Yıl: 2006 Cilt: 54 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 157 - 160 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi

Öz:
Akciğer rezeksiyonları sonrası ortaya çıkan uzun süreli hava kaçağı, önemli bir morbidite ve hastane maliyeti artış sebebidir. Kliniğimizde akciğer rezeksiyonu sonrası homolog/otolog doku yapıştırıcısı (fibrin glue) uygulanan 19 (FG grubu) olgu ile beriplast uygulanan 12 olgu ve doku yapıştırıcısı uygulanmayan 27 (kontrol grubu) olguyu uzamış hava kaçağı, tüp çekilme zamanları ve hastane maliyeti açısından karşılaştırdık. Olguların yaş ortalaması sırasıyla FG grubu (19 olgu), beriplast (12 olgu) ve kontrol grubu (27 olgu) 48.5 ± 14, 50.5 ± 6.8 ve 55 ± 12.9 idi. Gruplar arasında yaş (p= 0.210), cinsiyet (p= 0.287) ve uygulanan cerrahi işlem (p= 0.289) açısından fark yoktu. Uzamış hava kaçağı insidansı FG grubu, beriplast grubu ve kontrol grubunda sırasıyla %48, %50 ve %63 olarak saptandı (p= 0.533). Ortalama tüp çekilme zamanı FG grubunda 10.7 ± 8.7, beriblast grubunda 9 ± 4.1, kontrol grubunda ise 8 ± 3.1 gün olarak belirlendi (p= 0.282). Ortalama hastane maliyeti FG grubunda 4633 ± 3272 YTL, beriblast grubunda 4611 ± 1583 YTL, kontrol grubunda ise 4015 ± 911 YTL olarak hesaplandı (p= 0.547). Pulmoner rezeksiyon sonrası fibrin glue kullanımının uzamış hava kaçağı insidansı, tüp çekilme süresi ve hastane maliyetine bir etkisi olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Hastane masrafları Pulmoner cerrahi işlemleri Fibrin doku yapıştırıcı

Konular: Solunum Sistemi Kulak, Burun, Boğaz

The use of tissue glue and its effect on hospital cost in patients undergoing pulmonary surgery

Öz:
Prolonged air leak following pulmonary resections is an important cause of morbidity and increased hospital costs. We compared 19 homologous/autologous tissue glue (fibrin glue) applied patients (FG group), 12 beriplast-P applied patients (beriplast group) and 27 control patients with respect to prolonged air leak, chest tube removal time and hospital costs. The mean ages for FG group (19 patients), beriplast group (12 patients) and control group (27 patients) were 48.5 ± 14, 50.5 ± 6.8 and 55 ± 12.9 respectively. The groups were comparable with respect to age (p= 0.210), sex (p= 0.287) and the surgical procedure performed (p= 0.289). The incidence of prolonged air leak in FG group, beriplast group and the control group was 48%, 50% and 63%, respectively (p= 0.533). The mean chest tube removal time in FG group, beriplast group and the control group was 10.7 ± 8.7, 9 ± 4.1 and 8 ± 3.1 days, respectively (p= 0.282). Mean hospital costs in FG group, beriplast group and the control group were 4633 ± 3272 YTL, 4611 ± 1583 YTL and 4015 ± 911 YTL, respectively (p= 0.547). Fibrin glue had no effect on the incidence of prolonged air leak, chest tube removal time and hospital costs.
Anahtar Kelime: Fibrin Tissue Adhesive Hospital Costs Pulmonary Surgical Procedures

Konular: Solunum Sistemi Kulak, Burun, Boğaz
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
  • 1. Lang G, Csekeo A, Stamatis G, et al. Efficacy and safety of topical application of human fibrinogen/thrombin – coated patch (TachoComb) for treatment of air leakage after standard lobectomy. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 25: 160-6.
  • 2. Belboul A, Dernevik L, Aljassim O, et al. The effect of autologous fibrin sealant (Vivostat) on morbidity after pulmonary lobectomy: A prospective randomised, blinded study. Eur J Cardiothorac Surg 2004; 26: 1187-91.
  • 3. Porte HL, Jany T, Akkad R, et al. Randomized controlled trial of a synthetic sealant for preventing alveolar air leaks after lobectomy. Ann Thorac Surg 2001; 71: 1618-22.
  • 4. Fleisher AG, Evans KG, Nelems B, Finley RJ. Effect of routine fibrin glue use on the duration of alveolar leaks after lobectomy. Ann Thorac Surg 1990; 49: 133-4.
  • 5. Wong K, Goldstraw P. Effect of fibrin glue in the reduction of post-thoracotomy alveolar air leak. Ann Thorac Surg 1997; 64: 979-81.
  • 6. Miller Jr JI, Landreneau RJ, Wright CE, et al. A comparative study of buttressed versus nonbuttressed staple line in pulmonary resections. Ann Thorac Surg 2001; 71: 319-22.
  • 7. Thistlethwaite PA, Luketich JD, Ferson PF, et al. Ablation of persistant air leaks after thoracic procedures with fibrin sealant. Ann Thorac Surg 1999; 67: 575-7.
  • 8. Mouritzen C, Drömer M, Keinecke HO. The effect of fibrin glueing to seal bronchial and alveolar leakages after pulmonary resections and decortications. Eur J Cardiothorac Surg 1993; 7: 75-80.
  • 9. Kawamura M, Sawafuji M, Watanabe M, et al. Frequency of transmission of human parvovirus B19 by fibrin sealant used during thoracic surgery. Ann Thorac Surg 2002; 73: 1098-100.
  • 10. Kjaergard HK, Pedersen JH, Krasnik M, et al. Prevention of air leakage by spraying Vivostat fibrin sealant after lung resection in pigs. Chest 2000; 117: 1124-7.
APA GÜNDOĞDU A, Yazicioglu A, KARA M, KANBAK M, DOĞAN R (2006). Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. , 157 - 160.
Chicago GÜNDOĞDU Ahmet Gökhan,Yazicioglu Alkin,KARA MURAT,KANBAK Meral,DOĞAN Rıza Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. (2006): 157 - 160.
MLA GÜNDOĞDU Ahmet Gökhan,Yazicioglu Alkin,KARA MURAT,KANBAK Meral,DOĞAN Rıza Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. , 2006, ss.157 - 160.
AMA GÜNDOĞDU A,Yazicioglu A,KARA M,KANBAK M,DOĞAN R Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. . 2006; 157 - 160.
Vancouver GÜNDOĞDU A,Yazicioglu A,KARA M,KANBAK M,DOĞAN R Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. . 2006; 157 - 160.
IEEE GÜNDOĞDU A,Yazicioglu A,KARA M,KANBAK M,DOĞAN R "Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi." , ss.157 - 160, 2006.
ISNAD GÜNDOĞDU, Ahmet Gökhan vd. "Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi". (2006), 157-160.
APA GÜNDOĞDU A, Yazicioglu A, KARA M, KANBAK M, DOĞAN R (2006). Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. Tüberküloz ve Toraks, 54(2), 157 - 160.
Chicago GÜNDOĞDU Ahmet Gökhan,Yazicioglu Alkin,KARA MURAT,KANBAK Meral,DOĞAN Rıza Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. Tüberküloz ve Toraks 54, no.2 (2006): 157 - 160.
MLA GÜNDOĞDU Ahmet Gökhan,Yazicioglu Alkin,KARA MURAT,KANBAK Meral,DOĞAN Rıza Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. Tüberküloz ve Toraks, vol.54, no.2, 2006, ss.157 - 160.
AMA GÜNDOĞDU A,Yazicioglu A,KARA M,KANBAK M,DOĞAN R Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. Tüberküloz ve Toraks. 2006; 54(2): 157 - 160.
Vancouver GÜNDOĞDU A,Yazicioglu A,KARA M,KANBAK M,DOĞAN R Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi. Tüberküloz ve Toraks. 2006; 54(2): 157 - 160.
IEEE GÜNDOĞDU A,Yazicioglu A,KARA M,KANBAK M,DOĞAN R "Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi." Tüberküloz ve Toraks, 54, ss.157 - 160, 2006.
ISNAD GÜNDOĞDU, Ahmet Gökhan vd. "Pulmoner rezeksiyon yapılan hastalarda doku yapıştırıcısı kullanımı ve hastane maliyetine etkisi". Tüberküloz ve Toraks 54/2 (2006), 157-160.