11 0

Proje Grubu: KTÇAG Sayfa Sayısı: 27 Proje No: KTÇAG-100 Proje Bitiş Tarihi: 31.01.1995 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı

Öz:
Filtrasyon veriminin artırılması için elektrik alanı kullanımı son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Elektrik alanı uygulayarak elde edilen verim sadece kullanılan çamur karışımının karakteristik özelliklerine (çamurdaki katı madde yüzdesi, karışımın iletkenliği, taneciklerin karışım içindeki dağılımı ve taneciklerin zeta gerilim değeri) değil, aynı zamanda kullanılan eletrot tipine de bağlı olmaktadır. Yapılan çalışmada anatez ($Ti0_2$) ve su karışımının elektrofiltrasyonu için en uygun elektrot tipi belirlenmiş ve çeşitli parametrelerin elektrofiltrasyon verimine etkisi incelenmiştir. Uygun elektrot tipini belirlemek amacıyla üç tip (üçlü çubuk, alüminyum folyo ve platin elek) elektrot kullanılmıştır. Elektrik alanı, üçlü çubuk ve alüminyum folyo elektrotlarında akış yönüne dik, platin elektrot tipinde ise akış yönüne tersdir. Filtrasyon veriminde elde edilen artış değerlerine göre en iyi elektrot tipinin folyo elektrot olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca elektrik alan şiddetinin, karışımın pH değerinin, karışımdaki elektrolit derişiminin ve filtre ortamının elektrofiltrasyona etkisi folyo elektrot katlanılarak deneysel olarak incelenmiş ve uygun çalışma şartları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı

Öz:
The use of an electric field to aid filtration has attracted an increasing amount of attention in recent years. The efficiency of electric field application depends not only on the characteristic of suspension, e.g., suspension concentration and conductivity, particle size and and zeta potential, but also on the electrode configuration. In this study, three types electrode configurations were studied to filter anatase ($TİO_2$) - water suspension under the combined influence of electric field and pressure gradient. In the first configuration, platinum wire spots were put parallel to each other in the cylindrical plexiglas filter chamber. In the second configuration, plate type electrodes were used instead of platinum spots. In both of these configurations the generated electric field was perpendicular to the flow direction. In the final configuration, mesh type electrodes were used so as to generate an electric field opposite to the flow direction. Among these electrodes, the plate type was found to be the best electrode configuration depending on filtration efficiency. Moreover, the effects of the electric field strength, pH of the suspension, electrolyte concentration, and the type of filter medium on the filtration efficiency were studied for plate type electrode and the optimum working conditions are presented.
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TOSUN İ, Genç A (1995). Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. , 1 - 27.
Chicago TOSUN İsmail,Genç Ayten Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. (1995): 1 - 27.
MLA TOSUN İsmail,Genç Ayten Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. , 1995, ss.1 - 27.
AMA TOSUN İ,Genç A Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. . 1995; 1 - 27.
Vancouver TOSUN İ,Genç A Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. . 1995; 1 - 27.
IEEE TOSUN İ,Genç A "Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı." , ss.1 - 27, 1995.
ISNAD TOSUN, İsmail - Genç, Ayten. "Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı". (1995), 1-27.
APA TOSUN İ, Genç A (1995). Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. , 1 - 27.
Chicago TOSUN İsmail,Genç Ayten Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. (1995): 1 - 27.
MLA TOSUN İsmail,Genç Ayten Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. , 1995, ss.1 - 27.
AMA TOSUN İ,Genç A Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. . 1995; 1 - 27.
Vancouver TOSUN İ,Genç A Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı. . 1995; 1 - 27.
IEEE TOSUN İ,Genç A "Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı." , ss.1 - 27, 1995.
ISNAD TOSUN, İsmail - Genç, Ayten. "Yeni geliştirilen filtrasyon teorisi yardımıyla elektrofiltre tasarımı". (1995), 1-27.