Schilgen B ve Tolle R (1980) Partial sleep deprivation as therapy for depression. Arch Gen Psychiatry, 37:267-271.
 • Smeraldi E, Benedetti F, Barbini B ve ark. (1999) Sustained antidepressant effect of sleep deprivation combined with pindolol in bipolar depression. A placebo-controlled trial. Neuropsychopharmacology, 20:380-385.
 • Terman M, Terman JS, Quitkin FM ve ark. (1989) Light therapy for seasonal affective disorder. A review of efficacy. Neuropsychopharmacology, 2:1-22.
 • Van Den BW ve van den Hoofdakker RH (1975) Total sleep deprivation on endogenous depression. Arch Gen Psychiatry, 32:1121-1125.
 • Volz HP, Mackert A, Stieglitz RD ve ark. (1990) Effect of bright white light therapy on non-seasonal depressive disorder. Preliminary results. J Affect Disord, 19:15-21.
 • Wiegand M, Berger M, Zulley J ve ark. (1987) The influence of daytime naps on the therapeutic effect of sleep deprivation. Biol Psychiatry, 22:389-392.
 • Williams BW (1978) A structured interview guide for Hamilton Depression Rating Scale. Arch Gen Psychiatr, 45:742-747.
 • Wirz-Justice A, Graw P, Krauchi K ve ark. (1993) Light therapy in seasonal affective disorder is independent of time of day or circadian phase. Arch Gen Psychiatry, 50:929-937.
 • Wirz-Justice A ve van den Hoofdakker RH (1999) Sleep deprivation in depression: what do we know, where do we go? Biol Psychiatry, 46:445-453.
 • Yamada N, Martin-Iverson MT, Daimon K ve ark. (1995) Clinical and chronobiological effects of light therapy on nonseasonal affective disorders. Biol Psychiatry, 37:866-873.
 • Yazıcı MK, Demir B, Tanrıverdi N ve ark. (1998) Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, değerlendiriciler arası güvenirlik ve geçerlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 9:114-117.
APA GÜDÜCÜ F, ÇALIYURT O, VARDAR E, TUĞLU C, ABAY E (2005). Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. , 245 - 251.
Chicago GÜDÜCÜ Funda,ÇALIYURT Okan,VARDAR Erdal,TUĞLU Cengiz,ABAY ERCAN Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. (2005): 245 - 251.
MLA GÜDÜCÜ Funda,ÇALIYURT Okan,VARDAR Erdal,TUĞLU Cengiz,ABAY ERCAN Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. , 2005, ss.245 - 251.
AMA GÜDÜCÜ F,ÇALIYURT O,VARDAR E,TUĞLU C,ABAY E Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. . 2005; 245 - 251.
Vancouver GÜDÜCÜ F,ÇALIYURT O,VARDAR E,TUĞLU C,ABAY E Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. . 2005; 245 - 251.
IEEE GÜDÜCÜ F,ÇALIYURT O,VARDAR E,TUĞLU C,ABAY E "Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması." , ss.245 - 251, 2005.
ISNAD GÜDÜCÜ, Funda vd. "Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması". (2005), 245-251.
APA GÜDÜCÜ F, ÇALIYURT O, VARDAR E, TUĞLU C, ABAY E (2005). Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi, 16(4), 245 - 251.
Chicago GÜDÜCÜ Funda,ÇALIYURT Okan,VARDAR Erdal,TUĞLU Cengiz,ABAY ERCAN Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi 16, no.4 (2005): 245 - 251.
MLA GÜDÜCÜ Funda,ÇALIYURT Okan,VARDAR Erdal,TUĞLU Cengiz,ABAY ERCAN Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.16, no.4, 2005, ss.245 - 251.
AMA GÜDÜCÜ F,ÇALIYURT O,VARDAR E,TUĞLU C,ABAY E Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(4): 245 - 251.
Vancouver GÜDÜCÜ F,ÇALIYURT O,VARDAR E,TUĞLU C,ABAY E Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi. 2005; 16(4): 245 - 251.
IEEE GÜDÜCÜ F,ÇALIYURT O,VARDAR E,TUĞLU C,ABAY E "Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması." Türk Psikiyatri Dergisi, 16, ss.245 - 251, 2005.
ISNAD GÜDÜCÜ, Funda vd. "Majör depresyonda sertralin ile birlikte uygulanan uyku yoksunluğu ve ışık tedavisinin etkinliğinin sertralin tedavisi ile karşılaştırılması". Türk Psikiyatri Dergisi 16/4 (2005), 245-251.