Yıl: 2006 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 50 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı

Öz:
Giriş ve amaç: Helikobakter pilori (Hp) infeksiyonu, dünyadaki en yaygın enfeksiyon olup, ülkemiz yapılan çalışmalara göre, Helikobakter pilori infeksiyon sıklığı açısından riskli ülkeler arasında yer almaktadır. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, son 10 yılda özellikle bölgemizde Hp sıklığı açısından bir değişiklik olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya, 0-30 yaş arası 267 asemptomatik kişi alındı. Hp'ye karşı oluşmuş IgG anti-Hp antikorlar ELISA yöntemiyle ölçüldü. Bulgular: Çalışma grubunda Hp antikor sıklığı; 0-5 yaş arası % 22.6, 6-10 yaş arası % 28.6, 11-15 yaş arası % 40.8, 16-20 yaş arası % 50, 21-30 yaş arası % 60.4 olarak saptandı. 0-30 yaş grubunda ise Hp antikor sıklığı %46.4 idi. Erkek ve kadınlar arasında prevalans farkı saptanmadı. Sonuç: 10 yıl öncesine göre bölgemizde Hp seroprevalansı azalmıştır (p<0.5). Bu durum, son yıllarda Helikobakter pilori''yi ekarte etmek için yaygın olarak uygulanan çeşitli eradikasyon tedavilerine, bazı çevresel ve hijyen koşulları ile sosyoekonomik durumlarda iyileşmeye bağlı olabilir.
Anahtar Kelime: Diyarbakır İmmünglobulin G Türkiye Yaygınlık Helicobacter pylori

Konular: Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

The prevalance of Helicobacter pylori in the Diyarbakır city

Öz:
Background/aim: Helicobacter pylori infection is the most widespread infection in the world. Our country has Hp infection risk in developing countries according to Hp infection frequency studies. In this study, our aim was to investigate whether or not there has been a variation in frequency of antibody response in our region. Materials and methods: 267 asymptomatic persons aged between 0-30 were included in the study. IgG anti Hp antibodies were measured by ELISA method. Results: Antibody frequency in our study group was 22.6% between ages 0 and 5, 28.6% between ages 6 and 10,40.8% between ages 11-15, 50% between ages 16-20, and 60.4% between ages 21-30. The total Hp antibody prevalence was 46.4% in the study group. According to these results, Hp se-roprevalence decreased significantly when compared to the results from 10 years previously (p<0.05). Conclusion: Hp prevalence has decreased over the past 10 years (p<0.5). We think these results can be attributed to improvement in socioeconomical factors and sanitation, some enviro-mental factors and widespread application of Hp eradication treatment.
Anahtar Kelime: Turkey Prevalence Helicobacter pylori Diyarbakır Immunoglobulin G

Konular: Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Enfeksiyon Hastalıkları Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Peterson WL. Helicobacter pylori and peptic ulcer disease . N. Eng. J. Med. 1991; 324:1043-48.
 • 2.Göral V, Doppl W, Klor HU, ve ark. Sağlıklı kişilerde Helicobacter pylori antikoru sıklığı. T Klin Gastroenterohepatoloji 1995; 6: 26-28.
 • 3.Özden A. Helicobacter pylorinin yüzyıllık hikayesi. Türk Gastroenteroloji Derneği Yayını. Ankara 1995; 1-3
 • 4.Gurakan F, Koçak N, Yuee A. Helicobacter pylori serology in childhood. Turk J Pediatr 1996; 38: 329-34.
 • 5.Doğancı T, Kansu A, Doğancı L, Girgin N. 6 ay-5 yaş arası çocuklarda Helikobakter pilori seroprevalansı.Turk J Gastroenterol 1998; 2:138-45.
 • 6.Özden A, Dumlu S, Özkan H. Tranmission of Helicobacter pylori. Gastroenterol 1994; 89: 2196-200.
 • 7.Perez-Perez Gl, Taylor ON, Bodhidatta L, et al. Seroprevalence of Helicobacter pylori infections in Thailand. J Infect Dis 1990; 161:1237-241.
 • 8.Klein PO, Graham OY, Gaillour A, et al. Water source as risk factor: - for Helicobacter pylori infection in Peruvian, children. Lancet 1991; 337:1503-506.
 • 9.Graham Oy, Adam E, Reddy G, et al. Seroepidemiology of Helicobacter pylori infection in India. Dig Dis and Sci 1991; 36: 1084- 088.
 • 10.Hopkins RJ, Vial PA, Ferreeeio t, et al. Seroprevalence of Helicobacter pylori in Chile: Vegetables may serve one route of transmission . J Infect Dis 1993; 168: 22-226
 • 11.Oliveira AMR, Queiroz OMM, Rocha GA, Mendes EN. Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in children of low socioeconomic level in Belo Horizonte, Brazil. Am J Gastroenterol 1994; 89: 2201-204.
 • 12.Rowland M, Drumm B. Clinical significance of Helicobacter infection in children. Br Med Bull 1998; 54(1): 95-103.
 • 13. AI-Moagel MA, Evans DG, Abdulghani ME, et al. Prevalence of Helicobacter pylori infection in Saudi Arabia and comparison of those with and without upper gastrointestinal symptoms. Am J Gastroenterol 1990; 85: 944-48.
 • 14.Sathar MA, Simjee AE, Wittenberg OF, et al. Seroprevalence of Helicobacter pylori infection in Natall KwaZulu, South Africa. Eur J Gastroenterol and Hepatol 994; 6: 37-41.
 • 17.Graham OY, Malaty HM. Evans DG, et alEpidemiology of Helicobacter pylori in an asymptomatic population in the United States. Gastroenterology 1991; 100:1495-501.
 • 18.ParsonnetJ. The incidence of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharm Theraphy 1995; 9: 45-51.
 • 19.Homemann F, Nilius M, Malfertheiner P, Bartmann P. Seroprevalence of Helicabacter pylori in German infants and children. Helicobacter 1997 Dec; 2(4): 176-79.
 • 20.Rothenbaeher D, Bode G, berg G, et al. Prevalence and determinants of Helicobacter pylori infection in preschool children: a population-based study from Germany. Int J epidemiol 1998 Feb; 27(1): 135-41.
 • 21.Clarke CA, Wyn Edwards J, Haddock RW, et al. ABD blood groups and secretor character in duodenal ulcer. Population and sibship studies. Br Med J1956; 3: 725-31.
 • 22.Everhart JE. Recent developments in the epidemiology of Helicobacter pylori. Gastroenterol Clin of N Am. 2000; 29: 559-79.
APA GÖRAL V, Ozdal B, KAPLAN A, Sit D, DANIŞ r (2006). Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. , 47 - 50.
Chicago GÖRAL Vedat,Ozdal Bulent,KAPLAN Abdurrahman,Sit Dede,DANIŞ ramazan Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. (2006): 47 - 50.
MLA GÖRAL Vedat,Ozdal Bulent,KAPLAN Abdurrahman,Sit Dede,DANIŞ ramazan Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. , 2006, ss.47 - 50.
AMA GÖRAL V,Ozdal B,KAPLAN A,Sit D,DANIŞ r Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. . 2006; 47 - 50.
Vancouver GÖRAL V,Ozdal B,KAPLAN A,Sit D,DANIŞ r Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. . 2006; 47 - 50.
IEEE GÖRAL V,Ozdal B,KAPLAN A,Sit D,DANIŞ r "Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı." , ss.47 - 50, 2006.
ISNAD GÖRAL, Vedat vd. "Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı". (2006), 47-50.
APA GÖRAL V, Ozdal B, KAPLAN A, Sit D, DANIŞ r (2006). Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 5(1), 47 - 50.
Chicago GÖRAL Vedat,Ozdal Bulent,KAPLAN Abdurrahman,Sit Dede,DANIŞ ramazan Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5, no.1 (2006): 47 - 50.
MLA GÖRAL Vedat,Ozdal Bulent,KAPLAN Abdurrahman,Sit Dede,DANIŞ ramazan Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.5, no.1, 2006, ss.47 - 50.
AMA GÖRAL V,Ozdal B,KAPLAN A,Sit D,DANIŞ r Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2006; 5(1): 47 - 50.
Vancouver GÖRAL V,Ozdal B,KAPLAN A,Sit D,DANIŞ r Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2006; 5(1): 47 - 50.
IEEE GÖRAL V,Ozdal B,KAPLAN A,Sit D,DANIŞ r "Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı." Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 5, ss.47 - 50, 2006.
ISNAD GÖRAL, Vedat vd. "Diyarbakır ilinde Helikobacter pilori antikor prevalansı". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5/1 (2006), 47-50.