7 3

Proje Grubu: TBAG Sayfa Sayısı: 145 Proje No: TBAG-575/B Proje Bitiş Tarihi: 15.02.1987 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi

Öz:
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerinde kullanılacak az sayıda linyit numunesini seçmek amacıyla, bomba tipi reaktör deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde, önceden belirlenmiş deney şartlarında, hidrojen gazı ortamında, taşıyıcı yağ olarak tetralin kullanıla-rak onbir linyit numunesi bomba reaktörde sıvılaştırılmış ve toplam dönüşüm, sıvı verimi ve sıvı ürün dağılımları saptanmıştır. Bomba tipi reaktör deneylerinin sonuçları ışığında Beypazarı, Mengen ve Karlıova linyit numuneleri kesikli reaktör deneylerinde çalışılmak üzere seçilmiştir. Bu numuneler, sallamalı bir reaktörde hidrojen basıncı altında, taşıyıcı yağ olarak kreozot yada toluen kullanılarak çalışılmıştır. Kesikli reaktör deneylerinde, reaksiyon süresi, reaksiyon sıcaklığı, ortamdaki katalist miktarı, reaksiyon basıncı, kömür/çözücü oranı parametlerinin linyitlerin sıvılaşma özelliklerine etkileri çalışılmıştır. Elde edilen sıvı ürün preasfalten, asfalten ve yağ alt fraksiyonlarına ayrılmış ve asfalten ve yağların GC/MS ve IR spektrumları ürün tanımlama amacıyla elde edilmiştir. Söz konusu çalışma Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi' nden yedi araştırmacının ortak katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji

Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi

Öz:
The catalytic liquefaction characteristics of Turkish lignites are investigated. Eleven lignites from different areas are selected regarding their reserves and coalification levels. Proximate, ultimate, petrographic, rational, sulfur, ash, tar and extraction yield analyses are applied on each sample for their classification. The samples are liquefied at preselected conditions in a bomb reactor under hydrogen pressure in which tetralin is used as a solvent and total conversion, liquid yield and liquid product distribution of each sample is obtained. Beypazarı, Mengen and Karlıova lignites are found eligible for further research with respect to the results of these experiments. The effects of operation parameters on the conversion which taken as the system pressure, temperature of the reaction medium, coal/solvent ratio, catalyst loading and reaction time are investigated using a batch reactor on the three selected samples using creosote oil or toluene as the solvent. The liquid products are divided into subtractions by liquid column chromatography and studied through GC/MS, IR analyses for further identification of the different liquid products. This work has been completed under the collaboration of seven researchers from the Middle East Technical University, Ankara University and Hacettepe University.
Anahtar Kelime:

Konular: Jeoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜRÜZ G, OLCAY A, YÜRÜM Y, BAÇ N, ORBEY H, TOĞRUL T, ŞENELT A (1987). Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. , 1 - 145.
Chicago GÜRÜZ Güniz,OLCAY Aral,YÜRÜM Yuda,BAÇ Nurcan,ORBEY Hasan,TOĞRUL Taner,ŞENELT Akif Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. (1987): 1 - 145.
MLA GÜRÜZ Güniz,OLCAY Aral,YÜRÜM Yuda,BAÇ Nurcan,ORBEY Hasan,TOĞRUL Taner,ŞENELT Akif Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. , 1987, ss.1 - 145.
AMA GÜRÜZ G,OLCAY A,YÜRÜM Y,BAÇ N,ORBEY H,TOĞRUL T,ŞENELT A Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. . 1987; 1 - 145.
Vancouver GÜRÜZ G,OLCAY A,YÜRÜM Y,BAÇ N,ORBEY H,TOĞRUL T,ŞENELT A Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. . 1987; 1 - 145.
IEEE GÜRÜZ G,OLCAY A,YÜRÜM Y,BAÇ N,ORBEY H,TOĞRUL T,ŞENELT A "Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi." , ss.1 - 145, 1987.
ISNAD GÜRÜZ, Güniz vd. "Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi". (1987), 1-145.
APA GÜRÜZ G, OLCAY A, YÜRÜM Y, BAÇ N, ORBEY H, TOĞRUL T, ŞENELT A (1987). Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. , 1 - 145.
Chicago GÜRÜZ Güniz,OLCAY Aral,YÜRÜM Yuda,BAÇ Nurcan,ORBEY Hasan,TOĞRUL Taner,ŞENELT Akif Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. (1987): 1 - 145.
MLA GÜRÜZ Güniz,OLCAY Aral,YÜRÜM Yuda,BAÇ Nurcan,ORBEY Hasan,TOĞRUL Taner,ŞENELT Akif Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. , 1987, ss.1 - 145.
AMA GÜRÜZ G,OLCAY A,YÜRÜM Y,BAÇ N,ORBEY H,TOĞRUL T,ŞENELT A Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. . 1987; 1 - 145.
Vancouver GÜRÜZ G,OLCAY A,YÜRÜM Y,BAÇ N,ORBEY H,TOĞRUL T,ŞENELT A Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi. . 1987; 1 - 145.
IEEE GÜRÜZ G,OLCAY A,YÜRÜM Y,BAÇ N,ORBEY H,TOĞRUL T,ŞENELT A "Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi." , ss.1 - 145, 1987.
ISNAD GÜRÜZ, Güniz vd. "Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi". (1987), 1-145.