Yıl: 2005 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 433 - 448 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

Öz:
Firmaların kârlılıklarını arttırma hedeflerini gerçekleştirmesinde, ürünleri müşterilere hızlı ve zamanında sunması oldukça önemli bir unsur olup bunu başarabilmede kısıtlar teorisi oldukça önemlidir. Çünkü üretim sürecindeki kısıtların belirlenip giderilmesiyle üretim süreci daha akıcı hale gelecek, bu şekilde ürünler zamanında tamamlanıp müşteri hizmetine sunulabilecektir. Ayrıca aşırı yarı mamul stokları azalacak bu şekilde maliyetler azalabilecektir. Bunların sonucu olarak firmanın pazar payı artabilecek ve firma kârını arttırma hedefini gerçekleştirebilecektir. Bu çalışma ile, firmaların kârlılıklarının arttırılabilmesi için, üretim sürecinde ortaya çıkan kısıtların tespit edilip ortadan kaldırılmasının yani kısıtların yönetilmesinin önemine yönelik bir araştırma yapmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle kısıtlar teorisi teorik olarak incelenecek, daha sonra bir imalat firmasında yapılan tanımlayıcı ve keşifsel olay çalışmaları ile teorinin firma kârına olan etkisi ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelime: darboğaz kısıtlı katkı payı örnek olay kar imalatçı firma işletme yönetimi süreç muhasebesi kısıt yönetimi yönetim muhasebesi kısıtlar kuramı kısıtlamalar üretim süreçleri

-

Öz:
Providing goods to customers immediately and timely is a so important factor to achieve the goal of profit increases for firms. To be able to achieve this, theory of constraints is so important. Because through determining and eliminating constraints which occur in the production process, production process will become more fluent, therefore products can be completed and delivered to customers on time. Beside these, . excessive work in process inventory will decrease and so costs can be decreased. As a result of these, firm's market share can increase and firm can achieve higher profits. The aim of this study is exploring the importance of identification and elimination of constraints (management of constraints) which occur in the production process for increasing firms' profits. In this framework, firstly theory of constraints will be explained theoretically, after that the effect of this theory to the firm's profit will be examined by means of descriptive and exploratory case studies applied in a manufacturing company.
Anahtar Kelime: constraints production processes bottleneck throughput case study profit manufacturing firm business management throughput accounting constraints management managerial accounting theory of constraints (toc)

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ATWATER, Brian ve Margaret L. GAGNE, (1997), “ The Theory of Constraints versus Contribution Analysis for Product Mix Decisions”, Journal of Cost Management, Vol. 11, Issue 1, January/February.
 • CHASE, Richard, Nicholas J. AQUILANO, F. Robert JACOBS, (1998), Production and Operations Management: Manufacturing and Services, Eighth Edition, Irwin, McGraw-Hill Inc., USA.
 • DUGDALE, David ve Colwyn JONES, (1996), “Accounting for Throughput”, Management Accounting, Vol. 74, Issue, April.
 • DUGDALE, David ve Colwyn JONES, (1997), “ Accounting for Throughput: Techniques for Performance Measurement, Decisions and Control”, Management Accounting, Vol. 75, Issue 11, December.
 • GOLDRATT, Eliyahu M. ve Robert E. FOX, (1986), The Race, First Edition, North River Press, Inc., USA.
 • LOUDERBACK, Joseph G. ve J. Wayne PATTERSON, (1996), “Theory of Constraints versus Traditional Management Accounting”, Accounting Education, Vol.1, Issue 2.
 • RUHL, Jack M., (1997a), “Managing Constraints”, CPA Journal, Vol.67, Issue 1.
 • RUHL, Jack M., (1997b), “The Theory of Constraints within a Cost Management Framework”, Journal of Cost Management, Vol. 11, Issue 6, November/ December.
 • RYAN, Bob, Robert W. SCAPENS ve Michael THEOBALD, (1992), Research Method and Methodology in Finance and Accounting, Academic Press Lim., London.
 • SCAPENS, Robert W., (1990-22), "Researching Management Accounting Practice: The Role Of Case Study Methods", British Accounting Review, No.3.
 • TANIŞ, Veyis Naci, (1998), “Yönetim Muhasebesi Açısından Kısıtlar Teorisi ve Süreç Muhasebesi”, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1.
 • TOLLINGTON, Tony, (1998), “ABC v TOC”, Management Accounting, Vol. 76, Issue 4, April.
 • UMBLE, Michael ve Mokshagundam L. SRIKANTH, (1995), Synchronous Manufacturing: Principles for World-Class Excellence, First Edition, The Spectrum Publishing Company, Inc, USA.
APA ÜNAL E, TANIŞ V, KÜÇÜKSAVAŞ N (2005). Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. , 433 - 448.
Chicago ÜNAL Elif N.,TANIŞ VEYİS NACİ,KÜÇÜKSAVAŞ NİHAT Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. (2005): 433 - 448.
MLA ÜNAL Elif N.,TANIŞ VEYİS NACİ,KÜÇÜKSAVAŞ NİHAT Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. , 2005, ss.433 - 448.
AMA ÜNAL E,TANIŞ V,KÜÇÜKSAVAŞ N Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. . 2005; 433 - 448.
Vancouver ÜNAL E,TANIŞ V,KÜÇÜKSAVAŞ N Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. . 2005; 433 - 448.
IEEE ÜNAL E,TANIŞ V,KÜÇÜKSAVAŞ N "Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama." , ss.433 - 448, 2005.
ISNAD ÜNAL, Elif N. vd. "Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama". (2005), 433-448.
APA ÜNAL E, TANIŞ V, KÜÇÜKSAVAŞ N (2005). Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 433 - 448.
Chicago ÜNAL Elif N.,TANIŞ VEYİS NACİ,KÜÇÜKSAVAŞ NİHAT Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14, no.2 (2005): 433 - 448.
MLA ÜNAL Elif N.,TANIŞ VEYİS NACİ,KÜÇÜKSAVAŞ NİHAT Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.2, 2005, ss.433 - 448.
AMA ÜNAL E,TANIŞ V,KÜÇÜKSAVAŞ N Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(2): 433 - 448.
Vancouver ÜNAL E,TANIŞ V,KÜÇÜKSAVAŞ N Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(2): 433 - 448.
IEEE ÜNAL E,TANIŞ V,KÜÇÜKSAVAŞ N "Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, ss.433 - 448, 2005.
ISNAD ÜNAL, Elif N. vd. "Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14/2 (2005), 433-448.