Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi

0 0

Proje Grubu: TÜBİTAK YDABÇAG Proje Sayfa Sayısı: 281 Proje No: 199Y024 Proje Bitiş Tarihi: 01.09.2001 Metin Dili: Türkçe

Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi

Öz:
Kağıt sanayiinden ortaya çıkan renkli atıksular alıcı ortamlara verildiğinde renk değişikliğine ve ışık geçirimziliğine neden olarak çeşitli estetik ve biyolojik problemlere sebep olmaktadır. Bu atıksulardan renk giderimi, biyolojik ve fizyokimyasal pekçok farklı yöntem denenerek araştırılmaktadır. Bu yöntemlerden, alg yardımıyla renk arıtımına yönelik literatür bulgularının farklılık göstermesi, klorlu organik giderimine yönelik ise hemen hiçbir çalışmanın olmaması bu konuda daha detaylı çalışma yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada, hammadde olarak odun kullanan SEKA-Dalaman Kağıt Fabrikasından ortaya çıkan atıksular ile öncelikle kesikli reaktörlerde kinetik çalışmalar yapılmış ve renk ve organik gideriminin kinetiği araştırılmıştır. Giderimin iyileştirilmesine yönelik olarak değişik işletme koşulları (başlangıç atıksu kirlilik düzeyi, ışık yoğunluğu, alg adaptasyonu,senteki besin ortamının varlığı) altında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kesikli reaktörlerde %75 KOİ, %85 AOX ve %87 renk giderimine kadar ulaşılmıştır. Alg kültürü adaptasyonunun,senteki besin ortamının ve ışık şiddetinin arıtma verimi üzerinde dikkate değer bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Kağıt sanayii atıksularının yüksek debisi gözönüne alınarak, sürekli çalışan ve daha kısa bekleme süresine sahip olan sistem olarak ardışık kesikli reaktörler (SBR) seçilmiştir. Farklı doldurma sürelerinde yapılan denemelerde doldurma süresi 4 günden 12 güne çıkarıldığında, giderim verimlerinin KOİ, AOX ve renk için sırasıyla %56'dan 85'e %82'den 93'e ve %37'den 71'e yükseldiği gözlenmiştir. Sıcaklığında arıtım üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Yüksek ışık şiddeti ve düşük sıcaklık durumlarında ise diatom türlerinin arıtımda daha etkin olduğu belirlenmiştir. Arıtımda öncelikle etkili olan mekanizma metabolizma ve renkli ve klorlu moleküllerin renksiz ve klorsuz moleküllere metabolik olarak dönüştürülmesi şeklinde bulunmuştur. Alg biyokütlesi üzerinde renk adsorplanması bütün denemelerde %20'nin altında bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Konular: Çevre Mühendisliği
Erişim Türü: Erişime Açık
APA DİLEK F (2001). Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. , 1 - 281.
Chicago DİLEK Filiz B. Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. (2001): 1 - 281.
MLA DİLEK Filiz B. Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. , 2001, ss.1 - 281.
AMA DİLEK F Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. . 2001; 1 - 281.
Vancouver DİLEK F Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. . 2001; 1 - 281.
IEEE DİLEK F "Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi." , ss.1 - 281, 2001.
ISNAD DİLEK, Filiz B.. "Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi". (2001), 1-281.
APA DİLEK F (2001). Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. , 1 - 281.
Chicago DİLEK Filiz B. Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. (2001): 1 - 281.
MLA DİLEK Filiz B. Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. , 2001, ss.1 - 281.
AMA DİLEK F Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. . 2001; 1 - 281.
Vancouver DİLEK F Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi. . 2001; 1 - 281.
IEEE DİLEK F "Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi." , ss.1 - 281, 2001.
ISNAD DİLEK, Filiz B.. "Kağıt sanayii atıksularında "ALG" yardımıyla renk ve klorlu organik giderimi". (2001), 1-281.