Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 221 - 226 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma

Öz:
Başa çıkma tutumları, stres doğurucu olaylar ya da etkenlerin olumsuz etkileri ile mücadele etmek için kullanılan özgül davranışsal ve psikolojik çabaları içerir. Bu çalışmada başa çıkma tutumlarını değerlendirmek amacıyla geliştirilen COPE’nin (Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği) Türkçe`ye çevrilerek psikometrik özellik-lerinin araştırılması amaçlanmıştır. Kırk yedi sağlıklı denek (21 erkek, 26 kadın) çalışmaya alındı. Deneklerin yaş ortalaması 26.0±4.8 idi. Cronbach α istatistiği ve Pearson bağıntı analizi uygulanarak ölçeğin iç tutarlılığı sınandı. İki farklı uygulama zamanında COPE alt ölçek ve toplam puanlarının test-tekrar test güvenirliği bağımlı gruplarda t testi ve Pearson bağıntı analizi uygulanarak araştırıldı. Cronbach α değeri 0.79 ve alt ölçeklere ait puanların COPE toplam puanıyla bağıntısı pozitif yönde ve anlamlı bulundu. Ölçeğe ait tek tek madde puanları pozitif yönde ve ileri düzeyde test-tekrar test güvenirliği göstermiştir. Bu sonuçlar COPE’nin psikometrik özelliklerinin Türk örnekleminde başa çıkma tutumlarının değerlendirilmesinde güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin geçerliğine ilişkin kanıtların farklı psikopatoloji gruplarıyla yapılacak karşılaştırmalarla elde edilmesi yararlı olacaktır.
Anahtar Kelime: Erişkin Hayat değiştiren olaylar Uyum, psikolojik Tutum Sonuçların tekrarlanabilirliği

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Folkman S. Personal control and stress and coping processes: a theoretical analysis. J Pers Soc Psychol 1984; 46:839-852.
 • 2. Folkman S, Lazarus RS, Gruen RJ, DeLongis A. Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. J Pers Soc Psychol 1986; 50:571-579.
 • 3. Holahan C, Moos RH. Personal and contextual determinants of ccoping strategies. J Pers Soc Psychol 1987; 52:946-955.
 • 4. Lehman AF, Mand NC, Linn LS. Chronic mental patients: the quality of life issue. Am J Psychiatry 1983; 10:1271-1276.
 • 5. Ostell A. Coping, problem solving and stress: a framework for intervention strategies. Br. J Med Psychol 1991; 64:11-24.
 • 6. Folkman S, Lazarus RS. An analysis of coping in a middle-aged community sample. J Health Soc Behav 1980; 21:219-239.
 • 7. Holahan C.J, Moos RH. Risk, resistance, and psychological distress: A longitudinal analysis with adults and children. J Abnorm Psychol 1987; 96:3-13.
 • 8. Rohde P, Lewinshon TM, Tilson M, Seeley J. Dimensionality of coping and its relation to depression. J Pers Soc Psychol 1990; 58:499-511.
 • 9. Spurrelll MT, McFarlane AC. Post-travmatic stress disorder and coping after a natural disaster. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 1993; 28:194-200.
 • 10. Wegner DM, Schneider DJ, Carter SR, White TL. Paradoxical effects of thought suppression. J Pers Soc Psychol 1987; 53:5-13.
 • 11. Carver CS, Scheier MF, Weintraub JK. Assessing coping strategies: A theoretically based approach. J Pers Soc Psychol 1989; 56:267-283.
 • 12. Carver CS. You want to measure coping but your protocol’s too long: Consider the brief COPE. Int J Behav Med 1997;4:91-100.
 • 13. Barke C, Pistrang N, Shapiro DA, Shaw I. Coping and seeking in the UK adult population. Br J Clin Psychol 1990; 29:271-285.
 • 14. Folkman S, Lazarus RS. If it changes it must be a processes emotion and coping during three stages of a college examination. J Pers Soc Psychol 1985; 48:150-170.
 • 15. Billings AG, Moos RH. Coping, stress, and social resources among adults with unipolar depression. Social Psychol 1984; 46:877-891.
 • 16. Swindle WR, Cronkite RC, Moos RH. Life stressors, social resources, coping and and the 4-year course of unipolar depressions. J. Abnorm Psychol 1989; 98:468-477.
 • 17. Nezu MA, Ronan GF. Life stress, current problems, problem solving, and depressive symptoms: an integrative model. J Consult Clin Psychol 1985; 53:693-697.
 • 18. Maxin PE, Hunt DE. Appraisal and coping in the process of patient during short-term psychotherapy. J Personal Disord 1990; 78:235-241.
APA AĞARGÜN M, BEŞİROĞLU L, KIRAN Ü, ÖZER Ö, KARA H (2005). COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. , 221 - 226.
Chicago AĞARGÜN Mehmet Yücel,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KIRAN Ümit Kemal,ÖZER Ömer Akif,KARA Hayrettin COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. (2005): 221 - 226.
MLA AĞARGÜN Mehmet Yücel,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KIRAN Ümit Kemal,ÖZER Ömer Akif,KARA Hayrettin COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. , 2005, ss.221 - 226.
AMA AĞARGÜN M,BEŞİROĞLU L,KIRAN Ü,ÖZER Ö,KARA H COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. . 2005; 221 - 226.
Vancouver AĞARGÜN M,BEŞİROĞLU L,KIRAN Ü,ÖZER Ö,KARA H COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. . 2005; 221 - 226.
IEEE AĞARGÜN M,BEŞİROĞLU L,KIRAN Ü,ÖZER Ö,KARA H "COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma." , ss.221 - 226, 2005.
ISNAD AĞARGÜN, Mehmet Yücel vd. "COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma". (2005), 221-226.
APA AĞARGÜN M, BEŞİROĞLU L, KIRAN Ü, ÖZER Ö, KARA H (2005). COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6(4), 221 - 226.
Chicago AĞARGÜN Mehmet Yücel,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KIRAN Ümit Kemal,ÖZER Ömer Akif,KARA Hayrettin COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi 6, no.4 (2005): 221 - 226.
MLA AĞARGÜN Mehmet Yücel,BEŞİROĞLU LÜTFULLAH,KIRAN Ümit Kemal,ÖZER Ömer Akif,KARA Hayrettin COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.6, no.4, 2005, ss.221 - 226.
AMA AĞARGÜN M,BEŞİROĞLU L,KIRAN Ü,ÖZER Ö,KARA H COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005; 6(4): 221 - 226.
Vancouver AĞARGÜN M,BEŞİROĞLU L,KIRAN Ü,ÖZER Ö,KARA H COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2005; 6(4): 221 - 226.
IEEE AĞARGÜN M,BEŞİROĞLU L,KIRAN Ü,ÖZER Ö,KARA H "COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 6, ss.221 - 226, 2005.
ISNAD AĞARGÜN, Mehmet Yücel vd. "COPE (Başa çıkma tutumlarını değerlendirme ölçeği): Psikometrik özelliklere ilişkin bir ön çalışma". Anadolu Psikiyatri Dergisi 6/4 (2005), 221-226.