Yıl: 2006 Cilt: 15 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 35 - 42 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış

Öz:
Bu bildiride, Türkiye'de uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme modelinin, farklı ülkelerdeki uygulamalar bağlamında karşılaştırılarak irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye'de halen uygulanmakta olan model, ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin öğretmen yetiştirme politikaları yanında, öğrenci seçme ve yetiştirme süreci ile öğretmenlerin mesleğe atanma koşulları kapsamında değerlendirilmiştir. Yapılan karşılaştırmalara dayanarak, Türkiye'de, eğitim fakültelerine öğrenci seçme sürecinin, öğretmen yetiştirme sisteminin teknik ve akademik boyutlarının yeniden irdelenerek gözden geçirilmesi; öğretmenlik programları derslerinin, genel kültür, Öğretmenlik meslek bilgisi ve okul uygulamaları boyutlarına daha fazla ağırlık verilmesi ve süreç sonunda canlı olarak performans sergileyebilecekleri uygulama sınavlarından geçirilmeleri gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Mesleğe atanmadan önceki süreçte ise, öğretmen adaylarının, her branş için alan bilgilerini de ölçmeye yönelik mesleki sınavların yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: türk eğitim sistemi öğretmen eğitim programları almanya meslek okulları öğretmen eğitimi öğretmenlik formasyonu Türkiye Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üniversite eğitimi Japonya

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ataç, Engin. "21. Yüzyılda Öğretmen Eğitimi: Türkiye'de Öğretmen Eğitiminin Değerlendirilmesi" konulu panelde yaptığı açılış konuşması. 18 Nisan 2003/Anadolu Üniversitesi-Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 13, Sayı 2, 2003, ss. 1-31.
 • Akyüz, Yahya. Başlangıçtan 2001'e Türk Eğitim Tarihi. Genişletilmiş sekizinci basım.İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., 2001.
 • Aydın, Ayhan. "Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Yetiştirme Sorunu", Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Sayı: 15, yaz 1998, ss.275-286.
 • ______ ve Gülsün Atanur Baskan. "The Problem of Teacher Training in Turkey", Biotechnology and Biotechnological Equipment. 2/2005/19 Supplement, ss.191-197.
 • Baskan, Atanur Gülsün. Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Yeniden Yapılanma. Ankara: Ritm İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., 2001.
 • Demirel, Özcan. Karşılaştırmalı Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2000.
 • Erdoğan, İrfan. Çağdaş Eğitim Sistemleri. Beşinci basım. İstanbul: Sistem Yayıncılık,2003.
 • Kinney, Carol. "Teachers and Teaching Profession in Japan", The Educational System in Japan: Case Study Findings, June 1998. Internet Adresi:http://www.ed.gov/pubs/JapanCaseStudy chapter5b.html.
 • Milotich, E. Ute. "Teachers and the Teaching Profession in Germany" The Educational System in Germany: Case Study Findings, June 1999. Internet Adresi: http://www.ed.gov/pubs/GermanCaseStudy/chapter5.html.
 • Sağlam, Mustafa. "Federal Almanya'da Öğretmen Yetiştirme Sistemi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:2 Sayı:2, Ekim 1989, ss.25-43.
 • Turan, Kemal. "Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türk-Alman Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi", Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 167, Yaz 2005. İnternet Adresi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/!67/orta3-icindekiler.htm.
 • UMICH. University of Michigan, School of Education-Elemantary Certification. İnternet Adresi: http://www.soe.umich.edu/elementary/index.html.
 • Uysal, Sayit. "Sınıf Öğretmeni Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları ve Bu Kurumlarda Uygulamaya Konulan Sanat Eğitimi Ders Programları", Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 11; No: 1, Mart 2003, ss. 121-130.
 • Üstüner, Mehmet. "Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme ve Günümüz Sorunları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:5,Sayı:7, Bahar 2004.İnternet Adresi: http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/ Ustuner.htm.
 • YÖK. Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi. Ankara: 1998. İnternet Adresi: http://www.yok. gov.tr/egitim/ogretmen /oğretmen_ yetiştirme_lisans/rapor.doc.
APA BASKAN ATANUR G, AYDIN A, MADDEN T (2006). Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. , 35 - 42.
Chicago BASKAN ATANUR Gülsün,AYDIN Ayhan,MADDEN Tuğba Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. (2006): 35 - 42.
MLA BASKAN ATANUR Gülsün,AYDIN Ayhan,MADDEN Tuğba Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. , 2006, ss.35 - 42.
AMA BASKAN ATANUR G,AYDIN A,MADDEN T Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. . 2006; 35 - 42.
Vancouver BASKAN ATANUR G,AYDIN A,MADDEN T Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. . 2006; 35 - 42.
IEEE BASKAN ATANUR G,AYDIN A,MADDEN T "Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış." , ss.35 - 42, 2006.
ISNAD BASKAN ATANUR, Gülsün vd. "Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış". (2006), 35-42.
APA BASKAN ATANUR G, AYDIN A, MADDEN T (2006). Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35 - 42.
Chicago BASKAN ATANUR Gülsün,AYDIN Ayhan,MADDEN Tuğba Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15, no.1 (2006): 35 - 42.
MLA BASKAN ATANUR Gülsün,AYDIN Ayhan,MADDEN Tuğba Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.15, no.1, 2006, ss.35 - 42.
AMA BASKAN ATANUR G,AYDIN A,MADDEN T Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 15(1): 35 - 42.
Vancouver BASKAN ATANUR G,AYDIN A,MADDEN T Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2006; 15(1): 35 - 42.
IEEE BASKAN ATANUR G,AYDIN A,MADDEN T "Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, ss.35 - 42, 2006.
ISNAD BASKAN ATANUR, Gülsün vd. "Türkiye'deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırmalı Bir Bakış". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15/1 (2006), 35-42.