Proje Grubu: TÜBİTAK İNTAG Proje Sayfa Sayısı: 135 Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 01.12.1994 Metin Dili: Türkçe DOI: İNTAG-608

Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci

Öz:
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ve beton numuneleri %10'luk sodyum ve %8.4 lük magnezyum sülfat eriyikleri içinde, prizmatik harç numuneleri de %5 lik sodyum ve %4.2 lik magnezyum sülfat eriyikleri içinde 60 hafta süre ile bekletilmişlerdir. Numunelerin yıpranmaları görsel dayanıklılık endeksi değerleri ve ağırlıkları ile basınç ve eğilme dayammlarındaki değişimlerin belirlenmesi gibi yöntemlerle izlenmiştir. Standard deneylerin ve sodyum sülfat ile yapılan deneylerin sonuçlarına göre bütün katkılar harç ve betonların sülfat direncini arttırmaktadır. Bu konuda en fazla ferrosilisyum silis dumanı, en az da uçucu kül etkili olmuştur. Çimento'nun hacimce %20'si (ağırlıkça yaklaşık %16'sı) yerine katılan silis dumanı %10 katkı oranına göre daha yararlı olmaktadır. Magnezyum sülfat eriyiği ile yapılan deneylerde ise silis dumanları harç ve betonların sülfat direncini olumsuz olarak etkilerken uçucu kül katkısı daha olumlu sonuç vermiştir. Katkı maddelerinin davranışları ile çimento tipleri arasında belirgin bir ilişki gözlenememiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İnşaat ve Yapı Teknolojisi

Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci

Öz:
The effects of two types of silica fume obtained during the production of ferrosilicon and silicoferrochromium alloys on the sulfate resistance of cement mortars, when used as admixtures, have been investigated using different methods. Five types of cements including normal, blended and sulfate-resisting types have been used in the study. A class F fly ash has been included for comparison purpose and a superplasticizing admixture was used in some mixtures. Experiments involved using standard test methods such as ASTM C 452 and ASTM C 1012 as well as immersing cubic mortar and concrete specimens in 10% sodium and 8.4% magnesium sulfate solutions and prismatic mortar specimens in 5% sodium and 4.2% magnesium sulfate solutions for a period of 60 weeks. According to the results of the standard tests and the tests with sodium sulfate all admixtures improved the sulfate resistance of mortars and concretes. In this respect, ferrosilicon silica fume was the most and the fly ash was the least effective. Replacing 20% of cement by volume with silica fume (about 16% by mass) was more beneficial as compared with 10% replacement level. As for the tests performed with magnesium sulfate, silica fumes caused an adverse effect while fly ash was having more positive influence on the sulfate resistance of mortars and concretes. No significant relation could be observed between the performance of the admixtures and the cement types.
Anahtar Kelime:

Konular: İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Erişim Türü: Erişime Açık
APA YEĞİNOBALI A, DİLEK F (1994). Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci. , 1 - 135. İNTAG-608
Chicago YEĞİNOBALI Asım,DİLEK Faruk Tuncer Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci. (1994): 1 - 135. İNTAG-608
MLA YEĞİNOBALI Asım,DİLEK Faruk Tuncer Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci. , 1994, ss.1 - 135. İNTAG-608
AMA YEĞİNOBALI A,DİLEK F Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci. . 1994; 1 - 135. İNTAG-608
Vancouver YEĞİNOBALI A,DİLEK F Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci. . 1994; 1 - 135. İNTAG-608
IEEE YEĞİNOBALI A,DİLEK F "Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci." , ss.1 - 135, 1994. İNTAG-608
ISNAD YEĞİNOBALI, Asım - DİLEK, Faruk Tuncer. "Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci". (1994), 1-135. https://doi.org/İNTAG-608