Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu

Proje Grubu: TÜBİTAK EEEAG Proje Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 102E035 Proje Bitiş Tarihi: 01.03.2004 Metin Dili: Türkçe

Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu

Öz:
Mobil-Pazar uygulamaları pazarlaması yavaş ilerlemekte ve bu tür servislerin yayılması ekran koruyucusu, zil sesleri indirmek ya da son haberlere ulaşmak gibi basit bilgi-eğlence servisleri ile sınırlı kalmıştır. Bunun bazı sebebleri pazarlama ile ilgili olsa da gerçek etkileşimli Mobil-Pazar kullanıcı deneyimlerinin yayılması altında zorlu birtakım teknik sorunlar yatmaktadır. Bunların başında: 1. Uygun, tutarlı ve güvenilir bir şekilde kullanıcı kontekstinin yer, servis teklifleri, diğer kullanıcılar ve ortam değişkenleri yönünden elde etmek. 2. Güven ve gizlilik servisleri/bilgilerinin yönetimi kullanıcılara bilgilerin korunduğunu fakat kullanıcının yaran için gerektiğinde kullanılacağı garantisini vermek. 3. Kullanıcıların servis keşfi, erişimi, düzenlemesi, ve ayrıca servis semantiğinin birçok servis etkileşimi gerektiren karmaşık hedeflerin başarılmasının etkili yönetim ve kontrolü. Her bir alandaki başarı izsiz, tutarlı, her yerde olan servislerin tedariği açısından kritiktir. Ayrıca çözümler kullanıcının elindeki cihazdaki yazılımdan ağa yayılan servisler kadar ağın birçok aşamasında geliştirilmelidir. Mobil cihazlar için ajan teknolojileri, ajan iletişimi, bilgi gösterilmesi için diller, web servis semantiği, web servis depolan, güvenlik ve gizlilikle ilgili web standartlarındaki zorluklan aşabilecek geleceği parlak birçok teknoloji ve başlangıçlar varken, bunların nasıl uygun bir şekilde birleştirileceği, yayılacağı ve gerçek bir üretim ortamında kullanılacağı açık değildir. Telesto prejesi yukarıdaki problemlere yönelik dikey entegre edilmiş, üretime hazır bir gösterim ortamı geliştirecek endüstri ve araştırma kuruluşlarını biraraya getirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle eskiden insan etkileşimi gerektiren angaryalan otomatikleştirmek için ajan teknolojisinin, web servislerin ajanlar için anlaşılabilir kılınması için semantik web teknolojisinin ve akıllı ajanlar vasıtasıyla web servis keşfini, düzenleme ve çalıştırılmasını otomatikleştirmek için de web servislerin kilit bir rol oynadıklarına inanıyoruz. Proje, var olan tanımlamaların adaptasyonu ve yenilerinin geliştirilmesi için temel ve uygulamalı araştırma, gösteri ortamının kurulması için geliştirme ve ve yayma, ortaya çıkan sistemi denemek için önemli alan denemeleri, sonuçların gerçek kullanıma transferini sağlamak için tedarikleri el almayı içerecektir.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Telekomünikasyon Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari

Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu

Öz:
Innovating new M-commerce applications have been slow in coming to market and deployments so far have been primarily limited to simple infotainment services such as downloading screen savers and ring tones, or getting the latest news. While some of the reasons for this are market related there are also a number of very challenging technical problems that underlie the deployment of true end-to-end M-commerce user experiences. Chief amongst these are: 4. Coherent, consistent and reliable capture of user context in terms of location, service offerings, other users, environmental conditions. 5. The management of trust and privacy services/information ensuring users data is protected yet can be leveraged to the user's benefit where appropriate. 6. Effective management and control of user service discovery, access, composition and hence service semantics to achieve complex goals requiring multiple service interactions. Success in each of these areas is critical to the provision of seamless, consistent, ubiquitous service offerings. Furthermore solutions require developments at many levels of the network from the' software in the users handset to services deployed in the network While there are a considerable number of promising technologies and initiatives which may help address these challenges such as agent technologies for mobile devices, agent negotiation, Markup languages for knowledge representation, Web service semantics, Web service registries, Web standards related with security and privacy; it is unclear how they can be adequately combined, deployed and used in a real production environment. The Telesto project aims to bring together industry and research organizations to develop a vertically integrated, production-ready demonstration environment that addresses the problems outlined above. In particular we believe that a key role will be played by: agent technology to automate the chores that previously required human attention, semantic web technology to make Web services understandable to agents and web services to automate Web service discovery, composition and execution through intelligent agents. The project will involve: core and applied research for adaptation of existing formalisms and the development of new ones, development and deployment to create the demonstration environment, a significant field trial to test the resulting system, take up provisions to enable the transfer of results into real usage.
Anahtar Kelime:

Konular: Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Telekomünikasyon Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Erişim Türü: Erişime Açık
APA DOĞAÇ A (2004). Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. , 1 - 1.
Chicago DOĞAÇ Asuman Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. (2004): 1 - 1.
MLA DOĞAÇ Asuman Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. , 2004, ss.1 - 1.
AMA DOĞAÇ A Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. . 2004; 1 - 1.
Vancouver DOĞAÇ A Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. . 2004; 1 - 1.
IEEE DOĞAÇ A "Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu." , ss.1 - 1, 2004.
ISNAD DOĞAÇ, Asuman. "Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu". (2004), 1-1.
APA DOĞAÇ A (2004). Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. , 1 - 1.
Chicago DOĞAÇ Asuman Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. (2004): 1 - 1.
MLA DOĞAÇ Asuman Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. , 2004, ss.1 - 1.
AMA DOĞAÇ A Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. . 2004; 1 - 1.
Vancouver DOĞAÇ A Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu. . 2004; 1 - 1.
IEEE DOĞAÇ A "Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu." , ss.1 - 1, 2004.
ISNAD DOĞAÇ, Asuman. "Anlamsal olarak zenginleştirilmiş mobil servisler platformu". (2004), 1-1.