Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 75 - 89 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış

Öz:
"Bilgi toplumu", bireylerin birçok niteliğe sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nite­likler arasında araştırma yapabilme, sorun çözebilme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşün­me gibi çeşitli düşünme yollarını bilme ve uygulayabilme yer almaktadır. Eğitimin bu ni­teliklere sahip bireyleri yetiştirebilmesi öğrencilerin öğretme-öğrenme sürecinde daha et­kin olmalarıyla olanaklıdır. Bu da öğretimin farklı öğrenme stiline sahip öğrencilere uyu­munun sağlanmasını gerektirmektedir. "Öğrenme stili", bireyin öğrenmeye yönelik eği­limlerini veya tercihlerini gösteren özelliklerdir. Eğitim sürecinde bireylerin kazanmaları beklenen ve öğrenme stilleri kadar önemli olan bir başka kavram, en genel biçimiyle, üst düzeyde bilişsel becerileri gerektiren, karmaşık ve kapsamlı bir süreç olarak tanımlanan "eleştirel düşünme"dir. Bu sürecin, bireylerin hem akademik hem de günlük yaşamları için önemli ve gerekli olduğu kabul edilmektedir. Öğrenme stili, yaşamın her anında dav­ranışları etkiler ve bu özelliklere göre eylemler yapılır. Öğrenme stillerinin taşıdığı bu ni­teliklerin, bireylerin eleştirel düşünmeleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığı sorusunu gündeme-getirmektedir. Bu çalışmada öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme ara­sında bir ilişki olup olmadığı, uluslararası düzeyde yapılan kimi çalışmalara dayanarak irdelenecek ve konuya genel bir bakış açısı sağlanacaktır.
Anahtar Kelime: öğrenme stilleri eleştirel düşünme düşünme stilleri düşünme becerileri öğrenme zihinsel beceriler eğitim sistemi literatür incelemesi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açıkgöz, Kamile Ün (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir.
 • Babadoğan, Cem (1995). Öğrenme Stilleri ve Stratejileri Arasındaki İlişki. I. Eğitim Bilimleri Kongresi (Kuram-Uygulama-Araştırma) Cilt: 3. Çukurova Üniversitesi. Adana, ss. 1056-1065.
 • Biggs, John (2001). Enhancing Learning: A Matter of Style or Approach. Ed.: Robert J. Stern berg ve Li - Fang Zhang. Perspectives on Thinking, Learning and Cognitive Styles. Lawrance Erlbaum Associates, Mahwah, ss.73 - 102.
 • Boydak, Alp (2001). Öğrenme Stilleri. Beyaz Yayınları, İstanbul.
 • Butler, Kathleen A (1987a). Learning and Teaching Style - In Theory and Practice-. The Learner's Dimension, Columbia.
 • Butler, Kathleen A (1987b). Learning Styles - Personel Exploration and Practical Applications. The Learner's Dimension, Columbia.
 • Carroll, Aileen (1998). How to Study Better and Faster - Using Your Learning Styles and Strengths-. J. Weston Walch Publisher, Portland, Maine.
 • Colucciello, ML (1999). Relationships Between Critical Thinking Dispositions and Learning Styles. Journal Proffesionals Nursing 15 (5): 294-301.
 • Cüceloğlu, Doğan (1995). İyi Düşün Doğru Karar Ver. Onuncu baskı. Sistem Yayıncılık. İstanbul.
 • Diaz, David P. ve Ryan B. Cartnal (1999). Students Learning Styles In Two Classes. College Teaching 47 (4): 130 - 136.
 • Dunn K. ve R. Dunn (1986). The Look of Learning Styles. Early Years 8: 46 - 52.
 • Enis, Robert H. (2002). "A Super-Streamlined Conception of Critical Thinking". Critical Tyhinking web sitesindeki http://www.criticalthinking.com/articles.html adresinden 16.01.2004 tarihinde alınmıştır.
 • Fidan, Nurettin (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara.
 • Foundation for Critical Thinking (FCT) Home Page. (April 1992). "Critical Thinking: Basic Questions and Answers". FCT web sitesindeki, http://www.criticalthinking.org/university/questions.html adresinden alınmıştır.
 • Güven, Meral (2004). Öğrenme Stilleri ile Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • Halpern, Diana F (1996). Thought and Knowledge - An Introduction to Critical Thinking. 3rd edition. Lawrence Erlbaum, New Jersey.
 • Jonassen, H. David ve Barbara L. Grobowski (1999). Handbook of Individual Differences,Learning and Instruction. Lawrance Erlbaum Associates. USA.
 • Kaplan, E. Joseph ve Daniel A. Kies (1995). Teaching Styles and Learning Styles. Journal of Instructional Psychology 22 (1): 29 - 34.
 • Kazancı, Osman (1989). Eğitimde Ne Düşünmek mi Nasıl Düşünmek mi?. Çağdaş Eğitim Dergisi 14 (145): 19-24.
 • Keefe, J. W (1990). Learning Style Profile Handbook: Volume II, Developing Cognitive Skills. National Association of Secondary School Principals. Reston.
 • Kökdemir,Doğan (2003). "Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme". Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Başkent Üniversitesi web sayfasındaki, http://www.baskent.edu.tr /~kokdemir/academic/phd.htm adresinden alınmıştır.
 • Kürüm, Dilruba (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eskişehir.
 • McKeachie, W. J. (Ekim 2000). "Learning Styles Can Become Learning Strategies", 4, 6: Nov. 1995. The National Teaching and Learning Forum web sitesindeki http//www.ntfl.com/html/pi/9511/article.html. adresinden alınmıştır.
 • Myers, Brian E. ve James E. Dyer (2004). "The Influence of Student Learning Style on Critical Thinking Skill". Telecommunications for Remote Work and Learning web sayfasındaki, http://plaza.ufl.edu/bmyers/Papers/SAERC2004/LearningstyleCT.pdf. adresinden alınmıştır.
 • Özden, Yüksel (1999). Öğrenme ve Öğretme. Üçüncü baskı. PegemA Yayıncılık. Ankara.
 • Ricketts, John ve Rick Rudd. (2004). "Critical Thinking: A Literature Review". Teaching for Critical Thinking web sayfasındaki, http://criticalthinking.ifas.ufl.edu/articles/lit.review.pdf. adresinden 12.03.2004 tarihinde alınmıştır.
 • Rudd, Rickk, Matt Baker ve Tracy Hoover (2000). Undergraduate Agriculture Student Learning Styles and Critical Thinking Abilities: Is There A Relationship. Journal of Agricultural Education 41 (3): 2-12. Agricultural Education web sayfasındaki, http://pubs.aged.tamu.edu/jae/pdf/Vol41/41 -03-02.pdf adresinden alınmıştır.
 • Temel, Ali (2002). Öğrenme Stilinizi Belirleyin. Eğitim Bilim 48: 6 - 9.
 • Torres, Robert M. ye Jamie Cano. (1995). "Learning Style: A Factor to Critical Thinking?". Journal of Agricultural Education. 36, 4: 55-62. National Agricultural Education Research Meeting web sayfasındaki, http://ssu.missouri.edu/ssu/AGED/naerm/s-g-3.htm. adresinden 02.03.2004 tarihinde alınmıştır.
 • Ülgen, Gülten (1995). Eğitim Psikolojisi -Birey ve Öğrenme-. Ankara.
 • Zhang, Li-Fang ve Robert J. Stenberg (2000). Are Learning Approaches and Thinking Styles Related? A Study in Two Chinese Populations. Journal of Psychology 134(5).
APA GÜVEN M, KÜRÜM D (2006). Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. , 75 - 89.
Chicago GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. (2006): 75 - 89.
MLA GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. , 2006, ss.75 - 89.
AMA GÜVEN M,KÜRÜM D Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. . 2006; 75 - 89.
Vancouver GÜVEN M,KÜRÜM D Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. . 2006; 75 - 89.
IEEE GÜVEN M,KÜRÜM D "Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış." , ss.75 - 89, 2006.
ISNAD GÜVEN, Meral - KÜRÜM, Dilruba. "Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış". (2006), 75-89.
APA GÜVEN M, KÜRÜM D (2006). Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 75 - 89.
Chicago GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, no.1 (2006): 75 - 89.
MLA GÜVEN Meral,KÜRÜM Dilruba Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.1, 2006, ss.75 - 89.
AMA GÜVEN M,KÜRÜM D Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 6(1): 75 - 89.
Vancouver GÜVEN M,KÜRÜM D Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2006; 6(1): 75 - 89.
IEEE GÜVEN M,KÜRÜM D "Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, ss.75 - 89, 2006.
ISNAD GÜVEN, Meral - KÜRÜM, Dilruba. "Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış". Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6/1 (2006), 75-89.