2 0

Proje Grubu: MİSAG Sayfa Sayısı: 100 Proje No: MİSAG-188 Proje Bitiş Tarihi: 01.08.2003 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?

Öz:
Karbon monoksitin karbon dioksite oksitlenmesi tepkimesi oksijen molekülünün yüzeyde parçalanarak adsorplanması sonucunda oluşan oksijen atomu ile adsoplanmış karbon monoksit molekülünün etkileşimi ile gerçekleşir. Karbon monoksitin Pt üzerinde yol açtığı zehirleme etkisi yüzünden oksijen adsoplanması daha da önem kazanır. Bu çalışmanın amacı oksijen, hidrojen ve karbon monoksitin Pt/y-AkOs üzerindeki adsorplanması ve yapısal duyarlılığını incelemektir. Metallerin parçacık büyüklüğü kalsinasyon sıcaklığı ve süresini yükselterek artırılmış ve bu şekilde katalizörlerin yapısı değiştirilmiştir. Bu şekilde aynı miktarda metal yüklenmiş fakat farklı parçacık büyüklüğünde dolayısı ile farklı kenar, köşe ve düzlem atom oranlan içeren katalizörler hazırlanmıştır. Temiz yüzey adsorplanma ışılan ölçüldüğünde karbon monoksit ve oksijenin yapıya duyarlılık göstemedikleri, ancak hidrojenin temiz yüzey adsorplanma ısısının parçacık büyüklüğü ile ters orantılı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç hidrojenin CO veya $O_2$den daha fazla yapısal duyarlılık gösterdiğinin bir işareti olarak alınmıştır. CO oksitlenmesi tepkimesinin yapısal duyarlılık gösterdiği ise reaksiyon deneyleri ile açığa çıkarılmıştır. Tepkimenin aktivasyon enerjisinin artan parçacık büyüklüğü ile sistematik olarak azaldığı ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Kimya, Uygulamalı Mühendislik, Kimya

Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?

Öz:
The oxidation of CO to form CO2 reaction proceeds via the combination of a chemisorbed CO molecule with a chemisorbed oxygen atom, the latter produced through the dissociative adsorption of Oa on the Pt surface. Due to the poisoning effect of the CO adsorption on the Pt surface, amount of adsorbed oxygen on the surface gains more importance. The aim of the study is to investigate the adsorption characteristics and the structure sensitivity of oxygen, hydrogen and carbon monoxide adsorption on Pt/y-AbOs catalysts. The surface structure of the catalysts was manipulated by increasing the particle size of the metals by increasing the calcination duration and temperature. As a result catalysts with the same metal loading but different surface composition in terms of edge, comer and low index plane atoms could be prepared. The zero coverage differential heat of adsorptions measured for CO and 2 do not show any change with the changing particle size. On the other hand, Ha shows a sharp decrease of zero coverage heat values as the average particle diameter of Pt increases. This can be concluded as Hz adsorption is more structure sensitive than the CO and $O_2$ adsorptions. The structure sensitivity of the CO oxidation reaction was confirmed by reaction experiments. In addition, it was observed that the reaction apparent activation energy decreased sytematically with increasing particle size.
Anahtar Kelime:

Konular: Kimya, Uygulamalı Mühendislik, Kimya
Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Uner D, ÜNER M, ATALIK B (2003). Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. , 1 - 100.
Chicago Uner Deniz,ÜNER Murat,ATALIK Bora Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. (2003): 1 - 100.
MLA Uner Deniz,ÜNER Murat,ATALIK Bora Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. , 2003, ss.1 - 100.
AMA Uner D,ÜNER M,ATALIK B Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. . 2003; 1 - 100.
Vancouver Uner D,ÜNER M,ATALIK B Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. . 2003; 1 - 100.
IEEE Uner D,ÜNER M,ATALIK B "Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?." , ss.1 - 100, 2003.
ISNAD Uner, Deniz vd. "Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?". (2003), 1-100.
APA Uner D, ÜNER M, ATALIK B (2003). Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. , 1 - 100.
Chicago Uner Deniz,ÜNER Murat,ATALIK Bora Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. (2003): 1 - 100.
MLA Uner Deniz,ÜNER Murat,ATALIK Bora Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. , 2003, ss.1 - 100.
AMA Uner D,ÜNER M,ATALIK B Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. . 2003; 1 - 100.
Vancouver Uner D,ÜNER M,ATALIK B Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?. . 2003; 1 - 100.
IEEE Uner D,ÜNER M,ATALIK B "Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?." , ss.1 - 100, 2003.
ISNAD Uner, Deniz vd. "Emisyon kontrolünde kullanılan değerli metal katalizörler üzerinde CO oksitlenmesi reaksiyonu yapısal duyarlılık (Structure sensitivity) gösterir mi?". (2003), 1-100.