Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 89 - 93 Metin Dili: Türkçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi

Öz:
Amaç: İnsan ömrü 20. yüzyılın başından itibaren önemli ölçüde uzamıştır. Oldukça hızlı bir şekilde artan yaşlı populasyonda yaşam kalitesinin korunması sağlık alanındaki en önemli hedeflerden biri olmalıdır. Çalışmanın amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız diş sağlığı durumunu saptayarak konuyu öneriler ile tartışmaktır. Birey ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 2004 yılında başvuran 60 yaş ve üzeri hastaların dosya kayıtlan incelenerek; sistemik durumları, DM FT indeksi, ağız diş sağlığı ile ilgili tedavi gereksinimleri ve yapılan tedavi işlemleri tespit edildi. Bulgular: Çalışmamızda yaş ortalaması 67.05 ± 6.16 olan, 76 erkek ve 67 kadın olmak üzere toplam 143 hastanın dosya kayıtları incelendi. En yüksek DMFT indeks değerinin 76 yaş ve üstü bireylerde olduğu saptandı. 24 hastaya (%16.8) sabit protez, 47 hastaya (%32.9) hareketli-bölümlü protez, 43 hastaya (%30.1) tam protez yapıldığı ve 100 hastaya periodontal tedavi uygulandığı tespit edildi. Sonuç: Yaşlılıkta diş hekimine ihtiyacın arttığını destekleyen çalışmamızın bulguları ışığında, yaşlı bireylerin ağız diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesinin ve bu bireyleri diş hekimliği kliniklerine çekebilecek çalışmaların yapılmasının yararlı olacağı düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelime: Tıbbi kayıtlar Geriatrik diş hekimliği Yaşlılar için diş bakımı Ağız sağlığı Dental sağlık araştırmaları

Oral health analysis of 60 years and older people that had applied to Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry

Öz:
Aim: At 20th century human life span is longer. Due to the increasing proportion of elderly population, the main target of health politics must be to save the quality of health. The aim of the study was to detect the oral health status of geriatric patients, applied to Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry, and discuss them with their solutions. Subjects and Methods: Recordings on systemic conditions, DMFT index, dental treatment needs, and performed dental treatments of 60 years and older patients who applied to Ondokuz Mayıs University Faculty of Dentistry in 2004 were determined. Results: Recordings of 143 patients (76 males and 67 females) with a mean age 67.05±6.10 were evaluated. The greatest DMFT index score was detected in 76 years and older patients. It was determined that fixed dentures for 24 patients (16.8%), removable partial dentures for 47 patients (32.9%), removable full dentures for 43 patients (30.1%), and periodontal treatments for 100 patients were performed. Conclusion: Findings of this study support that needs for dentists is increased at elderly. In the light of these observations, it is considered that informing the older individuals about oral health and studies on increment of application rate of those should be useful.
Anahtar Kelime: Dental Health Surveys Oral Health Medical Records Dental Care for Aged Geriatric Dentistry

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Murphy WM, Poyrazoğlu E, Tuncelli B. Yaşlı bireylerin diş tedavileri. İst Üniv Diş Hek Fak Derg. 1994; 33: 167-75. 2. Öztürk A, Keskin A. Dişhekimliğinde Tıbbı Sorunlar. Anka Özyurt Matbaacılık; 1997, 207.
 • 3. Nazhel (Çelenligil) H. Yaşlıda ağız ve diş sağlığı. Geriatri. 20( 198-208. 4. Avkan C. Akıl sağlığı ve hastalığı. Ankara: Başnur matbaası; 1969,221.
 • 5. Pelin SŞ, Arda B. Etik açıdan yaşlılık ve hekim hasta ilişkileri. Geriatri. 1998; 1: 39-42.
 • 6. Köprülü H, Bulucu B. Geriatrik dişhekimliği. Sağlık ve Toplum. 2003:13:23-9.
 • 7. Arslan Ş, Kutsal YG. Geriatride yaşam kalitesinin değerlendirimi Geriatri. 1999; 2: 173-78.
 • 8. Aydın ZD. Yaşlanan dünya ve geriatri eğitimi. Geriatri. 1999; 2: 179-87.
 • 9. LaRocca C, Jahnigen DW. Medical history and risk assessment. Dental Clinics of North America. 1997; 41: 669-79.
 • 10. Johnson DL, Stratton RJ. Special considerations in the elderly prosthodontic patient. Quintessence Int. 1980; 2: 47-57.
 • 11. Lindhe J, Socransky SS, Nyman S, Westfelt E, Haffajee AD. Effect of age on healing following periodontal therapy. J Clin Periodontol. 1985; 12: 774-87.
 • 12. Axelsson P, Lindhe J, Nystrom B. On prevention of caries and periodontal disease. Results of 15 year longitudinal study in adults. J Clin Periodontol. 1991; 18: 182-9.
 • 13. Otomo-Corgel J. Periodontal treatment of geriatric patients. In: Carranza FA, Newman MG, editors. Clinical Periodontology 8th ed., Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1996. p. 423-6.
 • 14. Rakıcıoğlu N. Yaşlılık ve beslenme . Tüketici Bülteni. 2002; 14: 6-8. 15. Ortman LF, Hausmann E, Dunfort RG. Skeletal osteöpenia and residual ridge resorbtion. J Prosthet Dent. 1989; 61: 321-5.
 • 16. Niğiz R. Alveol kret rezorpsiyonu ve osteoporozu. Dentus Gaziantep Dişhekimleri Odası Derg. 1997; 9: 13-4.
 • 17. Saunders MJ. Nutrition and oral health in the elderly. Dental Clinics of North America. 1997; 41: 681-97.
 • 18. McComb D. Operative dentistry considerations for the elderly. J Prosthet Dent. 1994; 72: 517-24.
 • 19. Louloudiadis K. Root caries: Etiology, diagnosis, prevention. Balk JStom. 1997; 1:55-9.
 • 20. Paunovich E, Sadowsky JM, Carter P. The most frequently prescribed medications in the elderly and their impact on dental treatment. Dental Clinics of North America. 1997; 41: 699-725.
 • 21. Jorgensen EB, Mojon P, Rentsch A, Roehrich N, Muehll D, Baehni P. Caries prevalence and associated predisposing conditions in recently hospitalized elderly persons. Acta Odontol Scand. 1996; 54: 251-6.
 • 22. MacEntee MI, Prosth D. How severe is the threat of caries to old teeth? J Prosthet Dent. 1994; 71: 473-7.
 • 23. Ettinger RL. The unique oral health needs of an aging population. Dental Clinics of North America. 1997; 41: 633-49.
 • 24. Shay K. Root caries in the older patient. Dental Clinics of North America. 1997; 41: 763-93.
 • 25. Tiritoğlu M, Görücü J. Geriatrik hastalarda kök çürüklerinin önlenmesinde ve tedavisindeki gelişmeler ve öneriler. Hacettepe Diş Hek Fak Derg. 1999; 23: 55-9.
APA BULUCU N, KÖPRÜLÜ H, KELEŞ Ç, GÜLER A, BİÇER I, ŞİMŞEK B, CENDER E (2006). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. , 89 - 93.
Chicago BULUCU NAİME BİLİNÇ,KÖPRÜLÜ Hülya,KELEŞ Çayır Gonca,GÜLER Ahmet Umut,BİÇER Işıl,ŞİMŞEK Burçak,CENDER Ebru Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. (2006): 89 - 93.
MLA BULUCU NAİME BİLİNÇ,KÖPRÜLÜ Hülya,KELEŞ Çayır Gonca,GÜLER Ahmet Umut,BİÇER Işıl,ŞİMŞEK Burçak,CENDER Ebru Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. , 2006, ss.89 - 93.
AMA BULUCU N,KÖPRÜLÜ H,KELEŞ Ç,GÜLER A,BİÇER I,ŞİMŞEK B,CENDER E Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. . 2006; 89 - 93.
Vancouver BULUCU N,KÖPRÜLÜ H,KELEŞ Ç,GÜLER A,BİÇER I,ŞİMŞEK B,CENDER E Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. . 2006; 89 - 93.
IEEE BULUCU N,KÖPRÜLÜ H,KELEŞ Ç,GÜLER A,BİÇER I,ŞİMŞEK B,CENDER E "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi." , ss.89 - 93, 2006.
ISNAD BULUCU, NAİME BİLİNÇ vd. "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi". (2006), 89-93.
APA BULUCU N, KÖPRÜLÜ H, KELEŞ Ç, GÜLER A, BİÇER I, ŞİMŞEK B, CENDER E (2006). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7(2), 89 - 93.
Chicago BULUCU NAİME BİLİNÇ,KÖPRÜLÜ Hülya,KELEŞ Çayır Gonca,GÜLER Ahmet Umut,BİÇER Işıl,ŞİMŞEK Burçak,CENDER Ebru Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7, no.2 (2006): 89 - 93.
MLA BULUCU NAİME BİLİNÇ,KÖPRÜLÜ Hülya,KELEŞ Çayır Gonca,GÜLER Ahmet Umut,BİÇER Işıl,ŞİMŞEK Burçak,CENDER Ebru Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.7, no.2, 2006, ss.89 - 93.
AMA BULUCU N,KÖPRÜLÜ H,KELEŞ Ç,GÜLER A,BİÇER I,ŞİMŞEK B,CENDER E Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(2): 89 - 93.
Vancouver BULUCU N,KÖPRÜLÜ H,KELEŞ Ç,GÜLER A,BİÇER I,ŞİMŞEK B,CENDER E Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(2): 89 - 93.
IEEE BULUCU N,KÖPRÜLÜ H,KELEŞ Ç,GÜLER A,BİÇER I,ŞİMŞEK B,CENDER E "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7, ss.89 - 93, 2006.
ISNAD BULUCU, NAİME BİLİNÇ vd. "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran 60 yaş ve üzeri bireylerin ağız sağlığı analizi". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7/2 (2006), 89-93.