Yıl: 2005 Cilt: 25 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 770 - 775 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması

Öz:
Amaç: Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımını artıklarla incelemek ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulamak. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, 227 akciğer kanseri tanısı alan hastayı kapsamaktadır. Akciğer kanseri teşhisi konan hastaların sağ kalım süresine etki eden prognostik faktörleri belirlemek için Cox regresyon modeli kullanıldı.Bulgular: Hastaların sağ kalım sürelerine etki eden faktörler incelendiğinde; çomak parmak varlığı, aort invazyonu, tümörün evresi, TNM sınıflandırmasına göre T, N, M faktörlerinden her biri, karaciğere metastaz olması, KHDAK hastaların epidermoid karsinom ve diğer grup diye sınıflandırılmasının prognoz üzerinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterildi (p< 0.05). Sonuç: Kurulan Cox regresyon model hem test hem de Schoenfeld artıklarıyla grafiksel olarak incelendi ve modelin oransal hazard varsayımını sağladığı görüldü. Analizler için SAS macro yazıldı.
Anahtar Kelime: Oransal risk modeli Akciğer neoplazmları Sağkalım analizi

Konular: Solunum Sistemi Onkoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi İstatistik ve Olasılık

Analysis of proportional hazards assumption in cox regression model using residuals and an application on lung cancer patients

Öz:
Objective: To aim of this study was to investigate proportional hazards assumption in Cox regression model with application to patients with lung cancer. Material and Methods: Two-hundred twenty-seven patients with lung cancer were included in this study. Cox regression model was used to determine the prognostic factors that affect survival time in patients. Results: Using the Cox regression model we found that the factors that had an impact on survival with a statistical significance (p< 0.05) were clubbing, aortic invasion, staging of the tumour, T, N, M, factors according to the TNM classification, division of NSCLC patients into squamous cell carcinoma and others, and brain metastases. Conclusion: Cox regression model was investigated in terms of graph using statistical test and Schoenfeld residuals. The results suggest that the model holds proportional hazards assumption. The SAS macro was written for the analysis.
Anahtar Kelime: Survival Analysis Proportional Hazards Models Lung Neoplasms

Konular: Solunum Sistemi Onkoloji Tıbbi Laboratuar Teknolojisi İstatistik ve Olasılık
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
  • 1. Cox DR. Regression models and life tables. J Roy Statist Soc 1972;34:187-220.
  • 2. Kleinbaum DG. Survival analysis, a self learning text. New York: Springer, 1996.p.l53.
  • 3. Grambsch PM, Therneau T. Proportional hazards tests and diagnostics based on weighted residuals. Biometrika 1994;81:515-26.
  • 4. Harrel FE. The PHGLM procedure, SAS Supplemental Library User's Guide,Version 5th ed. SAS Institute, Cary NC,1986.
  • 5. Gill R, Schumacher M. A simple test of the proportional hazards assumption. Biometrika 1987;74:289-300.
  • 6. Breslow NE, Edler L, Berger J. A two-sample censored-data rank test for acceleration. Biometrics 1984;40:1049-62.
  • 7. Quantin C, Moreau T, Asselain B, Maccario J, Lellouch J. A regression survival model for testing the proportional hazards hypothesis. Biometrics 1996;52:874-85.
  • 8. Schoenfeld D. Partial residuals for the proportional hazards regression model. Biometrika 1982;69:239-41.
  • 9. Hosmer DW, Lemeshow S. Applied survival analysis: Regression modelling of time to data. A Wiley Interscience Publication, John Wiley& Sons Inc., New York,1999. p.214, 233-234.
  • 10. Winnett A, Sasieni P. Miscellanea. A note on scaled Schoenfeld residuals for the proportional hazards model. Biometrika 2001; 88:565-71.
APA Terzi Y, CENGİZ M, Bek Y (2005). Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. , 770 - 775.
Chicago Terzi Yuksel,CENGİZ M. Ali,Bek Yuksel Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. (2005): 770 - 775.
MLA Terzi Yuksel,CENGİZ M. Ali,Bek Yuksel Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. , 2005, ss.770 - 775.
AMA Terzi Y,CENGİZ M,Bek Y Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. . 2005; 770 - 775.
Vancouver Terzi Y,CENGİZ M,Bek Y Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. . 2005; 770 - 775.
IEEE Terzi Y,CENGİZ M,Bek Y "Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması." , ss.770 - 775, 2005.
ISNAD Terzi, Yuksel vd. "Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması". (2005), 770-775.
APA Terzi Y, CENGİZ M, Bek Y (2005). Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25(6), 770 - 775.
Chicago Terzi Yuksel,CENGİZ M. Ali,Bek Yuksel Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 25, no.6 (2005): 770 - 775.
MLA Terzi Yuksel,CENGİZ M. Ali,Bek Yuksel Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, vol.25, no.6, 2005, ss.770 - 775.
AMA Terzi Y,CENGİZ M,Bek Y Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2005; 25(6): 770 - 775.
Vancouver Terzi Y,CENGİZ M,Bek Y Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 2005; 25(6): 770 - 775.
IEEE Terzi Y,CENGİZ M,Bek Y "Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması." Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 25, ss.770 - 775, 2005.
ISNAD Terzi, Yuksel vd. "Cox regresyon modelinde oransal hazard varsayımının artıklarla incelenmesi ve akciğer kanseri hastaları üzerinde uygulanması". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 25/6 (2005), 770-775.