Yıl: 2006 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 56 - 59 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi

Öz:
Giriş ve amaç: Konstipasyon toplumda oldukça sık görülen, sıklığı kullanılan tanımlara göre farklılık göstermekle birlikte %2-28 arasında değişen bir gastrointestinal problemdir. Konstipasyonun tanımlanmasında tam bir objektivitenin olmaması sonucunda bu problemin sıklığı, patogenezi, tedavisi konusunda tartışmalı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yapmış olduğumuz bu çalışmada hastanemiz Gastroenteroloji polikliniğine değişik nedenlerle başvurmuş hastalarda konstipasyon ve özelliklerini belirlenmeyi amaçladık. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda 1 Ocak-30 Haziran 2005 tarihleri arasında hastanemiz Gastroenteroloji polikliniğine değişik nedenlerle başvurmuş hastaların dosyaları konstipasyon ve özellikleri açısından retrospektif olarak incelendi. Konstipasyon tanısı için Roma II tanı kriterleri kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 1000 hastadan 200'ünde (%20) konstipasyon saptandı. Konstipasyon saptanan hastaların 146'sı (%73) kadın, 54'ü (%27) erkekti. Yaş ortalamaları 53.45+16.72 yıl idi. Hastaların 48'inde (%24) konstipasyon primer başvuru yakınması iken, 152'si (%76) başka nedenlerle başvurmuştu. Altmış üç hastada (%31.5) haftada 3 veya daha seyrek dışkılama baskın şikayet iken, 76 hastada (%38) zorlu dışkılama, 61 hastada (%30.5) sert dışkılama ana yakınma idi. Hastaların 34'üne (%17) İBS tanısı konmuştu. Yüz altmış hastada (%80) eşlik eden bir hastalık bulunmazken, 24'ünde (%12) DM, 12'sinde (%6) hipotiroidizm, 3'ünde (%1.5) hipopotasemi ve l'inde (%0.5) üremi vardı. Hastaların 27'si (%13.5) laksatif kullanmaktaydı. Sonuç: Çalışmamızda hastanemiz Gastroenteroloji polikliniğine başvuran hastalarda konstipasyon sıklığını %20 olarak bulduk. Konstipasyonun hayat kalitesini etkilemesi, tetkikler ve laksatif kullanımı nedeniyle maliyetleri arttırması ve önemli hastalıklar ile birarada bulunabilmesi nedeniyle dikkatli olunması gereken bir problem olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelime: Geriyedönük çalışma Kabızlık

Konular: Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Gastroenteroloji ve Hepatoloji

Evaluation of patients with constipation

Öz:
Background/aim: Constipation is a frequent gastrointestinal problem. Prevalence of constipation varies between 2-28% according to different definitions. Because the definition of constipation is not definitive, it is difficult to estimate the prevalence, pathogenesis and treatment of this problem. In this study we aimed to determine constipation and its features in outpatients admitted to our Gastroenterology polyclinic for different causes. Materials and methods: In our study the files of patients admitted to the Gastroenterology polyclinic between 1 January-30 June 2005 were evaluated retrospectively for constipation and features. Rome II criteria were used for diagnosis of constipation. Results: A total of 200 patients with constipation (146 females, 54 males) were enrolled into the study. Mean age was 53±16.72 years. Constipation was the pri¬mary complaint of 48 (24%) patients and the remaining 152 (76%) were admitted with other complaints. Less than three bowel actions per week was the main symptom in 63 (31.5%) subjects, straining in 76 (38%) and hard stools in 61 (30.5%). Thirty-four (17%) patients were diagnosed as irritable bowel syndrome (IBS). There was no accompanying disease in 160 (80%) patients, but 24 (12%) had DM, 12 (6%) had hypothyroidism, 3 (1.5%) had hypopotassemia and 1 (0.5%) had uremia. Twenty-seven (13.5%) patients were using laxatives. Conclusion: In this study the prevalence of constipation in outpatients admitted to our Gastroenterology polyclinic was 20%. We think that patients with constipation have to be evaluated more carefully because of its disturbance of life quality, increasing costs, laxative use and accompaniment with important diseases.
Anahtar Kelime: Retrospective Studies Constipation

Konular: Genel ve Dahili Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Gastroenteroloji ve Hepatoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Lembo A, Camilleri M. Chronic Constipation. NEJM 2003; 349:1360-368.
 • 2.Talley NJ. Definitions, epidemiology and impact of chronic constipation. Rev in Gastroenterol Dis 2004; 4 Suppl 2: 3-10.
 • 3.Türkay C, Ay doğan T, Özden A. Konstipasyon tanım ve epidemiyelojisi. Güncel Gastroenteroloji 2005; 48-52.
 • 4.Talley NJ, Fleming KC, Evans JM, et al. Constipation in an elderly community: A study of prevalence and potential risk factors. Am J Gastroenterol 1996; 91:19-25.
 • 5.Donald IP, Smith RG, Cruikshank JG, et al. A study of constipation in the elderly living at home. Gerontology 1985; 31:112-8.
 • 6.Whitehead WE, Drinkwater D, Cheskin LD, et al. Constipation in the elderly living at home: Definition, prevalence, and relationship to life style and health status. J Am Geriatr Şoc 1989; 37:423-9.
 • 7.Lennard- Jones JE. Constipation. In: Feldman M, Friedman LS, Sleisenger MH eds. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 7"' ed. Philedelphia, PA: WB Sounders Company. 2002;181-210.
 • 8.Batista de Morals M, Maffei HVL. Constipation. J Pediatr (Rio J) 2000; 76 (Suppl 2): 147-56.
 • 9.Rasquin-Weber A, Hyman PE, Cucchiara S, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders. Gut 45 1990; (suppl 2): 43.
 • 10.WaldA. Constipation and fecal incontinence in the elderly. Gastroenterol Clin North Am 1990; 19: 405-18.
 • 11.Wrenn K. Fecal impaction. N Engl J Med 1989; 321: 658-62.
 • 12.De Lillo AR, Rose R. Functional bowel disorders in the geriatric patients: constipation, fecal impaction and fecal incontinence. Am J Gastroenterol 2000; 95: 901-5.
 • 13.Çetinkaya H, Özkan H, Bektaş M, ve ark. Ankara'nın değişik kesimlerinde konstipasyon prevalansı ve demografik özelliklerin konstipasyon ile ilişkisi. Turk J Gastroenterol 2000; 11 (Suppl 1): 80 (P 280), 36 (P 104,105), 37 (P 106, 108, 109).
 • 14.Locke GR, Pemberton JH, Phillips SF. AGA technical review on constipation. Gastroenterology 2000; 119:1766-78.
 • 15.Drossman DA, Corazziaria E, Talley NJ, et al., eds. Rome II. The functional gastrointestinal disorders. McLean, VA: Degnon, 2000: 351-432.
 • 16.Talley NJ, Jones M, Nuyts G, et al. Risk factors for chronic constipation based on a general practice sample. Am J Gastroenterol 2003; 98(5): 1107-111.
 • 17.Talley NJ, Weaver AL, Zinsmeister AR, et al. Functional and outley delay: A population based study. Gastroenterology 1993; 105: 781-90.
 • 18.Loeb DS, Ahlquist DA, Talley NJ. Management of gastroduodenopathy associated with the use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Mayo Clin Proc 1992; 67: 354-64.
APA UZ B, TÜRKAY C, BAVBEK N, IŞIK A, ERBAYRAK M, UYAR E (2006). Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. , 56 - 59.
Chicago UZ Burak,TÜRKAY Cansel,BAVBEK Nüket,IŞIK AYŞE,ERBAYRAK Mustafa,UYAR Erkmen Mehtap Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. (2006): 56 - 59.
MLA UZ Burak,TÜRKAY Cansel,BAVBEK Nüket,IŞIK AYŞE,ERBAYRAK Mustafa,UYAR Erkmen Mehtap Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. , 2006, ss.56 - 59.
AMA UZ B,TÜRKAY C,BAVBEK N,IŞIK A,ERBAYRAK M,UYAR E Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. . 2006; 56 - 59.
Vancouver UZ B,TÜRKAY C,BAVBEK N,IŞIK A,ERBAYRAK M,UYAR E Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. . 2006; 56 - 59.
IEEE UZ B,TÜRKAY C,BAVBEK N,IŞIK A,ERBAYRAK M,UYAR E "Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi." , ss.56 - 59, 2006.
ISNAD UZ, Burak vd. "Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi". (2006), 56-59.
APA UZ B, TÜRKAY C, BAVBEK N, IŞIK A, ERBAYRAK M, UYAR E (2006). Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 5(1), 56 - 59.
Chicago UZ Burak,TÜRKAY Cansel,BAVBEK Nüket,IŞIK AYŞE,ERBAYRAK Mustafa,UYAR Erkmen Mehtap Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5, no.1 (2006): 56 - 59.
MLA UZ Burak,TÜRKAY Cansel,BAVBEK Nüket,IŞIK AYŞE,ERBAYRAK Mustafa,UYAR Erkmen Mehtap Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, vol.5, no.1, 2006, ss.56 - 59.
AMA UZ B,TÜRKAY C,BAVBEK N,IŞIK A,ERBAYRAK M,UYAR E Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2006; 5(1): 56 - 59.
Vancouver UZ B,TÜRKAY C,BAVBEK N,IŞIK A,ERBAYRAK M,UYAR E Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi. 2006; 5(1): 56 - 59.
IEEE UZ B,TÜRKAY C,BAVBEK N,IŞIK A,ERBAYRAK M,UYAR E "Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi." Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 5, ss.56 - 59, 2006.
ISNAD UZ, Burak vd. "Konstipasyon saptanan olgularımızın değerlendirilmesi". Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5/1 (2006), 56-59.