1 1

Proje Grubu: TBAG Sayfa Sayısı: 69 Proje No: TBAG-DPT/27 Proje Bitiş Tarihi: 01.03.1996 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu

Öz:
Türkiyede geniş çapta kullanım bulan ve karbamat pestisitlerinden biri olan aldicarb, çok toksik oluşu ve toprakta uzun süre kalabilmesinden kaynaklanan kirletme özelliğinden dolayı, üzerinde durulması gereken bir maddedir. Bu çalışmada pestisitlerden kaynaklanan çevre ve yeraltı sulan kirliliği problemine iki değişik bilimsel yaklaşımla çözüm önerilmişti. İlk yaklaşım kullanılacak pestisit miktarını düşürebilmek için bir kontrollü salım sistemi geliştirmeyi amaçlamaktaydı. Böylelikle pestisitin ortama verilişinin alçak düzeyde fakat uzun süreli olması böylelikle ilaç miktarı azaldığı halde etkin bir pestisit uygulaması sağlanmış aynı zamanda ortamda fazla pestisit varlığından kaynaklanan kirlilik te önlenmiş olacaktı. Çalışmalarımız laboratuvar, saksı ve tarla denemeleri olarak üç aşama da gerçekleştirilmiş ve elde edilen mikrokapsüller ilaç salım süresini saatler düzeyinden 8 hafta arasına kadar uzatabildi. İkinci yaklaşımda ise ortamda kalması arzu edilmeyen (toksik ve kirletici özelliği dolayısıyla) pestisitin mikroorganizmalar tarafından parçalanması hedef alınmıştı. Kullanıma sokulacak mikroorganizmaların immobüizasyonu da mikroorganizmaların uygulama alanı dışına taşmamalarını sağlaması için önerilmişti. Pestisiti degrade edecek mikroorganizmalar aldicarb uygulanmış topraktan izole edildi ve/ degradatif özelliklerine yol açan metabolik yollar incelendi. Methylophilus türü olan mikroorganizamanın bir karbamat olan aldicarb'ı metilamin'e dönüştürdüğü gözlendi. Immobilize mikroorganizmanın yer aldığı biyoreaktörde aldicarb'm degradasyonunu tek geçişli koşullarda %15 düzeyinde düşürebildiği gözlendi. Arazi uygulamalarında özellikle L46 ve H24'ün ürün, bitki boyu, lif kalınlığı ve dayanıklılığı konularında kontroldan ve Temik uygulanmış örneklerden biraz daha olumlu katkı yaptığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji

Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu

Öz:
Aldicarb, a carbamate pesticide, is used in large quantities in Turkey and deserves special attention due to its pollutant effect arising from its being highly toxic and its long duration of bioavailability. In this study two different scientific approaches were proposed for the environmental and ground water pollution caused by the pesticides. First approach aimed at decreasing the amount of the pesticide used by constructing a controlled release system. Since the amount of pesticide used would be low but it would be available for a long period an.effective pesticide application would be achieved with a low amount of pesticide , decreasiong the extent of pollution.Our studies were carried out at three stages (in the laboratory, in pots, and in the experimental field) and the mikrocapsules prepared could prolong the pesticide release duration from a couple of hours to 8 weeks. With the second approach, removal of the undesired (due to its being toxic and its pollutant action) by degradation by microorganisms was aimed. In order to restrict the mobility of the microorganisms (to prevent their spread to other fields) their immobilization was proposed. Pesticide degrading microorganisms were isolated from the soil of fields where aldicarb had previously been applied and the metabolic basis of the degradation capability was investigated. It was observed that this Methylophilus strain converted aldicarb into methylamine . In the bioreactor containing the immobilized microorganims a 15% degradation was achieved when the bioreactor was operated in a single-pass manner. In the field applications it was observed that samples L46 and H24 had more positive influence on the yield, plant height , fiber thickness and strength than the controls and the Temik applied ones.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji
Erişim Türü: Erişime Açık
APA Hasirci V, Alaeddinoğlu G, GENCER O, Abak K, ÖZDEN Y (1996). Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. , 1 - 69.
Chicago Hasirci Vasif,Alaeddinoğlu Gürdal,GENCER Oktay,Abak Kazim,ÖZDEN Yaşar Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. (1996): 1 - 69.
MLA Hasirci Vasif,Alaeddinoğlu Gürdal,GENCER Oktay,Abak Kazim,ÖZDEN Yaşar Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. , 1996, ss.1 - 69.
AMA Hasirci V,Alaeddinoğlu G,GENCER O,Abak K,ÖZDEN Y Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. . 1996; 1 - 69.
Vancouver Hasirci V,Alaeddinoğlu G,GENCER O,Abak K,ÖZDEN Y Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. . 1996; 1 - 69.
IEEE Hasirci V,Alaeddinoğlu G,GENCER O,Abak K,ÖZDEN Y "Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu." , ss.1 - 69, 1996.
ISNAD Hasirci, Vasif vd. "Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu". (1996), 1-69.
APA Hasirci V, Alaeddinoğlu G, GENCER O, Abak K, ÖZDEN Y (1996). Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. , 1 - 69.
Chicago Hasirci Vasif,Alaeddinoğlu Gürdal,GENCER Oktay,Abak Kazim,ÖZDEN Yaşar Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. (1996): 1 - 69.
MLA Hasirci Vasif,Alaeddinoğlu Gürdal,GENCER Oktay,Abak Kazim,ÖZDEN Yaşar Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. , 1996, ss.1 - 69.
AMA Hasirci V,Alaeddinoğlu G,GENCER O,Abak K,ÖZDEN Y Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. . 1996; 1 - 69.
Vancouver Hasirci V,Alaeddinoğlu G,GENCER O,Abak K,ÖZDEN Y Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu. . 1996; 1 - 69.
IEEE Hasirci V,Alaeddinoğlu G,GENCER O,Abak K,ÖZDEN Y "Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu." , ss.1 - 69, 1996.
ISNAD Hasirci, Vasif vd. "Karbamat pestisitlerinin aldicarb'ın kontrollu salımı ve mikrobiyal degradasyonu". (1996), 1-69.