Yıl: 2006 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 104 - 110 Metin Dili: Türkçe

Hemşirelik ve kalite

Öz:
Kalite, son yıllarda her alanda ara¬nan ve beklentilerin yükselmesini sağlayan bir kavram olup müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün ya da hizmet olarak tanımlanmaktadır. Bir ürünün kalitesini değerlendirirken, benzer ürüne göre olan üstünlükleri ya da eksikliklerin akla gelmesi, halk arasında çok kullanılan bir yöntemdir. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumunda, hasta memnuniyetinin sağlanmasında en iyi hemşirelik bakımının planlanması ve uygulanması kaçınılmazdır. Kalite çalışmalarında herkesin katılımı (ekip çalışması), sürekli iyileştirme (sorun çözme ve önleme yaklaşımı) ve yönetimin kararlılığı esastır. Bu makalede sağlık bakım sistemlerindeki hasta bakımında kalitenin sağlanması üzerinde durularak, hemşirelik hizmetlerinde kalite güvenliğinin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: Hemşirelik Kalite güvenilirliği, sağlık bakımı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. .....ANA (2004). Identifies Indicators for Community-Based, Non-Acute Care. htpp://www. nursingworld.org/pressrel/2000/pr0420.htm. (23.11.2004).
 • 2. (2004). New Nursing Quality Standards Released. htpp://www.afscme.org/publicatiora/action/ unaO42-2.htm. (23.11.2004).
 • 3. (2004). Nursing Sensitive Quality Indicators for Acute Care Settings and ANA's Safety Quality Initiative. htpp://www.ana.org/readroom/fssafe99.htm. (23.11.2004).
 • 4. Akbayrak N (1999). Kalite ve hemşirelik. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2(2): 34-42.
 • 5. Akdemir N (1994). Kalite, maliyet ve hemşirelik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 1(1): 45-51.
 • 6. Akdemir N (1998). Sağlık bakımında kalite, Hemşirelik ve Ebelik Eğitim ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri.
 • 7. Akgün HS, Öztürk A (2002). Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta tatmini. Modern Hastane Yönetimi Dergisi 6(2): 18-28.
 • 8. Aksoy A (2001). Opinions Of Nurses About Quality In Nursing, I. International Nursing Management Conference Abstract Book s: 60.
 • 9. Alcan Z (2001). Hemşirelik hizmetlerinde kalite. Modern Hastane Yönetimi Dergisi 5(4-5): 57-60.
 • 10. Bayık A (1995). Hemşirelik eğitiminde kalite güvenliği, Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • 11. Bayık A (2004). Hemşirelik araştırmalarına kalite yaklaşımı, II. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Sempozyumu, Hemşirelikte Araştırma geliştirme Derneği, Ankara.
 • 12. Bilge A, Çam O (2001). Bir psikiyatri kliniğinde hasta bakım kalitesinin incelenmesi, I. Uluslararası-VII L Ulusal Hemşirelik Kongresi, Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2000, Kongre Kitabı
 • 13. Dramalı A (1998). Hemşirelik uygulamalarında kalite, Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri.
 • 14. Erdem E, Demir R, Mucuk S (1998). Toplam kalite yönetimi ve işgücü planlaması, Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri.
 • 15. Karakaş MH, Berçin £ (1999). Radyolojik hizmetlerde toplam kalite yönetimi: Gerekçeler, uygulamalar ve engeller. Modern Hastane Yönetimi Dergisi 3(5): 5-11.
 • 16. Kavuncubaşı Ş (1998). Sağlık hizmetlerinin kalitesinin hemşirelik hizmetleri açısından değerlendirilmesi, Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri.
 • 17. Kocaman G (1992). Hemşirelikte kalite güvenliği: Gerekli koşullar ve değerlendirme yöntemleri, III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas, s: 106-113.
 • 18. Kocaman G (1996). Toplam kalite yönetimi, Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınlan, İstanbul.
 • 19. Lash A (2001). Akademik yazarlık, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu ve Hemşirelik Araştırma geliştirme Derneği Uluslar arası katilindi Akademik Yazarlık Sempozyumu 19-22 Haziran, İzmir.
 • 20. Okumuş H (2003). Hemşire hizmetlerinde kalite güvenliği. Türk Hemşireler Dergisi 1(53): 7-11.
 • 21. Okumuş H,Akçay H, Karay tart Ö ve ark. (1995). Bir kalite güvenlik programı ölçütü: Hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi, Uluslararası Kalite, Maliyet ve Hemşirelik Sempozyumu, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
 • 22. Özer M (2003). Sağlık hizmetlerinin. kullanımı ve alite. Hemşirelik Forumu Dergisi 6(4): 42-47.
 • 23. Potter PA, Perry AG of Nursing, Mosby StXouis,Missouri, s:225-228.
 • 24. Sevil Ü, Yanıkkerem E (2004)* Hemşirelik mesleğinde standartların önemi. Modem Hastane Yönetimi Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004.
 • 25. Sidaiıi S, Boran DM, Mitchell HP (20 04)8 Atheory-driven approach to quality of nursing care. Journal of Nursing Scholarship 36(l):60-65.
 • 26. Uyer G (1993). Hemşirelik ve Yönetim, Hürbilek Matbaacılık, Ankara.
 • 27. Uz MH (1997), Hastanelerde kalite yönetimi, Hastane Yöneticiliği, Editör: Osman Hayran , Haydar Sur, Nobel Tıp Kitabevleri, s: 115-130.
 • 28. Ünal A (1998). Hastanede hemşirelik ve ebelik uygulama alanlarında kalite, Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri.
 • 29. Yorulmaz M (2001). Kalite güvenliği ve hemşirelik. Hemşirelik Forumu Dergisi 4(4-5): 6-9.
APA OVAYOLU N, BAHAR A (2006). Hemşirelik ve kalite. , 104 - 110.
Chicago OVAYOLU Nimet,BAHAR Aynur Hemşirelik ve kalite. (2006): 104 - 110.
MLA OVAYOLU Nimet,BAHAR Aynur Hemşirelik ve kalite. , 2006, ss.104 - 110.
AMA OVAYOLU N,BAHAR A Hemşirelik ve kalite. . 2006; 104 - 110.
Vancouver OVAYOLU N,BAHAR A Hemşirelik ve kalite. . 2006; 104 - 110.
IEEE OVAYOLU N,BAHAR A "Hemşirelik ve kalite." , ss.104 - 110, 2006.
ISNAD OVAYOLU, Nimet - BAHAR, Aynur. "Hemşirelik ve kalite". (2006), 104-110.
APA OVAYOLU N, BAHAR A (2006). Hemşirelik ve kalite. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9(1), 104 - 110.
Chicago OVAYOLU Nimet,BAHAR Aynur Hemşirelik ve kalite. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9, no.1 (2006): 104 - 110.
MLA OVAYOLU Nimet,BAHAR Aynur Hemşirelik ve kalite. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.9, no.1, 2006, ss.104 - 110.
AMA OVAYOLU N,BAHAR A Hemşirelik ve kalite. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(1): 104 - 110.
Vancouver OVAYOLU N,BAHAR A Hemşirelik ve kalite. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2006; 9(1): 104 - 110.
IEEE OVAYOLU N,BAHAR A "Hemşirelik ve kalite." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9, ss.104 - 110, 2006.
ISNAD OVAYOLU, Nimet - BAHAR, Aynur. "Hemşirelik ve kalite". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9/1 (2006), 104-110.