Proje Grubu: TÜBİTAK İNTAG Proje Sayfa Sayısı: 131 Proje No: İNTAG-601 Proje Bitiş Tarihi: 01.11.1995 Metin Dili: Türkçe

Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi

Öz:
Bir çok ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelerde beton sınıfları BS 14 ile BS 50 arasındadır. Oysa, artık Dünyada ve ülkemizde BS 100, BS 120 olarak nitelendirilebilecek betonlar üretilmeye başlanmıştır. Yüksek dayanımlı betonların yalnızca dayanımları yüksek olmakla kalmayıp genel performansları da yüksektir. Yüksek dayanımlı betonların kullanılacağı yapıların hesap esaslarının ve yapım kurallarının sağlıklı biçimde oluşturulabilmesi bu betonların malzeme özeliklerinin iyi bilinmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, araştırmanın amacını yüksek dayanımlı betonların malzeme özeliklerinin belirlenmesi oluşturmuştur. Bu amaç çerçevesinde, deneysel çalışmalar yedi ana bölümde gerçekleştirilmiştir: (1) Beton bileşenlerinin özeliklerinin belirlenmesi; (2) akışkanlaştırıcı ve yüksek akışkanlaştırıcı katkıların, (3) mineral katkıların, (4) agrega özeliklerinin, (5) numune boyut ve geometrisinin, (6) değişik bakım yöntemlerinin yüksek dayanımlı betonların çeşitli fiziksel ve mekanik özeliklerine etkilerinin belirlenmesi ve (7) yüksek dayanımlı betonların dayanıklılık özeliklerinin belirlenmesi. Böylece, yüksek dayanımlı betonlar için uygun malzemelerin seçilmesi, karışım oranlarının belirlenmesi, çeşitli parametrelerin (kullanılan malzeme cinsi, numune geometrisi, bakım koşulları v.b.) bu betonların performanslarına etkileri, gerilme-gerinim ilişkileri, basınç, çekme ve eğilme dayanımları, zaman-dayanım kazanma ilişkileri, donma-çözülme ve karbonatlaşma dirençleri, rötre özelikleri, v.b. yapılan çok sayıda deneylerin sonuçları irdelenerek belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İnşaat ve Yapı Teknolojisi

Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi

Öz:
In most of the national and international standards and specifications, concrete classes are specified between 14 and 50 MPa characteristic strength. However, recen developments in concrete technology have led to the production of concretes with strengths exceeding 100-120 MPa, in many countries including Turkey. Besides their high strength, these concretes have high overall performance, too. In order to establish appropriate design and construction rules for structures made of high-strength concrete, the properties of this material must be well understood. Thus, the object was taken as the determination of the material properties of high-strength concrete. Within this perspective, the experimental work was carried out in seven major steps: (1) Determination of the properties of high-strength concrete ingredients; determination of the effects of (2) plasticizing and superplasticizing chemical admixtures, (3) mineral admixtures, (4) aggregate properties, (5) specimen size and geometry and (6) different curing methods and (7) determination of the durability characteristics of high-strength concretes. Thus, how to choose appropriate materials and mix proportioning, determination of the effects of various parameters (type of materials used, specimen size, curing methods, etc.) on the performance of high-strength concretes were understood. Stress-strain relations, compressive, tensile, and flexural strengths, age-strength development relations, freeze-thaw and carbonation resistances, shrinkage properties, etc. of high-strength concretes were determined.
Anahtar Kelime:

Konular: İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Erişim Türü: Erişime Açık
APA TOKYAY M (1995). Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi. , 1 - 131. İNTAG-601
Chicago TOKYAY Mustafa Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi. (1995): 1 - 131. İNTAG-601
MLA TOKYAY Mustafa Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi. , 1995, ss.1 - 131. İNTAG-601
AMA TOKYAY M Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi. . 1995; 1 - 131. İNTAG-601
Vancouver TOKYAY M Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi. . 1995; 1 - 131. İNTAG-601
IEEE TOKYAY M "Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi." , ss.1 - 131, 1995. İNTAG-601
ISNAD TOKYAY, Mustafa. "Yüksek dayanımlı betonların malzeme özelliklerinin belirlenmesi". (1995), 1-131. https://doi.org/İNTAG-601