Yıl: 2005 Cilt: 14 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 55 - 70 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği

Öz:
Çalışma, Türk kamu bürokrasisinde grup bilincini ve baskı grubu eğilimini bir alan araştırması kapsamında belirlemek amacındadır. Bu amaçla öncelikle, bas­kı grubu teorisi, çoğulcu grup teorisyenlerinin yaklaşımları ışığında analiz edil­mektedir. Daha sonra bu teorik çerçeve ışığında İstanbul Büyükşehir Belediye­sine bağlı bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü'nde yöne­tici ve çalışanlar üzerinde yapılan bir anket uygulamasının sonuçlan incelen­mektedir.
Anahtar Kelime: baskı grupları Türkiye iski bürokrasi

Konular: Kamu Yönetimi

-

Öz:
The aim of this paper is to determine the group conscious and the tendency of institutional pressure group in Turkish bureaucracy by undertaking an empirical study. First of all, it analyzes the theory of pressure group via the approaches of pluralist group scholars. Then, in terms of this theoretical context, it examines the data gathered from empirical research conducted on managers and other personnel of Istanbul Water and Drainage Enterprise (ISKI), a sub institutional agency of Istanbul Metropolitan Municipality.
Anahtar Kelime: pressure groups Turkey iski bureaucracy

Konular: Kamu Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Albrow, Martin (1992), Bureaucracy, The Macmillan Press, London.
 • Alkan, Haluk ve Yılmaz, Nail (1999), "Kamusal Bir Baskı Grubu Olarak Türk Bürokra­sisi", Öneri Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, s. 197-205.
 • Almond, Gabriel A. and Coleman, James S. (I960), The Politics of the Developing Areas, Princeton Univ. Press, Princeton.
 • Almond, Gabriel A. and Powell, J. G. Bingham (1978), Comparative Politics: System, Process and Policy,Little, Brown and Co., Boston.
 • Almond, Gabriel A. and Powell, J. G. Bingham (1992), Comparative Politics Today A Word View* Harper Collins PubL, New York.
 • Altuğ, Kurtul (1973), 12 Mart ve Nihat Erim Olayı, Yedigün, İkinci Baskı, İstanbul.
 • Britan, Gerald M. (1981), Bureaucracy and Innovation, Sage PubL, London.
 • Burns, Edward M. (1984), Çağdaş Siyasal Düşünceler 1850-1950, (Çev. A. Şenel), Bi­rey ve Toplum, Ankara.
 • Dunleavy, Patrick and O'leary, Brendon (1988), Theories of the State The Politics ofLi­beral Democracy, Macmillan, Sec. ed., London.
 • Ergüder, Üstün (1987), "Decantralization of Local Government and Political Culture in Turkey", Democracy and Local Government Istanbul in the 1980s, Metin Heper (Ed.), Eothen Pres, Beverly, s. 10-27.
 • Eryılmaz, Bilal (2002), Bürokrasi ve Siyaset, Alfa, İstanbul.
 • Heper, Metin (1977), Türk Kamu Bürokrasisinde Gelenekçilik ve Modernleşme, Boğa­ziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Heper, Metin (1976), "Recalcitrance of the Turkish Public Bureaucracy to 'Bourgeoise Polities': A Multi-Factor Political Stratification Analysis", Middle East Journal, V. 30 (Fall), s. 485-500.
 • Heper, Metin (1973), Modernleşme ve Bürokrasi, Sosyal Bilimler Derneği, Ankara.
 • Heper, Metin (1973), "Osmanlı Türk Devletinde Bürokrasinin Siyasal Rolü: Kamu Yö­netimi Kuramı Açısından Bazı Gözlemler", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, s. 29-40
 • Kimber, Richard (1993), "Interest Groups and Fallacy of the Liberal Fallacy", Pressure Groups, Jeremy J. Richardson (Ed.), Oxford Univ. Pres, New York, s. 38-48
 • Knutilla, Murray (1992), State Theories, from Liberalism to the Challenge Feminism, Fernwood, Sec. ed., Halifax.
 • Lindblom, Charles E. (1965), The Intelligence of Democracy, Free Press, New York.
 • Miller, David - Koleman Janet - Connoly, William- Ryan, Alan (1994), Blackwell'in Si­yasal Düşünce Ansiklopedisi, (Çev. Bülent Peker - Nevzat Kıraç), Ümit Yayınları, Ankara.
 • Olson, Mancur (1993), "The Logic of Collective Action", Pressure Groups, Jeremy J. Richardson (Ed.), Oxford Univ. Press, New York, s. 23-37
 • Smith, Brian C. (1988), Bureaucracy and Political Power, Wheatsheaf Boks Ltd., Sussex.
 • Weber, Max (1996), Sosyoloji Yazılan, (Çev. Taha Parla), İletişim, İstanbul.
 • Yazgan, Teoman (1993), Bürokratlar Nereye Koşuyor, Tekin Yayınları, İstanbul. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2003 Yılı Bütçe Verileri, http://www. ibb. 2ov. tr/index-.htm. (06.01.2004)
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2004 Yılı Bütçesi, http://www.ibb.gov.tr/ibbtr/142/-14201/haber detav.cfm?savfa=3155. (06.01.2004)
 • İSKİ Personel Daire Başkanlığı 2000 Yılı Faaliyet Raporu, İstanbul, 2001.
APA ALKAN H, ATEŞ N (2005). Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. , 55 - 70.
Chicago ALKAN Haluk,ATEŞ Nuh Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. (2005): 55 - 70.
MLA ALKAN Haluk,ATEŞ Nuh Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. , 2005, ss.55 - 70.
AMA ALKAN H,ATEŞ N Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. . 2005; 55 - 70.
Vancouver ALKAN H,ATEŞ N Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. . 2005; 55 - 70.
IEEE ALKAN H,ATEŞ N "Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği." , ss.55 - 70, 2005.
ISNAD ALKAN, Haluk - ATEŞ, Nuh. "Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği". (2005), 55-70.
APA ALKAN H, ATEŞ N (2005). Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler, 14(1), 55 - 70.
Chicago ALKAN Haluk,ATEŞ Nuh Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler 14, no.1 (2005): 55 - 70.
MLA ALKAN Haluk,ATEŞ Nuh Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.14, no.1, 2005, ss.55 - 70.
AMA ALKAN H,ATEŞ N Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler. 2005; 14(1): 55 - 70.
Vancouver ALKAN H,ATEŞ N Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği. Çağdaş Yerel Yönetimler. 2005; 14(1): 55 - 70.
IEEE ALKAN H,ATEŞ N "Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği." Çağdaş Yerel Yönetimler, 14, ss.55 - 70, 2005.
ISNAD ALKAN, Haluk - ATEŞ, Nuh. "Grup Bilinci ve Kurumsal Baskı Grubu Eğilimi: İSKİ Örneği". Çağdaş Yerel Yönetimler 14/1 (2005), 55-70.