0 0

Proje Grubu: TÜBİTAK DEBAG Proje Sayfa Sayısı: 64 Proje No: DEBAG-18/G Proje Bitiş Tarihi: 01.05.1992 Metin Dili: Türkçe

Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu

Öz:
Bu raporda," Orta ve Doğu Karadeniz'de Ekonomik önemi Olan Bazı Deniz Ürünlerinde Ağır Metallerin Belirlenmesi Projesi " çerçevesinde yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların yer ve zamana göre değişimlerine yer verilmiştir. Adı geçen proje, Devlet Planlama Teşkilatı CDPTX Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)' nun parasal katkısı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - Trabzon Su ürünleri Araştırma Enstitüsü'nün (TKB-TSÜAE) tekne, personel, araç ve gereç katkısıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Erdemli Deniz Bilimleri Ensti tüsü tarafindan yürütülmektedir. Proje süresince Orta ve Doğu Karadeniz'de önemli miktarda avlanan ve dolayısıyla ekonomik önemi büyük olan pelajik türlerden Hamsi ve istavritte, demersal türlerden Mezgitte Cıva, Bakır ve Kurşun düzeyleri belirlenmiş ve bu düzeylerin yer ve zamana bağlı olarak değişimleri incelenmiştir. Ayrıca, deniz suyundan önemli miktarda kirleticiyi aldıkları ve bu özelliklerinden dolayı "indikatör organizma" olarak bilinen Midye ve planktonlar (fito ve Zooplankton karışımı]) da kaynak (kirli) ve referans (temiz) istasyonlardan örneklenerek aynı proje içeriğinde analiz edilmişlerdir. Elde edilen sonuçlardan, Haziran ve Ekim aylarında analiz edilen organizmalarda Cıva konsantrasyonlarının arttığı, Bakır konsantrasyonlarının ise azaldığı gözlenmiştir. Kurşun değerleri yaz aylarında en yüksek değere ulaşmış, sonbahar ve kış aylarına doğru azalmıştır. örnekleme bölgelerine göre metal konsantrasyonları incelendiğinde Samsun ve Hopa'da bakır konsantrasyonlarının yüksek olduğu, Doğu Karadeniz'in doğusuna gidildikçe arttığı, kurşun konsantrasyonlarının ise batıda özellikle Sinop'ta yüksek olduğu saptanmıştır. Bazı istisnalar dışında cıva konsantrasyonlarının örnekleme bölgelerinde eşit düzeyde olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Mikroskopi Biyoloji Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi Ekoloji Biyoloji Çeşitliliğinin Korunması
Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÜNSAL M, YEMENİCİOĞLU S, ATAÇ Ü, AKTAŞ M, KAYIKÇI Y, AKDOĞAN Ş, DOĞAN M (1992). Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. , 1 - 64.
Chicago ÜNSAL Mustafa,YEMENİCİOĞLU Semal,ATAÇ Ülkü,AKTAŞ Muammer,KAYIKÇI Yusuf,AKDOĞAN Şengül,DOĞAN Murat Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. (1992): 1 - 64.
MLA ÜNSAL Mustafa,YEMENİCİOĞLU Semal,ATAÇ Ülkü,AKTAŞ Muammer,KAYIKÇI Yusuf,AKDOĞAN Şengül,DOĞAN Murat Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. , 1992, ss.1 - 64.
AMA ÜNSAL M,YEMENİCİOĞLU S,ATAÇ Ü,AKTAŞ M,KAYIKÇI Y,AKDOĞAN Ş,DOĞAN M Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. . 1992; 1 - 64.
Vancouver ÜNSAL M,YEMENİCİOĞLU S,ATAÇ Ü,AKTAŞ M,KAYIKÇI Y,AKDOĞAN Ş,DOĞAN M Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. . 1992; 1 - 64.
IEEE ÜNSAL M,YEMENİCİOĞLU S,ATAÇ Ü,AKTAŞ M,KAYIKÇI Y,AKDOĞAN Ş,DOĞAN M "Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu." , ss.1 - 64, 1992.
ISNAD ÜNSAL, Mustafa vd. "Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu". (1992), 1-64.
APA ÜNSAL M, YEMENİCİOĞLU S, ATAÇ Ü, AKTAŞ M, KAYIKÇI Y, AKDOĞAN Ş, DOĞAN M (1992). Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. , 1 - 64.
Chicago ÜNSAL Mustafa,YEMENİCİOĞLU Semal,ATAÇ Ülkü,AKTAŞ Muammer,KAYIKÇI Yusuf,AKDOĞAN Şengül,DOĞAN Murat Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. (1992): 1 - 64.
MLA ÜNSAL Mustafa,YEMENİCİOĞLU Semal,ATAÇ Ülkü,AKTAŞ Muammer,KAYIKÇI Yusuf,AKDOĞAN Şengül,DOĞAN Murat Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. , 1992, ss.1 - 64.
AMA ÜNSAL M,YEMENİCİOĞLU S,ATAÇ Ü,AKTAŞ M,KAYIKÇI Y,AKDOĞAN Ş,DOĞAN M Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. . 1992; 1 - 64.
Vancouver ÜNSAL M,YEMENİCİOĞLU S,ATAÇ Ü,AKTAŞ M,KAYIKÇI Y,AKDOĞAN Ş,DOĞAN M Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu. . 1992; 1 - 64.
IEEE ÜNSAL M,YEMENİCİOĞLU S,ATAÇ Ü,AKTAŞ M,KAYIKÇI Y,AKDOĞAN Ş,DOĞAN M "Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu." , ss.1 - 64, 1992.
ISNAD ÜNSAL, Mustafa vd. "Ulusal deniz ölçüm, izleme ve araştırma programı Orta ve Doğu Karadeniz'de ekonomik önemi olan bazı deniz organizmalarında ağır metallerin belirlenmesi alt projesi 1991 yılı raporu". (1992), 1-64.