Yıl: 2006 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 85 - 90 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı yaygın şekilde kullanılan bir porselen renk skalası Vita Lumin ve Vita renkleri ile uyumlu renklere sa¬hip olan iki farklı porselen renk skalasının Bioform ve Chromascop renk farklılıklarının kolorimetrik olarak incelenmesidir. Materyal ve Metod: Çalışmada Bioform ve Chromascop skalalarının Vita renkleri ile uyumlu 6 adet rengi (A2, A4, B3, Cl, C2, D3) incelendi. Vita Lumin skalası kontrol grubu olarak kullanıldı. Her marka skaladan beşer adet skala kolorimetrik olarak incelendi (n=5). Renk ölçümlerinde skalaların standart pozisyonda durması için indeks hazırlandı. Her örnek için üç ölçüm yapıldı ve ortalama L*a*b* değerleri veri olarak kaydedildi. Elde edilen değerler Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Post Hoc Tukey testi ile ista¬tistiksel olarak değerlendirildi (a=0.05). Bulgular: Vita Lumin ve Bioform sakalaları arasındaki AE değerleri 2.24 ile 2.75 arasında, Vita Lumin ve Chromascop skalaları ara¬sındaki AE değerleri ise 0.65 ile 4.77 arasında bulundu. Sonuç: Genel olarak Vita Lumin skalası ile diğer iki skala arasındaki renk farklılıkları, renk skalalarının tolerans limiti olan 2 AE bi-riminden yüksek bulundu. Sonuç olarak, renk uyumu olmasına rağmen, kullanılan materyalin skalası dışında farklı bir skala kullanı¬larak yapılan renk seçimi sonucunda, restorasyon ile komşu dişler arasında gözle görülebilir renk farklılıkları oluşabilir.
Anahtar Kelime: Değerlendirme çalışmaları Renk Protez renklenmesi Varyans analizi Protez tasarımı

Konular: Diş Hekimliği

Colorimetric evaluation of color differences of three different shade guides

Öz:
Objective: The purpose of this study was to evaluate the color difference between a widely used shade guide Vita Lumin and two dif¬ferent brand of porcelain shade guides Bioform and Chromascop, colorimetrically. Material and Method: In this study, six designated shades with Vita shades (A2, A4, B3, Cl, C2, D3) of Bioform and Chromascop shade guides were investigated. Vita Lumin sahade guide was used as control. From each brand of shade guide, five shade guides were evaluated (n=5). An index was prepared to have a standard position for the shade tabs in color measurements.'Three measure¬ments were done for each sample using a small area colorimeter and the mean CIE L*a*b* values were used as data. The derived data were analyzed with 1-way ANOVA and the Post Hoc Tukey test (a=0.05). Results: The AE values between Vita Lumin and Bioform shade guides ranged from 2.24 to 2.75 and between Vita Lumin and Chro¬mascop shade guides, the AE values ranged from 0.65 to 4.77. Conclusion: In general, the color differences between the Vita Lumin shade guide and the two alternate shade guides were found to be greater than the shade guide tolerance limit, 2 AE unit. As a result of this, the use of different brand of shade guides which have designated shades with the restorative materials' specific shade guide can cause a visible color difference between the restoration and the other teeth.
Anahtar Kelime: Prosthesis Design Evaluation Studies Color Prosthesis Coloring Analysis of Variance

Konular: Diş Hekimliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akaltan F, Keskin Y, Özkan Y. Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. A. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg 26:281-287, 1999.
 • 2. . Bergman B, Nilson H, Andersson M. A longitudinal clinical study of Procera ceramic veneered titanium copings. Int J Prosthodont 12:135-139,1999.
 • 3. Büyükyılmaz Ş, Ruyter IE. Color stability of denture base poly- mers. Int J Prosthodont 7:372-382,1994.
 • 4. Canay Ş, Hersek N, Yüksel G. Sabit protezlerde kullanılan akrilik rezinlerdeki renk değişikliğinin spektrofotometrik yöntemlerle in- celenmesi. G.Ü. Dişhek. Fak. Derg. 12:37-40, 1995.
 • 5. Douglas RD, Brewer JD. Variability of porcelain color reproducti- on by commercial laboratories. J Prosthet Dent 90:339-346,2003.
 • 6. Goldstein GR, Schmitt GW. Repratability of a specially designed intraoral colorimeter. J Prosthet Dent 69:616-619,1993.
 • 7. Gökay O, Yılmaz B, Akın S, Müjdeci A. Farklı bitirme teknikleri- nin bir hibrit kompozit rezinin renk stabilitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. A. Ü. Diş. Hek. Fak. Derg. .25:211-220, 1998.
 • 8. Haselton DR, Diaz-Arnold AM, Hillis SL. Clinical assesment of high strength all ceramic crowns. J Prosthet Dent 83:396-401,2000.
 • 9. Kesim B, Belli E. Estetik materyallerde çay, kahve ve kolanın renk stabilitesine etkisi. S. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 4:90-94, 1994.
 • 10. Kim HS, Um CM. Color differences between resin composites and shade guides. Quintessence Int 27:559-567,1996.
 • 11. Knispel G. Factors affecting the process of color matching restora- tive materials to natural teeth. Quintessence Int 22:525-531,1991.
 • 12. Milleding P, Haag P, Neroth B, Renz I. Two years of clinical expe- riencewith procera titanium crowns, Int J Prosthodont 11:224- 232,1998
 • 13. O'Brien WJ, Boenke KM, Groh CL. Coverage errors of two shade guides. Int J Prosthodont 4:45-50,1991.
 • 14. O'Brien WJ, Groh CL, Boenke KM. A new, small color difference equation for dental shades. J Dent Res 69:1762- 1764,1990.
 • 15. Okuba SR, Kanawati A, Richards MW, Childress S. Evaluation of visual and instrument shade matching. J Prosthet Dent 80:642- 648,1998.
 • 16. Ragain JC, Johnston MW. Color acceptance of direct dental resto¬ rative materials by human observers. Color Res Appl 25:278- 285,2000.
 • 17. Ruyter IE, Nilner K, Moller B. Color stability of dental composite resin materials for crown and bridge veneers. Dent Mater 3:246- 251,1987.
 • 18. Schwabacher WB, Goodking RJ. Three dimensional color coordi- nates of natural teeth compared with three shade guides. J Prost- het Dent 64:425-431,1990.
 • 19. Seghi RR, Hewlett ER, Kim J. Visual an instrumental colorimetric assesments of small color differences on translucent dental porce¬ lain. J Dent Res 68:1760-1764,1989.
 • 20. Seghi RR, Johnston WM, O'Brien WJ. Spectrophotometric analy- sis of color differences between porcelain systems. J Prosthet Dent 56:35-40,1986.
 • 21. Sjogren G, Lantto R, Tillberg A. Clinical evaluation of all ceramic crowns (Dicor) in general practice. J Prosthet Dent 81:277- 284,1991.
 • 22. Sproull RC. Color matching in dentistry. Part II - Pratical applica- tions or organization of color. J Prosthet Dent 29:556-566,1973.
 • 23. Swift EJ, Hamel ŞA, Lund PS. Colorimetric evaluation of Vita sha- de resin composites. Int J Prosthodont 7:356-361,1994.
 • 24. Uchida H, Vaidyanathan J, Viswanadhan T, Vaidyanathan TK. Co- lor stability of dental composites as a function of shade. J Prosthet Dent 19:372-377,1998.
 • 25. Van der Burgut TP, ten Bosch JJ, Borsboom PC, Kortsmit WJ. A comparison of new and conventional methods for quantification of tooth color. J Prosthet Dent 63:155-162,1990.
 • 26. Wee AG, Monaghan P, Johnston WM. Variation in color between matched shade and fabricated shade of dental porcelain. J Prosthet Dent 87:657-666,2002.
 • 27. Wozniak WT. Proposed guidelines for the acceptance program for dental shade guides. Chicago: American Dental Association; 1987.
APA SARAÇ Y, SARAÇ D, YÜZBAŞIOĞLU H (2006). Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. , 85 - 90.
Chicago SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. (2006): 85 - 90.
MLA SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. , 2006, ss.85 - 90.
AMA SARAÇ Y,SARAÇ D,YÜZBAŞIOĞLU H Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. . 2006; 85 - 90.
Vancouver SARAÇ Y,SARAÇ D,YÜZBAŞIOĞLU H Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. . 2006; 85 - 90.
IEEE SARAÇ Y,SARAÇ D,YÜZBAŞIOĞLU H "Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi." , ss.85 - 90, 2006.
ISNAD SARAÇ, Y. Şinasi vd. "Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi". (2006), 85-90.
APA SARAÇ Y, SARAÇ D, YÜZBAŞIOĞLU H (2006). Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 23(2), 85 - 90.
Chicago SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 23, no.2 (2006): 85 - 90.
MLA SARAÇ Y. Şinasi,SARAÇ Duygu,YÜZBAŞIOĞLU HÜSEYİN EMİR Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.23, no.2, 2006, ss.85 - 90.
AMA SARAÇ Y,SARAÇ D,YÜZBAŞIOĞLU H Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2006; 23(2): 85 - 90.
Vancouver SARAÇ Y,SARAÇ D,YÜZBAŞIOĞLU H Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2006; 23(2): 85 - 90.
IEEE SARAÇ Y,SARAÇ D,YÜZBAŞIOĞLU H "Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi." Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 23, ss.85 - 90, 2006.
ISNAD SARAÇ, Y. Şinasi vd. "Üç farklı renk skalasının renk farklılıkları yönünden kolorimetrik olarak incelenmesi". Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 23/2 (2006), 85-90.