Yıl: 2006 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 157 - 163 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Aydınlatılmış onam

Öz:
Kişinin özerkliğine saygı ilkesi ve kendi kaderini belirleme hakkı kapsamında günümüzde giderek önemi artan "Aydınlatılmış Onam" işlemi, hekim-hasta ilişkisinin vazgeçilmez bir unsurudur. Tıbbi anlamda "Onam", önerilen tıbbi girişimle ilgili olarak kişiden alınan rıza anlamına gelmektedir. Aydınlatılmış onamda ise esas olan; onam verecek kişinin, hekimin hastalığı ya da yapacağı işlem ile ilgili açıklamalarını gerektiği kadarıyla anlayıp idrak etmesi, bu bilgiye dayanarak, akılcı bir şekilde ve gönüllü olarak bir karar vermesidir. Hasta hakları çerçevesinde, yeni yeni gelişmeye ve uygulamada yerleşmeye başlayan aydınlatma ve onam almanın, yasal zorunluluk dışında hasta-hekim ilişkisinin olmazsa olmaz ön koşulu olduğu bilinciyle önerimiz; bu uygulamaya ilişkin bilgi, tutum ve becerinin gerek, mezuniyet öncesi, gerekse mezuniyet sonrası eğitim programlarında öğrencilerimize mutlaka kazandırılmasıdır.
Anahtar Kelime: Aydınlatılmış onam

Konular: Tıbbi Etik

Informed consent

Öz:
With its gradual significance on the basis of showing respect to individualis autonomy and his right to determine his own fate, "Informed Consent" is an indispensable component of physician- patient relation. In medical terms, "consent" is the approval obtained in relation with the prescribed clinical trial. In informed consent, the main point is that the person to consent must apprehend the explanations given by the physician or the procedures about his illness; so, decide rationally and willingly. Within the outline ofpatientis rights, we are conscious of the fact that ,besides being a legal obligation, obtaining information and consent is a must in physician- patient relation; therefore, we suggest that our students certainly be equipped with the knowledge, experience and skill of this newly developing practice through both pre-graduation and post- graduation training programmes.
Anahtar Kelime: Informed Consent

Konular: Tıbbi Etik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Aktaş E Ö. Yeni TCK'dan Sonra Diş Hekimliği Yapılabilir mi? Türk Diş Hekimleri Birliği, Diş Hekimi Dergisi. 2005 Kasım; 13: 24-9.
 • 2. TC. Anayasası, Kabul Tarihi: 07.11.1982, K. no: 2709.
 • 3. Boyd KM. The New Dictonary of Medical Ethics. London BMJ Publishing Group. 1997:134.
 • 4. İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi (10.12.1948) Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Daire Başkanlığı, Eğitim Dergisi, 2001 Aralık; 22.
 • 5. İnsan Haklarının Korunması Konusunda Uluslararası Belgeler. Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlan, 1992, No: 578.
 • 6. Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler. Ankara, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Yayınları, 1998.
 • 7. A Declaration On The Promotion Of Patient's Rights In Europe.Copenhagen: WHO Regional Office for Europe 8 Scherfigsvej, DK-2100, Denmark, 1994.
 • 8. Oğuz Y. Özerkliğe saygı ilkesi. Arda B, Oğuz Y, Pelin SŞ. Deontoloji. ANTIP AŞ. Yayınları, Ankara, 1999:51.
 • 9. Beauchamp T. Informed consent. In: Veatch RM. Medical Ethics. London Jones and Barlett Publishers, 1997: 185-208.
 • 10. Sütlaş M. Hasta ve Hasta Yakını Hakları. 1. Baskı, İstanbul Çivi Yazıları, 2000; 29-57.
 • 11. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü. Madde 13, Resmi Gazete Sayı: 10436, 19 Şubat 1960, c.41,syf: 164.
 • 12. Lizbon Hasta Haklan Bildirgesi. 1981, http://hhp.ktu.edu.tr/ index.php?sayfa=lizbon.htm, Erişim tarihi: 30.12.2005
 • 13. Dünya Tabipler Birliği Bali Hasta Hakları Bildirgesi. 1995, http://hhp.ktu.edu.tr/index.php?sayfa=bali.htm. Erişim tarihi 30.12.2005
 • 14. Hasta Haklan Yönetmeliği. Resmi Gazete No: 23420, 01.08.1998, sayfa: 67-76.
 • 15. Arda B. Yayın Etiği. Özmen M, Kulaçoğlu H. ed. İyi Klinik Uygulamalar-Tasarımdan Yayına Bilimsel Araştırmalar. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yayını, Ankara. 1999: 154.
 • 16. Civaner M, Terzi C.Hastanın Kendi Kaderini Tayin Hakkı: Aydınlatılmış Onam. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2001; 17: 82-91.
 • 17. Ersoy N. Cerrahi Tedavide Hastanın Aydınlatılması ve Aydınlatılmış Onanımın Alınması ile İlgili Etik Sorunlar. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İstanbul, 1991.
 • 18. Kenerva A, Suominnen T, Leino-Kilpi H. Informed consent for short-stay surgery. Nursing Ethics. 1999; 6: 483-93.
 • 19. Turla A, Karaarslan B, Dabak Ş. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Görev Yapan Hekimlerin "Aydınlatılmış Onam" konusundaki bilgi ve tutumları. OMÜ Tıp Dergisi. 2004; 21: 57-63.
 • 20. Turla A, Karaarslan B, Kocakaya M, Pekşen Y. Hastalara yeter- ince aydınlatma yapılıp-yapılmadığı ve onam alınması durumu- nun saptanması. Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi. 2005; 2: 33-8.
 • 21. Vessey W, Siriwardena A. Informed consent in patients with acute abdominal pain. Br J Surg. 1998; 85: 1278-80.
 • 22. Kerrigan DD. et al. Who's afraid of informed consent ? BMJ 1993;306:298-300.
 • 23. Stanley BM. Et al. Informed consent: how much information is enough? Aust N Z J Surg, 1998; 68: 788-91.
 • 24. Daves PJD, O'Keefe L, Adcock S. Informed consent: the assesment of two structured interview approaches compared to the current approach. J Laryngol Otol. 1992; 106: 420-4.
 • 25. Hopper KD. et al. The effect of informed consenton the level of anxietyin patients given IV. contrast material. Am J Radiol. 1993; 162: 531-5.
 • 26. Wade TC. Patients may not recall disclosure of risk of death. Med Sci Law. 1990; 30: 259-62.
 • 27. Sorrel JM. Effects of writing/speaking on comprehension of information for informed consent. West J Nurs Res. 1991; 13: 110-22.
 • 28. Armstrong AP, Cole AA, Page RE. Informed consent: are we doing enough? Br J Plast Surg. 1997; 50: 637-40.
APA TURLA A, KÖPRÜLÜ H, ŞİRİN KARAARSLAN E, YÜKSEL G (2006). Aydınlatılmış onam. , 157 - 163.
Chicago TURLA Ahmet,KÖPRÜLÜ Hülya,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,YÜKSEL Gözde Aydınlatılmış onam. (2006): 157 - 163.
MLA TURLA Ahmet,KÖPRÜLÜ Hülya,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,YÜKSEL Gözde Aydınlatılmış onam. , 2006, ss.157 - 163.
AMA TURLA A,KÖPRÜLÜ H,ŞİRİN KARAARSLAN E,YÜKSEL G Aydınlatılmış onam. . 2006; 157 - 163.
Vancouver TURLA A,KÖPRÜLÜ H,ŞİRİN KARAARSLAN E,YÜKSEL G Aydınlatılmış onam. . 2006; 157 - 163.
IEEE TURLA A,KÖPRÜLÜ H,ŞİRİN KARAARSLAN E,YÜKSEL G "Aydınlatılmış onam." , ss.157 - 163, 2006.
ISNAD TURLA, Ahmet vd. "Aydınlatılmış onam". (2006), 157-163.
APA TURLA A, KÖPRÜLÜ H, ŞİRİN KARAARSLAN E, YÜKSEL G (2006). Aydınlatılmış onam. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7(2), 157 - 163.
Chicago TURLA Ahmet,KÖPRÜLÜ Hülya,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,YÜKSEL Gözde Aydınlatılmış onam. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7, no.2 (2006): 157 - 163.
MLA TURLA Ahmet,KÖPRÜLÜ Hülya,ŞİRİN KARAARSLAN EMİNE,YÜKSEL Gözde Aydınlatılmış onam. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., vol.7, no.2, 2006, ss.157 - 163.
AMA TURLA A,KÖPRÜLÜ H,ŞİRİN KARAARSLAN E,YÜKSEL G Aydınlatılmış onam. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(2): 157 - 163.
Vancouver TURLA A,KÖPRÜLÜ H,ŞİRİN KARAARSLAN E,YÜKSEL G Aydınlatılmış onam. Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg.. 2006; 7(2): 157 - 163.
IEEE TURLA A,KÖPRÜLÜ H,ŞİRİN KARAARSLAN E,YÜKSEL G "Aydınlatılmış onam." Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg., 7, ss.157 - 163, 2006.
ISNAD TURLA, Ahmet vd. "Aydınlatılmış onam". Ondokuz Mayıs Üniv. Diş Hekimliği Derg. 7/2 (2006), 157-163.