Yıl: 2005 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 210 - 220 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık

Öz:
Örgütsel bağlılık, bireyin kurumsal amaç ve değerleri kabul etmesi, bu amaçlara ulaşılması yönünde çaba sarf etmesi ve kurum üyeliğini devam ettirme arzusudur. Hem örgütler hem de çalışanlar açısından önemli yararları bulunan örgütsel bağlılığın, duygusal (affective), sürekli (continuance) ve normatif (normative) olmak üzere üç türü bulunmaktadır. Bu araştırma, Niğde İlinde eğitim ve sağlık alanında çalışanların örgütsel bağlılıklarını çeşitli demografik faktörlerle karşılaştırarak belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma bulguları, demografik özelliklerden bağlı bulunulan kurum, yaş, medeni hal ve kıdem ile çalışanların örgütsel, duygusal ve normatif bağlılıkları arasında ilişkinin bulunduğunu; ancak süreklilik bağlılığı ile bu değişkenlerin hiç biri arasında herhangi bir ilişki bulunamadığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime: duygusal bağlılık örgütsel bağlılık normatif bağlılık

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ALLEN, N.J. & MEYER, J.P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, 1-18.
 • ALOTAIBI, A..G. (2001). Antecedents of organizational citizenship behavior: a study of public personnel in kuwait, Public Personnel Management, Vol. 30, No. 3, Fall, 363-376.
 • BENKHOFF,. B. (1997). Disentangling organizational commitment, Personnel Review, Vol. 26, No. 1/2, 114-131.
 • BREWER, Ann M. (1996). Developing commitment between managers and employees, Journal of Managerial Psychology, Vol. 11, No. 4, 24-34.
 • CHEUNG, Chau-Kiu (2000). Commitment to the organization in exchange for support from the organization, Social Behavior and Personality, Vol. 28, Num.2, 125-140.
 • FEATHER, N.T., & RAUTER, K.A. (2004). Organizational citizenship behaviours in relation to job status, job insecurity, organizational commitment and identification, job satisfaction and work values, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Num. 77, 81-94.
 • FLETCHER, C. & WILLIAMS, R. (1996). Performance management, job satisfaction and organization commitment, British Journal of Management, Vol. 7, 169-179.
 • KETCHAND A.A. & STRAWSER, J.R. (2001). Multiple dimensions of organizational commitment: implications for future accounting research, Behavioral Research In Accounting, Vol. 13, 221-244.
 • MCCLURG, L.N. (1999). Organizational commitment in the temporary-help service industry, Journal of Applied Management Studies, Vol. 8, No. 1, 5-26.
 • MCNEESE-SMITH, D.K. (2001). A nursing shortage: building organizational commitment among nurses, Journal of Healthcare Management, Vol. 46, Num. 3, May-June, 173-186.
 • MEYER, J.P. & ALLEN, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, Vol. 1, Num. 1, 61-89.
 • MEYER, J.P. & HERSCOVITCH, L. (2001). Commitment in the workplace Toward a general model, Human Resource Management Review, 11 (2001), 299-326.
 • MIR, A., MIR & MOSCA, R. & JOSEPH, B. (2002). The new age employee: an exploration of changing employee – organization relations, Public Personnel Management, Vol. 31, No. 2, Summer, 187-200.
 • MOORHEAD, G., GRIFFIN R.W. (1992). Organizational behavior, Third Edition, Houghton Mifflin Comp., Boston.
 • OBENG, K. & UGBORO, I. (2003). Organizational commitment among public transit employees: an assessment study, Journal of the Transportation Research Forum, Vol. 57, No. 2, Spring, 83-98.
 • STUM, David L. (1999) Workforce commitment: strategies for the new work order, Strategy & Leadership, Vol. 27, Num. 1, Jan-Feb, 5-7.
 • SULIMAN, A. & ILES, P. (2000). Is continuance commitment beneficial to organizations? commitment-performance relationship: a new look, Journal of Managerial Psychology, Vol. 15, No. 5, 407-426.
 • SWAILES, S. (2002). Organizational commitment: a critique of the construct anpd measures, International Journal of Management Reviews, Vol. 4, Iss. 2, 155-178.
 • YOUSEF, D.A. (2000). Organizational commitment: a mediator of the relationships of leadership behavior with job satisfaction and performance in a non-western country, Journal of Managerial Psychology, Vol. 15, No. 1, 6-28.
 • TAN, D.S.K. & AKHTAR, S. (1998). Organizational commitment and experienced burnout: an exploratory study from a chinese cultural perspective, The International Journal of Organizational Analysis, Vol. 6, No. 4, (October), 310- 333.
 • TESTA, M.R. (2001). Organizational commitment, job satisfaction, and effort in the service environment, The Journal of Psychology, 135 (2), 226-236.
 • WASTI, S.A. (2003). Organizational commitment, turnover intentions and the influence of cultural values, Journal of Occupational Psychology, 76, 303-321.
 • -----. (2000). Örgütsel bagliligi belirleyen evrensel ve kültürel etmenler: türk kültürüne bir bakis , Ed.: Zeynep AKCAN, Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve Insan Kaynaklari Uygulamalari, Türk Psikologlar Dernegi Yayinlari, Ankara, 201-224.
 • WIENER, Y. (1982). Commitment in organization a normative view, Academy of Management Review, Vol. 7, No. 3, 418-428.
APA DURNA U, EREN V (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. , 210 - 220.
Chicago DURNA Ufuk,EREN Veysel Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. (2005): 210 - 220.
MLA DURNA Ufuk,EREN Veysel Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. , 2005, ss.210 - 220.
AMA DURNA U,EREN V Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. . 2005; 210 - 220.
Vancouver DURNA U,EREN V Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. . 2005; 210 - 220.
IEEE DURNA U,EREN V "Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık." , ss.210 - 220, 2005.
ISNAD DURNA, Ufuk - EREN, Veysel. "Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık". (2005), 210-220.
APA DURNA U, EREN V (2005). Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2), 210 - 220.
Chicago DURNA Ufuk,EREN Veysel Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi 6, no.2 (2005): 210 - 220.
MLA DURNA Ufuk,EREN Veysel Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.6, no.2, 2005, ss.210 - 220.
AMA DURNA U,EREN V Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2005; 6(2): 210 - 220.
Vancouver DURNA U,EREN V Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2005; 6(2): 210 - 220.
IEEE DURNA U,EREN V "Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık." Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, ss.210 - 220, 2005.
ISNAD DURNA, Ufuk - EREN, Veysel. "Üç Bağlılık Unsuru Ekseninde Örgütsel Bağlılık". Doğuş Üniversitesi Dergisi 6/2 (2005), 210-220.