Yıl: 2005 Cilt: 68 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 29 - 32 Metin Dili: Türkçe

Tükenmişlik (Burnout) sendromu

Öz:
Tükenmişlik sendromunun özellikle sağlık çalışanlarının ruh sağlığına yönelik vurgulanması gereken önemli bir konu olması nedeniyle, bu derlemede tükenme kavramı, boyutları ve belirtileri ve tükenmişlik sendromu önleme ve başa çıkma stratejileri tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: Tükenmişlik, mesleğe bağlı Sağlık personeli

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) Aslan H, Alpaslan NZ, Aslan O, Ünal M. Hemşirelerde tükenme, iş doyumu ve ruhsal belirtiler. Nöro Psikiyatri Arşivi 1996; 33:192-199.
 • 2) Constable CJF, Russell DW. The effect of social support and the work environment upon burnout among nurses. J Human Stress 1986; 12:20-26.
 • 3) Cotton DHG. Stress Management - An Integrated Aproach to Therapy. Brunner/Mazel Publishers, New York (1990).
 • 4) Cronin-Stubbs D, Rooks CA. The stress, social support and burnout of critical care nurses. Heart Lung 1985; 14:31-39.
 • 5) Cullen A. Burnout.Why do we blame the nurse? Am J Nurs 1995; 95:22-27.
 • 6) De Jonge J, Janssen PPM, Van Breukelen GJP. Testing the demand- control-support model among health care professionals: a structural equation model. Work Stress 1996;10:209-224.
 • 7) Duquette A, Kerouac S, Sandhu BK, Beaudet L. Factors related to nursing burnout: a review of empirical knowledge. Issues Ment Health Nurs 1994;15:337-358.
 • 8) Düzyürek S, Ünlüoğlu G. Hekimde tükenmişlik (burnout) sendromu. Psikiyatri Bülteni 1992; 1:108-112.
 • 9) Ergin C. Doktor ve hemşirelerde tükenmişlik ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin uyarlanması. 7.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları 1992; 143-154.
 • 10) Ergin C: Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Türkiye sağlık personeli normları. 3P Dergisi 1996; 4:28-33.
 • 11) Evans BK, Fischer DG. The nature of burnout: a study of the three-factor model of burnout in human and non-human service samples. J Occup Organizational Psychol 1993; 66:29-38.
 • 12) Fawzy FI, Fawzy NW, Pasnau RO. Burnout in the health professionals, “Handbook of Studies on General Hospital Psychiatry, editör: Judd FK, Burrows GD, Lipsitt DR, Elseiver Science Publishers BV, Amsterdam (1991)”, p.119.
 • 13) Felton JS. Burnout as a clinical entity-ıts ımportance in health care workers. Occup Med 1998; 48:237-350.
 • 14) Freudenberger HJ. Staff burnout. J Soc Issues 1974; 30:159-165.
 • 15) Freudenberger HJ, Richelson G: Tükenmeye Rağmen Nasıl Yaşanabilir? Çev.:Nesrin H. Şahin, Stresle Başa Çıkma Olumlu Bir Yaklaşım, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:2, 3.Basım, Ankara, 1998.
 • 16) Gilloran A, McKinley A, McGlew T, McKee K, Robertson A. Staff nurses satisfaction in psychiatric wards. J Adv Nurs 1994; 20: 997-1003.
 • 17) Goodell TT, Van Ess Coling H. Outcomes of nurses’ job satisfaction. JONA 1994; 24:36-41.
 • 18) Gülseren Ş, Karaduman E, Kültür Ş. Hemşire ve teknisyenlerde tükenmişlik sendromu ve depresif belirti düzeyi. Kriz Dergisi 2000; 8:32-36.
 • 19) Jeanneau M, Armelius K. Self-image and burnout in psychiatric staff. J Psychiatr Ment Health Nurs 2000;7:399-406.
 • 20) Maslach C. Burned-out. Hum Behav 1976; 5:197-220.
 • 21) Maslach C. Burnout: The Cost of Caring. New Jersey:Englewood Cliffs & Prentice Hall Inc. (1982).
 • 22) Maslach C, Jackson SE. Maslach Burnout Inventory Manual. 2nd ed. Consulting Psychologist Press, Palo Alto, 1986.
 • 23) Melchior ME, Bours GJ, Schmitz P, Wittich Y. Burnout in psychiatric nursing: a meta-analysis of related variables. J Psychiatr Ment Health Nurs 1997; 4:193-201.
 • 24) Oehler JM, Davidson MG, Starr LE, Lee DA. Burnout, job stress, anxiety and perceived social support in neonatal nurses. Heart Lung 1991; 20:500-505.
 • 25) Özgüven HD, Haran S. Tükenme. Kriz ve Krize Müdahale. Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No:6, Ankara (2000), sayfa: 199.
 • 26) Richadson AM, Burke RJ. Models of burnout: implications for intervention. Int J Stress Manag 1995; 2:31-43.
 • 27) Sever AD. Hemşirelerin iş stresi ile başa çıkma yolları ve bunun sonuçlarının araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1997.
 • 28) Taormina RJ, Law CM. Approaches to preventing burnout:the effects of personal stress management and organizational socialization. J Nurs Manag 2000; 8: 89-99.
APA KAÇMAZ N (2005). Tükenmişlik (Burnout) sendromu. , 29 - 32.
Chicago KAÇMAZ Nazmiye Tükenmişlik (Burnout) sendromu. (2005): 29 - 32.
MLA KAÇMAZ Nazmiye Tükenmişlik (Burnout) sendromu. , 2005, ss.29 - 32.
AMA KAÇMAZ N Tükenmişlik (Burnout) sendromu. . 2005; 29 - 32.
Vancouver KAÇMAZ N Tükenmişlik (Burnout) sendromu. . 2005; 29 - 32.
IEEE KAÇMAZ N "Tükenmişlik (Burnout) sendromu." , ss.29 - 32, 2005.
ISNAD KAÇMAZ, Nazmiye. "Tükenmişlik (Burnout) sendromu". (2005), 29-32.
APA KAÇMAZ N (2005). Tükenmişlik (Burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68(1), 29 - 32.
Chicago KAÇMAZ Nazmiye Tükenmişlik (Burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 68, no.1 (2005): 29 - 32.
MLA KAÇMAZ Nazmiye Tükenmişlik (Burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol.68, no.1, 2005, ss.29 - 32.
AMA KAÇMAZ N Tükenmişlik (Burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2005; 68(1): 29 - 32.
Vancouver KAÇMAZ N Tükenmişlik (Burnout) sendromu. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2005; 68(1): 29 - 32.
IEEE KAÇMAZ N "Tükenmişlik (Burnout) sendromu." İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 68, ss.29 - 32, 2005.
ISNAD KAÇMAZ, Nazmiye. "Tükenmişlik (Burnout) sendromu". İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 68/1 (2005), 29-32.