Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 24 - 30 Metin Dili: Türkçe

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı

Öz:
Amaç: Alkol kullanımı ve bağımlılığı üniversi¬te öğrencileri arasında önemli sağlık sorunların¬dan biridir. Tanımlayıcı türdeki bu çalışma, üniver¬site öğrencilerinde alkol kullanımını ve bağımlılı¬ğını incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Ege Üni¬versitesi Fen Fakültesinde okuyan 300 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu ve Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) kullanılarak toplan¬mıştır. Verilerin analizinde ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %76'sının alkol kullandığı, %8.8'inin alkol bağımlısı, % 14 'ünün alkol kötüye kullanımının olduğu saptanmıştır. Alkol bağımlılığı oranının 17-19 yaş grubundaki öğrencilerde daha yüksek olduğu ve alkol kullanımının yurtta kalan öğrencilerde en düşük düzeyde oldu¬ğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak üniversite örgencilerin-de alkol kullanımı ve bağımlılığının yüksek oldu¬ğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Öğrenciler Anketler Alkole bağlı bozukluklar Alkol kullanımı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • 1- Altıntoprak E. Alkol Bağımlılarının Erişkin Çocuklarının Alkol Kullanımına Verdikleri Bilişsel ve Otonomik Yanıtlar. Uzmanlık Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2000. 2- Bouer M, Bosch G, Freyberger H, et al. Psikiyatri- Psikosomatik- Psikoterapi kitabı, Koptagel G, Kırklareli: Serment Matbaacılık, 1985, 211-219. 3- Clapp JD, Shillington AM, Lange JE, Voas RB, Correlation between modes of drinking and modes of driving as reported by students at two American universities. Addict Analysis Prev 2003; 30:161-166. 4- Coşkunol H. Alkol Bağımlılığı Tanı ve Tedavisi. Ege Üniversitesi Psikiyatri Sürekli Yayınları Kitabı 1, İzminEge Üniversitesi Basımevi, Haziran- 1996:1-124. 5- Coşkunol H, Bağdiken İ, Sorios S, Saygılı R, Michigan alkolizm tarama testinin(MATT) geçerliliği. Ege Tıp Dergisi 1995;34 (1-2):15-18. 6- Dawson DA, Grant BF, Stinson FS, Chou PS, Psychopothology associated with drinking and alcohol use disorders in the college and general adult populations. Drug Alcohol Depend 2005; 77:139-150. 7- Dent CW, Grube JW, Biglan A, Community level alcohol availability and enforcement of possession laws as predictors of youth drinking. PrevMed 2005; 40:355-362. 8- Doğan BY. Alkol ve Alkol Dışı Madde Bağımlılığı, İstanbul: Mutlu Doğan Ofset Matbaacılık, 1998, 1-31. 9- Ebrînç S, Başoğlu C, Çetin M, ve ark. Bir grup genç yetişkin erkekte uyuşturucu madde kullanımına yönelik görüşler. Bağımlılık Dergisi 2002; 3:137-145. TO- Gilles DM, Turk CL, Fresco D.M Social anxiety, alcohol expectancies, and self-efficocy as predictors of heavy drinking in college students. Addict Behav 2006; 31:388-398. 11- Gliksman L, Adlaf EM, Demers A, Nevton-Taylor B, Heavy drinking on Canadian campuses, Can J Public Health, 2003; 94:22-24 12- Gökten O. Alkol Bağımlılarında Alkolik Relapsı Önlemede Uzun Dönem Sertralin Etkinliği, Uzmanlık Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1995. 13- Gümüş Ö, Şahin E, Top Ş, Alkol ve eroin bağımlılarının ailelerindeki psikososyal ve ekonomik zorlukların araştırılması. Bağımlılık Dergisi 2002; 3(3): 146-154. 14- Karan D, Orhan A, Öztürk O, ve ark. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 1989:343-361. 15- Kasatura İ. Alkol ve Arkadaşları, İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1995:1-45. 16- Kaya N, Çilli SA, Üniversite Öğrencilerinde Nikotin, Alkol ve Madde Bağımlılığının 12 Aylık Yaygınlığı, www.altavista.com/bagimlilik.net, 18 Ocak 2005. 17- Köknel Ö. Alkol ve madde bağımlılığı alt kültürü. Bağımlılık Dergisi, 2001; 2 (2): 71-76. 18- Köknel Ö. Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış, Uzmanlık Tezi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 1983. 19- Kuo M, Wechesler H, Greenberg P, Lee H, The marketing of alcohol to college students-the role of low prices and special promotions, Am J PrevMed 2003; 25(3):204-211. 20- MaddockJ, Glanz K, The relationship of proximal normative beliefs and global subjective norms to college students alcohol consuption, Addict Behav 2005,30:315-323. 21- Manfreda ML, U.A., Krampitz S.D., Psychiatric Nursing, F.A., Davis Company, Philadelphia 1988:
  • 22- Mırsal H, Pektaş Ö, Kalyoncu ÖA, Beyazyürek M, Alkol bağımlılarında karaciğer fonksiyon testleri ile sosyodemografik-klinik özellikler arasındaki ilişki, Bağımlılık Dergisi 2002;3:27- 30. 23- Ögel K, Tamar D, Özmen E, ve ark. İstanbul'da Alkollü İçki Kullanım Sıklığı, www.google.com, 5 Kasım 2004: 1-8. 24- Ögel K, Tamar D, Alkol ve Madde Kullanım Bozukluklarının Epidemiolojisi www.google. com/bagımlilik.net, 5 Kasım 2004. 25- Öncü F, Ögel K, Çakmak D, "Alkol kültürü-1: tarihsel süreç ve meyhane kültürü" Bağımlılık Dergisi 2001; 2:133-138. 26- Öncü F, Ögel K, Çakmak D, Alkol kültürü-2: içki kültürü ve edebiyatta içki. Bağımlılık Dergisi, 2002,3:31-36. 27- Sayın A, Karslıoğlu E, Arıkan Z, Aslan S. Alkol bağımlısı bir grup hastada kişilik özellikleri" Bağımlılık Dergisi 2004; 5:13-18. 28- Stein LS, Davecristiansen CGG. Alkolizm ve Madde Bağımlılığında Tedavi Seçenekleri, Milkman HB, Sederer Ll. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi-1994. 29- Tümerdem Y, Ayhan B, Özsüt H, ve ark. Orta ve Yüksek Öğrenim Gençleri ve Alkol Kullanımı, XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bilimsel Çalışmaları, Marmaris,!986: 22-26. 30- Yeh Y, Chiang IC, Comparison of the predictors of alcohol use and misuse among han and aboriginal students in Taiwan", Addict Behav 2005,20:989-1000. 31- Yildmmhan AE. Ege Üniversitesi Öğrencilerinde Alkol Kullanım Durumunun İncelenmesi" Mezuniyet Tezi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu,2004. 32- Zamboanga BL. Alcohol expectancies and drinking behaviors in Mexican American college students, Addict Behav 2005,30:673-684. 33- Williams A, Clark D, Alcohol consumption in university students tre role of reasons for drinking, coping strategies, expectancies, and personality traits. Addict Behav 1998;23:371-378.
APA YİĞİT Ş, KHORSHID L (2006). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. , 24 - 30.
Chicago YİĞİT Şenay,KHORSHID Leyla Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. (2006): 24 - 30.
MLA YİĞİT Şenay,KHORSHID Leyla Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. , 2006, ss.24 - 30.
AMA YİĞİT Ş,KHORSHID L Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. . 2006; 24 - 30.
Vancouver YİĞİT Ş,KHORSHID L Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. . 2006; 24 - 30.
IEEE YİĞİT Ş,KHORSHID L "Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı." , ss.24 - 30, 2006.
ISNAD YİĞİT, Şenay - KHORSHID, Leyla. "Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı". (2006), 24-30.
APA YİĞİT Ş, KHORSHID L (2006). Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi, 7(1), 24 - 30.
Chicago YİĞİT Şenay,KHORSHID Leyla Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi 7, no.1 (2006): 24 - 30.
MLA YİĞİT Şenay,KHORSHID Leyla Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi, vol.7, no.1, 2006, ss.24 - 30.
AMA YİĞİT Ş,KHORSHID L Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi. 2006; 7(1): 24 - 30.
Vancouver YİĞİT Ş,KHORSHID L Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi. 2006; 7(1): 24 - 30.
IEEE YİĞİT Ş,KHORSHID L "Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı." Bağımlılık Dergisi, 7, ss.24 - 30, 2006.
ISNAD YİĞİT, Şenay - KHORSHID, Leyla. "Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı". Bağımlılık Dergisi 7/1 (2006), 24-30.