C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi

13 1

Proje Grubu: MİSAG Sayfa Sayısı: 90 Proje No: MISAG-84 Proje Bitiş Tarihi: 01.06.1998 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi

Öz:
Sıkıştırılabilen akışlann zamanla değişmeyen çözümlerini bulmak için EULER++ adında, üç boyutlu, zamanla değişen Euler denklemlerini çözen bir bilgisayar programı geliştirilmiştir. Korunmuş haldeki Euler denklemleri, ikinci dereceden hassas, tek adımlı Lax-Wendroff şeması ve hücre köşeli sonlu hacim metodu kullanılarak sayısal olarak ayrıştırılmıştır. Belirli zaman ilerlemeli bu çözümü hızlandırabilmek için bölgesel zaman adımı kullanılmıştır. Şok bölgelerindeki salmımları düzenlemek için yapay sönümleme uygulanmıştır. Uzak bölge sınırlarında iki çeşit sınır şartı kullanılmıştır. Birincisi Ni[18] tarafından geliştirilen dağıtma, formüllerinin doğrudan uygulanması, ikicisi ise karakteristik sınır şartıdır. Bunların her ikiside yansıtmayan sınır şartlarıdır. Duvar sınırlarında da yine karakteristik sınır şartı uygulanmıştır. Programlama dili olarak, SAD (Sayısal Akışkanlar Dinamiği) uygulamalannda fazla tercih edilmeyen, C++ kullanılmıştır. Veri girişini daha güvenli ve kolay hale getirmek için bir kullanıcı arabirimi geliştirilmiştir. Bu arabirim sayesinde kullanıcının daha önceden belirlenen verilerin değerlerini, ve çözümün yakınsamasını her aşamada izleyebilmesi sağlanmıştır. Programın geçerliliği üç test durumu için denenmiştir. Bunlar, Ni-tümseği üzerindeki sesaltı, sescıvarı ve sesüstü kanal akışı, üç değişik giriş Mach sayısı için sfır hücum açısındaki NACA0012 kanat profili etrafındaki akış ve SOCBT mermisi etrafındaki tümüyle üç boyutlu, eksenel simetrik akışlardır.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Makine
Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Aksel M (1998). C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. , 1 - 90.
Chicago Aksel M. Haluk C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. (1998): 1 - 90.
MLA Aksel M. Haluk C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. , 1998, ss.1 - 90.
AMA Aksel M C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. . 1998; 1 - 90.
Vancouver Aksel M C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. . 1998; 1 - 90.
IEEE Aksel M "C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi." , ss.1 - 90, 1998.
ISNAD Aksel, M. Haluk. "C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi". (1998), 1-90.
APA Aksel M (1998). C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. , 1 - 90.
Chicago Aksel M. Haluk C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. (1998): 1 - 90.
MLA Aksel M. Haluk C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. , 1998, ss.1 - 90.
AMA Aksel M C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. . 1998; 1 - 90.
Vancouver Aksel M C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi. . 1998; 1 - 90.
IEEE Aksel M "C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi." , ss.1 - 90, 1998.
ISNAD Aksel, M. Haluk. "C++ derleyicisi kullanılarak üç boyutlu sıkıştırılabilen akımlar için euler çözücüsünün geliştirilmesi". (1998), 1-90.