Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 83 - 88 Metin Dili: Türkçe

Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi

Öz:
Amaç: Çalışmamızın amacı farklı dört iletken maddenin Elektronik Çürük Monitörünün (ECMIV) oklüzal çürüklerin tam değerine olan etkisini in-vitro incelemek, en uygun iletken maddenin kullanılmasına dolayısıyla çürük tanısında klinisyenlerin daha başarılı sonuçlar elde etmesine olanak sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, toplam 100 adet kavitasyon göstermeyen, beyaz ve kahverengi renklenmeye sahip olan çekilmiş insan küçük azı ve büyük azı dişleri ile 4 farklı iletken madde in-vitro olarak kullanıldı. Bulgular: KY kayganlaştırıcıjel ile ölçülen ECM IV değerlerinin ROC analizi sonuçlarına göre diğer iletken maddelere gö¬re en yüksek duyarlılık ve özgüllük değerlerini verdiği görüldü. %0.9 luk SF ise histolojik sınıflamaya göre uyumunda en düşük duyarlılık ve özgüllük değerlerini verdi. Sensodyne F diş macunu ile profilaksi patı arasında duyarlılık ve özgüllükleri açısın¬dan belirgin bir fark görülmedi. Sonuç: KY kayganlaştırıcı jel karşılaştırdığımız diğer iletkenlere göre ECM IV için tüm çürük bölgelerinde daha uyumlu sonuçlar vermiştir. Profilaksi patı ve Sensodyne F dişmacunu iletkenleri de çalışmada uyumlu sonuçlar vermiştir. SF çalışmada en düşük sonuçları vermiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak klinisyenlerin ECM IV ile büyük azı ve küçük azı dişlerde oklüzal çürükler için yapacakları çalışmalarda iletken madde olarak KY kayganlaştırıcı jeli kullanmalarını, bulunmaması halinde elde edilmesi daha kolay olan dişmacunu ve profilaksi patını kullanmalarını önerebiliriz.
Anahtar Kelime: Diş çürükleri Tanı teknik ve işlemleri Elektrik iletkenliği Ağız çene hastalıkları

In-vitro research of different contact materials for occlusal caries diagnosis with electrical caries monitor

Öz:
Aim: The aim of study to investigate different contact materials could influence the diagnostic accuracy of Electronic Caries Monitor in occlusal caries and be able to find best conductor media for clinicans to improve their diagnostic performance. Material and Method: In this study, a total of 100 non-cavitated extracted molar and premolar teeth which had white and brown stained on occlusal surface were used with 4 different contact materials in-vitro. Results: The ROC analysis showed that KY lubricating jelly was the higher sensitivity and spesificity results than the other contact materials for ECM IV measurements. According to histological evaluation the %0.9 SF had the worst sensitivity and spesificity results No difference was found between Sensodyne F toothpaste and prophylaxis paste. Conclusion: KY lubricating jelly was found to produce the best overall diagnostic performance for all caries sites than the other contact materials. Sensodyne F toothpaste and prophylaxis paste were also found validate in this study. The worst results were found with SF in the study. According to results of this study, we can suggest to clinicians to use primarily KY lubricating jelly for occlusal caries diagnosis in premolar and molar teeth if not possible to find KY lubricating jelly they can use Sensodyne F toothpaste and prophylaxis paste which can be found easily than KY lubricating jelly.
Anahtar Kelime: Electric Conductivity Diagnostic Techniques and Procedures Stomatognathic Diseases Dental Caries

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1- Koray, F. Diş Çürükleri, İstanbul: Dünya Tıp Kitabevi; 1981,1-2.
 • 2- Kato S, Nakagaki H, Toyama Y, et al. Fluoride profiles in the cementum and root dentine of human permanent anterior teeth extracted from adult residents in a naturally fluoridated and a non-fluoridated area. Gerodontology. 1997 Jul; 14: 1-8.
 • 3. McDonagh MS, Whiting PF, Wilson PM, et al. Systematic review of water fluoridation. BMJ. 2000 Oct; 321(7265): 855-9.
 • 4. Weerheijm KL, Grujthuysen RJM, van Amerongen WE. Prevelance of hidden caries. Journal of Dent Child. 1992b; 59: 408-12.
 • 5. Magito 1878.1n Angmar-Mansson BE, al-Khateeb S, Tranaeus S. Caries diagnosis. J of Dent Educ. 1998 62: 771-80.
 • 6. Korkmaz, A., Ayaş, B., Çiftçi, N., Tümkaya, L. A novel systemic field sampling approach for relatively large reference spaces used in neurostereological studies. Neuroanatomy, 2003; 2 (Abstracts Book): 20.
 • 7. Ekstrand KR, Ricketts DN, Kidd EA, Qvist V, Schou SDetection, diagnosing, monitoring and logical treatment of occlusal caries in relation to lesion activity and severity: an in vivo examination with histological validation.Caries Res. 1998;32: 247-54.
 • 8. Sawle RF, Andlaw RJ. Has occlüsal caries become more difficult to diagnose? A study comparing clinically undetected lesions in molar teeth of 14-16-year old children in 1974 and 1982.Br Dent J. 1988 Apr 9; 164:209-11.
 • 9. Wenzel A, Fejerskov O. Validity of diagnosis of questionable caries lesions in occlusal surfaces of extracted third molars. Caries Res. 1992; 26: 188-94.
 • 10. Verdonschot EH, Bronkhorst EM, Burgersdijk RC, Konig KG, Schaeken MJ, Truin GJ. Performance of some diagnostic systems in examinations for small occlusal carious lesions. Caries Res. 1992; 26: 59-64. 11. Ekstrand K, Qvist V, Thylstrup A. Light microscope study o effect of probing in occlusal surfaces. Caries Res. 1987; 21: 36S
 • 12. Huysmans MC, Longbottom C, Christie AM, Bruce PG, SI RP. Temperature dependence of the electrical resistance of s_____ and carious teeth. J Dent Res. 2000 Jul; 79: 1464-68.
 • 13. Longbottom C, Huysmans MC. Electrical measurements foi in caries clinical trials. J of Dent Res. 2004; 83: 76-9.
 • 14. Mosahebi N, Ricketts DN. Effect of contact media on diagnostic quality of electrical resistance measurements occlusal caries. Community Dent Oral Epidemiol. 2002 Jun: 161-7.
 • 15. Ricketts DN, Kidd EA, Wilson RF. Electronic diagnosis of occi caries in vitro: adaptation of the technique for epidemioloj purposes. Community Dent Oral Epidemiol. 1997; 25: 238-^
 • 16. Huysmans MC, Longbottom C, Hintze H, Verdonschot Surface-specific electrical occlusal caries diagnosis: reproducib correlation with histological lesion depth, and tooth type de] dence. Caries Res. 1998; 32: 330-6.
APA GÜNDÜZ K, KÖPRÜLÜ H, AKARSU S, SUMER P (2006). Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. , 83 - 88.
Chicago GÜNDÜZ Kaan,KÖPRÜLÜ Hülya,AKARSU SERDAR,SUMER Pınar Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. (2006): 83 - 88.
MLA GÜNDÜZ Kaan,KÖPRÜLÜ Hülya,AKARSU SERDAR,SUMER Pınar Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. , 2006, ss.83 - 88.
AMA GÜNDÜZ K,KÖPRÜLÜ H,AKARSU S,SUMER P Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. . 2006; 83 - 88.
Vancouver GÜNDÜZ K,KÖPRÜLÜ H,AKARSU S,SUMER P Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. . 2006; 83 - 88.
IEEE GÜNDÜZ K,KÖPRÜLÜ H,AKARSU S,SUMER P "Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi." , ss.83 - 88, 2006.
ISNAD GÜNDÜZ, Kaan vd. "Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi". (2006), 83-88.
APA GÜNDÜZ K, KÖPRÜLÜ H, AKARSU S, SUMER P (2006). Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7(2), 83 - 88.
Chicago GÜNDÜZ Kaan,KÖPRÜLÜ Hülya,AKARSU SERDAR,SUMER Pınar Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7, no.2 (2006): 83 - 88.
MLA GÜNDÜZ Kaan,KÖPRÜLÜ Hülya,AKARSU SERDAR,SUMER Pınar Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.7, no.2, 2006, ss.83 - 88.
AMA GÜNDÜZ K,KÖPRÜLÜ H,AKARSU S,SUMER P Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(2): 83 - 88.
Vancouver GÜNDÜZ K,KÖPRÜLÜ H,AKARSU S,SUMER P Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(2): 83 - 88.
IEEE GÜNDÜZ K,KÖPRÜLÜ H,AKARSU S,SUMER P "Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7, ss.83 - 88, 2006.
ISNAD GÜNDÜZ, Kaan vd. "Oklüzal çürük tanısında farklı iletken maddelerin elektronik çürük monitörünün tanı değerine etkisinin in-vitro incelenmesi". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7/2 (2006), 83-88.