Proje Grubu: TÜBİTAK TBAG Proje Sayfa Sayısı: 29 Proje No: TBAG-DPT/14 Proje Bitiş Tarihi: 01.01.1997 Metin Dili: Türkçe

Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri

Öz:
Bu proje başta GaSe ve InSe olmak üzere katmanlı yarıiletkenlerin Bridgman yöntemi ile büyütülmesi ve karekterizasyonu amacını taşımaktadır. Bu yarıiletkenler Ga, in, Tl, S ve Se gibi elemental maddeler kullanılarak büyütülmektedir. Bu proje kapsamında elde edilen sonuçlar literatüre uygunluk göstermektedir. Kristal karakterizasyonıı için x-ışını kırınımı, elektron mikroskopu, optik soğurma spektrometresi, Raman saçılma spektrometresi ve fotolüminesans gibi teknikler kullanılmıştır. GaSe ve InSe'ın genellikle e-politipinde kristalleştiği gözlenmiştir (uzay grubu $D3_{3h}^1$ olup temel birim hücresi iki katmana sahiptir). Bu kristallerde yapılan yapısal incelemeler sonucunda ferroelektrik faz geçişlerinin temel birim hücre büyüklüğü ile bağıntılı olduğu gözlenmiştir. 60 K sıcaklığında TlInS2'deki yapısal değişmenin, 2.31 eV'de yeni geniş bir bant oluşturduğu gözlenmiştir. $TIIn_xGa_{1-x}S_2$ (x=0.95; 0.8) karışımında InS4 komplekslerinin yerini GaS4 in alması, (x=l için) 220 K'deki faz geçişini x=0.95 için 170 K'ye indirmiştir. 110-320 ve 10-320°C bölgelerinde yapılan Hail ölçümleri ve iletkenlik ölçümleri sonucunda, InSe ince filmlerinde 200 K. civarında transport mekanizmasının temel olarak termionik ışıma olduğu ortaya çıkmıştır. 75 K altındaki akım transportunun ise yerel sevyelerdeki elektron sıçramaları yolu ile olduğu gözlenmiştir. Ara sıcaklıklarda ise hem termionik ışıma hem de ısı-bağımlı tünelleme iletkenliğine katkıda bulunan temel transport mekanizmaları olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: Fizik, Uygulamalı
Erişim Türü: Erişime Açık
APA ALLAKHVERDIEV K, AKINOĞLU B, ELLİALTIOĞLU Ş, GASANLI N, ERÇELEBİ Ç (1997). Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. , 1 - 29.
Chicago ALLAKHVERDIEV Kerim,AKINOĞLU Bülent G.,ELLİALTIOĞLU Şinasi,GASANLI Nizami,ERÇELEBİ Çiğdem Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. (1997): 1 - 29.
MLA ALLAKHVERDIEV Kerim,AKINOĞLU Bülent G.,ELLİALTIOĞLU Şinasi,GASANLI Nizami,ERÇELEBİ Çiğdem Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. , 1997, ss.1 - 29.
AMA ALLAKHVERDIEV K,AKINOĞLU B,ELLİALTIOĞLU Ş,GASANLI N,ERÇELEBİ Ç Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. . 1997; 1 - 29.
Vancouver ALLAKHVERDIEV K,AKINOĞLU B,ELLİALTIOĞLU Ş,GASANLI N,ERÇELEBİ Ç Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. . 1997; 1 - 29.
IEEE ALLAKHVERDIEV K,AKINOĞLU B,ELLİALTIOĞLU Ş,GASANLI N,ERÇELEBİ Ç "Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri." , ss.1 - 29, 1997.
ISNAD ALLAKHVERDIEV, Kerim vd. "Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri". (1997), 1-29.
APA ALLAKHVERDIEV K, AKINOĞLU B, ELLİALTIOĞLU Ş, GASANLI N, ERÇELEBİ Ç (1997). Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. , 1 - 29.
Chicago ALLAKHVERDIEV Kerim,AKINOĞLU Bülent G.,ELLİALTIOĞLU Şinasi,GASANLI Nizami,ERÇELEBİ Çiğdem Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. (1997): 1 - 29.
MLA ALLAKHVERDIEV Kerim,AKINOĞLU Bülent G.,ELLİALTIOĞLU Şinasi,GASANLI Nizami,ERÇELEBİ Çiğdem Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. , 1997, ss.1 - 29.
AMA ALLAKHVERDIEV K,AKINOĞLU B,ELLİALTIOĞLU Ş,GASANLI N,ERÇELEBİ Ç Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. . 1997; 1 - 29.
Vancouver ALLAKHVERDIEV K,AKINOĞLU B,ELLİALTIOĞLU Ş,GASANLI N,ERÇELEBİ Ç Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri. . 1997; 1 - 29.
IEEE ALLAKHVERDIEV K,AKINOĞLU B,ELLİALTIOĞLU Ş,GASANLI N,ERÇELEBİ Ç "Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri." , ss.1 - 29, 1997.
ISNAD ALLAKHVERDIEV, Kerim vd. "Yüksek anisotropiye sahip ikili ve üçiü yarıiletkenlerin fiziksel özellikleri". (1997), 1-29.