Proje Grubu: TÜBİTAK YDABÇAG Proje Sayfa Sayısı: 106 Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 01.11.2001 Metin Dili: Türkçe DOI: 199Y107

Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi

Öz:
Petrol endüstrisi her geçen gün daha derin deniz diplerindeki alanlarla ilgilenmekte ve üretilen akışkanların yüksek basınç ve düşük sıcaklık ortamlarında kalma süreleri artmaktadır. Bu şartlar altında boru hattında hidrat oluşum tehlikesi artmaktadır. Uzun yıllardan beri, termodinamik hidrat engelleyiciler (metanol, gliserol vb.) hidrat oluşumunu engellemek için kullanılmaktadır. fakat bu engelleyiciler derin okyanus diplerinde kullanımlarında bazı dezavantajlar göstermektedir. Çok yüksek miktarlarda kullanılmaları gerekmekte (yaklaşık ağırlıkça % 20-40) ayrıca pahalı ve çevre açısından zararlı kimyasallardır. Bu nedenle, teni tip kimyasalların; örneğin kinetik engelleyicilerin (polimerler ve yüzey aktif maddeler) bulunması hayati önem taşımaktadır. Bu yeni kimyasallar çok düşük miktarlarda kullanılırlar(ağırlıkça % 1'den az) ve çevre dostu kimyasallardır. Halihazırda petrol endüstrisinde birçok kinetik engelleyici mevcut olmasına rağmen, bunlar patent altındadır ve bu maddeler hakkındaki açık olan bilgiler sınırlıdır. Bundan dolayı yeni tip engelleyicilerin bilimsel çalışmalar ve endüstri arenası için bulunması zorunludur. Bu çalışmada, polimer ve yüzey aktif maddelerin sulu çözeltileri ile metan hidratının oluşum şartları ve kinetiği deneysel olarak çalışıldı. Bu çalışmanın ana amacı test edilen polimerler ve yüzey aktif maddeler arasından en iyi kinetik metan hidratı engelleyicisini tesbit etmektir. Bu amaç için yüksek basınç metan hidrat oluşum sistemikuruldu ve yüzey aktif maddeler ve polimerlerden oluşan oniki kimyasal test edildi.Hidrat engelleyici olarak bilinen ve patent altındaki polivinil pirolidone(PVP) hem deney yönteminin doğruluğunu kanıtlamak hem de diğer test edilen kimyasalların etkilerini kıyaslamak için referans kimyasal olarak kullanıldı. İyonik olmayan suda çözünen termoplastik olan poli (2-etl-2oksazolin) (PEO) en iyi hidrat engelleyici olarak tesbit edildi. PVP'nin gösterdiği davranışı gösteren PEO'nun en düşük ağırlıkça % 0.1 derişiminde etkili bir hidrat engelleyici olduğu saptandı. Çalışılan şartlar altında PEO metan hidratı oluşumunu 60 dakikadan daha fazla bir sürede geciktirmekte ve bu süreden sonrs da hidrat oluşum hızı safsu ile yapılan deneyin hidrat oluşum hızına kıyasla çok düşüktür.
Anahtar Kelime:

Konular: Polimer Bilimi
Erişim Türü: Erişime Açık
APA PARLAKTUNA M, KARAASLAN U (2001). Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi. , 1 - 106. 199Y107
Chicago PARLAKTUNA Mahmut,KARAASLAN Uğur Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi. (2001): 1 - 106. 199Y107
MLA PARLAKTUNA Mahmut,KARAASLAN Uğur Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi. , 2001, ss.1 - 106. 199Y107
AMA PARLAKTUNA M,KARAASLAN U Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi. . 2001; 1 - 106. 199Y107
Vancouver PARLAKTUNA M,KARAASLAN U Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi. . 2001; 1 - 106. 199Y107
IEEE PARLAKTUNA M,KARAASLAN U "Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi." , ss.1 - 106, 2001. 199Y107
ISNAD PARLAKTUNA, Mahmut - KARAASLAN, Uğur. "Yüzey aktif maddeler ve polimerler kullanılarak doğal gaz hidrat oluşumunun engellenmesi". (2001), 1-106. https://doi.org/199Y107