Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 175 - 189 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri

Öz:
Şirket Girişimciliği üzerine yürütülen çalışmalar son yıllarda hızlı bir artış göstermektedir. Literatürde genel kabul gören şirket girişimciliği boyutlarının- risk alma, proaktiflik, yenilikçilik eğilimi- örgütlerde ürün ve hizmet kalitesindeki geliştirmelerin yanı sıra firmaların karlılık, satışlar ve pazar paylarındaki artış gibi başarı kriterlerine önemli katkıları olduğu belirtilmektedir. Bu etkilerin Türk KOBİ'lerindeki durumunu tespit amacıyla, bu tür firmaların yoğunlukta olduğu Ankara OSTİM Sanayi bölgesindeki ihracat yönelimli firmalardan anket yoluyla toplamış olduğumuz veriler hiyerarşik regresyon yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular yorumlanarak girişimci, yönetici ve araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime: yenilikçilik proaktif liderlik Ankara girişimcilik Ostim yenilikçi yaklaşım şirketler firma performansı risk alma davranışı

Konular: İşletme İşletme Finans

Effects of Corporate Enterpreneurship on Firm Performance

Öz:
The studies on Corporate Entrepreneurship (CE) have grown rapidly during the last decade. CE with its three main dimensions- Risk Taking, Proactiveness, and Innovativeness- according to the past literature contributes a lot to the qualitative and quantitative performance of the SMEs in developed nations. In this study, our aim is to explore the nature of the CE- performance relationships in an emerging market, Turkey. Data collected from manufacturing and exporting SMEs in OSTIM which is one of the greatest industrial regions of Turkey, have been examined via hierarchical regression analyzes. Findings are interpreted and suggestions for entrepreneurs, managers, and researchers are provided.
Anahtar Kelime: Ostim innovative approach companies firm performance risk taking behavior innovativeness proactive lidership Ankara entrepreneurship

Konular: İşletme İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ANTONCIC, B., HISRICH, R.D. (2001) Intrapreneurship: Construct Refinement and Cross-Cultural Validation, Journal of Business Venturing 16, 495-527.
 • AZULAY, I., LERNER, M. VE TISHLER, A. (2002) Converting Military Technology Through Corporate Entrepreneurship, Research Policy 31 419-435.
 • BARRINGER, B. R., BLUEDORN, A. C. (1999) The Relationship Between Corporate Entrepreneurship and Strategic Management, Strategic Management Journal, 20: 421-444.
 • BARON, R.M., KENNY, D.A. (1986. The Moderator- Mediator Distinction in Social Pschology Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations, Journal of Personality and Social Pschology, 51 (6) 1173-1182.
 • BATEMAN, T.S., CRANT M.J.(1993) The Proactive Component of Organizational Behavior, A Meassure and Correlates, Journal of Organizational Behavior 14:103-118.
 • BLOCK, Z., MACMILLAN, I. (1993) Corporate Venturing. Cambridge, MA: Harvard Business Press.
 • CALANTONE, R.J., CAVUSGIL, S. T., ZHAO, Y. (2002) Learning Orientation, Firm Innovation Capability, and Firm Performance, Industrial Marketing Management 31 515-524.
 • COVIN, J. G., MILES, M. P. (1999) Corporate Entrepreneurship and The Pursuit Of Competitive Advantage. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3): 47-63.
 • COVIN, J. G., D. P. SLEVIN (1989). Strategic Management Of Small Firms in Hostile And Benign Environments, Strategic Management Journal, 10(1), 75-87.
 • COVIN, J. G., SLEVIN, D. P. (1991) A Conceptual Model Of Entrepreneurship As Firm Behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 7 -25.
 • DEMİRCAN , N. (2003) Örgütsel Güvenin Bir Ara Değişken Olarak Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi, Doktora Tezi, GYTE Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DENISON, D. R., MISHRA, A. K., (1995) "Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness", Organizational Science, Vol:6, No:2.
 • DOUGHERTY, D., HARDY, C. (1996) Sustained Product Innovation in Large, Mature Organizations: Overcoming Innovation-To-Organization Problems, Academy of Management Journal, 39 5, 1065-1083
 • ERGÜN E. (2003) İşletmelerdeki Kültürel Özelliklerin Örgüt Performansına Etkisi Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi, GYTE Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERGÜN, E., BULUT Ç., ALPKAN, L., DEMİRCAN, N., "Connecting the Link between Corporate Entrepreneurship and Innovative Perfromance", Global Business and Technology Association, Cape Town, South Africa, June, 2004.
 • FISHER, C.J. (1997) Corporate Culture And Perceived Business Performance: A Study of The Relationship Between The Culture Of An Organization And Perceptions of Its Financial and Qualitative Performance, California School of Professional Psychology - Los Angeles, PhD, 1997.
 • GUTH, W.D., GINSBERG, A. (1990) Guest Editors' Introduction: Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal, 11: 5-15.
 • HISRICH, ROBERT D. (1986) Entrepreneurship, Intrapeneurship, and Venture Capital, Lexington Books, Lexington, MA.
 • HITT, M. A., IRELAND, R. D., LEE, H. (2000) Technological Learning, Knowledge Management, Firm Growth And Performance. Journal of Engineering and Technology Management, 17: 231-246.
 • HORNSBYJ. S., KURATKO,D. F., ZAHRA S. A. (2002) Middle Managers' Perception Of The Internal Environment For Corporate Entrepreneurship: Assessing A Measurement Scale, Journal of Business Venturing 17 253-273
 • KEMELGOR, B. (2002) A Comparative Analysis Of Corporate Entrepreneurial Orientatation Between Selected Firms in The Netherlands And The USA, Entrepreneurship & Regional Development, 14, 67-87.
 • LIU, S. S., LUO, X., SHI Y. (2002) Integrating Customer Orientation, Corporate Entrepreneurship, And Learning Orientation İn Organizations-in-Transition: An Empirical Study, International Journal of Research in Marketing, 19 367-382.
 • LUMPKIN, G.T., DESS, G.G. (1996) Clarifying The Entrepreneurial Orientation Construct And Linking It To Performance. Academy of Management Review, 21(1): 135-172.
 • MILLER, D.( 1983). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms, Management Science, 29, 770-791.
 • MUELLER, Ş.L., THOMAS, A.S.(2000) Culture And Entrepreneunial Potential: A Nine Country Study of Locus of Control And Innovativeness, Journal of Business Venturing 16, 51-75.
 • NAMAN, J., SLEVIN, D. (1993). Entrepreneurship And The concept of Fit: A Model And Empirical Tests. Strategic Management Journal, 14, 137-153.
 • NEELY, A. VE HII, J. (1998) Innovation and Business Performance: Aliterature Review, The Judge Institute of Management Studies, University of Cambridge.
 • OSİAD, (2005). [Internet] _____http://www.osiad.org.tr>. [Erişim tarihi: 01/03/2005] Three Types of Firms, epreneunial Potential: A ovativeness, Journal of The concept of Fit: A mal, 14, 137-153. Derformance: Aliterature iversity of Cambridge, m tarihi: 01/03/2005]
 • OSTİM. (2005). [İnternet] _____http://www.ostim.org.tr>. [Erişim tarihi: 01/03/2005]
 • PTNCHOT, HI.G. (1985) Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the Corporation to Become and Entrepreneur, New York, NY Harper and Row Publishers.
 • PITT A W AY, L. (2001) Corporate Enterprise: A New Reality For Hospitality Organisations? Hospitality Management, 20, 379-393.
 • STOPFORD, J-, BADEN-FULLER, C. (1994). Creating Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal, 15: 521-536.
 • YILMAZ, C. (1999) Salesforce Cooperation: The Impact of Relational, Task, Organizational and Personal Factors, PhD Thesis, Texas Tech University.
 • ZAHRA, S.A., GAR VIS, D.M. (2000) International Corporate Entrepreneurship And Firm Performance: The Moderating Effect Of International Environmental Hostility, Journal of Business Venturing 15, 469-492.
 • ZAHRA, S.A. (1991) Predictors And Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: An Exploratory Study. Journal of Business Venturing, 6(4): 259-285.
 • -----. (1993) Environment, Corporate Entrepreneurship and Financial Performance: A Taxonomic Approach, Journal of Business Venturing, 8(4): 319- 340.
 • ZAHRA, S., NEUBAUM, D. O., HUSE, M. (2000) Entrepreneurship in Medium-Size Companies: Exploring the Effects of Ownership and Governance Systems, Journal of Management, Vol. 26, No. 5, 947-976
APA ALPKAN L, Ergün E, Bulut C, Yilmaz C (2005). Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. , 175 - 189.
Chicago ALPKAN Lütfihak,Ergün Ercan,Bulut Cagri,Yilmaz Cengiz Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. (2005): 175 - 189.
MLA ALPKAN Lütfihak,Ergün Ercan,Bulut Cagri,Yilmaz Cengiz Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. , 2005, ss.175 - 189.
AMA ALPKAN L,Ergün E,Bulut C,Yilmaz C Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. . 2005; 175 - 189.
Vancouver ALPKAN L,Ergün E,Bulut C,Yilmaz C Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. . 2005; 175 - 189.
IEEE ALPKAN L,Ergün E,Bulut C,Yilmaz C "Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri." , ss.175 - 189, 2005.
ISNAD ALPKAN, Lütfihak vd. "Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri". (2005), 175-189.
APA ALPKAN L, Ergün E, Bulut C, Yilmaz C (2005). Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 175 - 189.
Chicago ALPKAN Lütfihak,Ergün Ercan,Bulut Cagri,Yilmaz Cengiz Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi 6, no.2 (2005): 175 - 189.
MLA ALPKAN Lütfihak,Ergün Ercan,Bulut Cagri,Yilmaz Cengiz Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.6, no.2, 2005, ss.175 - 189.
AMA ALPKAN L,Ergün E,Bulut C,Yilmaz C Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2005; 6(2): 175 - 189.
Vancouver ALPKAN L,Ergün E,Bulut C,Yilmaz C Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2005; 6(2): 175 - 189.
IEEE ALPKAN L,Ergün E,Bulut C,Yilmaz C "Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri." Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, ss.175 - 189, 2005.
ISNAD ALPKAN, Lütfihak vd. "Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri". Doğuş Üniversitesi Dergisi 6/2 (2005), 175-189.