Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi

Proje Grubu: TÜBİTAK TBAG CNR Proje Sayfa Sayısı: 77 Proje No: 197Y132 Proje Bitiş Tarihi: 01.08.2001 Metin Dili: Türkçe

Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi

Öz:
Olumsuz sağlık ve çevresel etkileri bazında en önemli organik kökenli kirleticiler arasında yer alan halojenli bileşikler başlıca pestisid, plastik, çözücü, iletken, kağıt, vb. üretimi ve kullanımı gibi endüstriyel ve tarımsal etkinliklerin ya n ı sıra su arıtımında kullanılan dezenfeksiyon amaçlı klorlama işlemi sonucu oluşmakta ve yoğun olarak alıcı ortamlara ulaşmaktadır. Biyolojik olarak kolayca parçalanamayan halojenli organik bileşiklerin içerdikleri halojen gruplarının mikroorganizmalar üzerinde toksik etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni, doğadaki mikroorganizmaların bu sentetik halojenli bileşikleri biyolojik olarak parçalamaları için, gereken enzimleri sentezleyememeleridir. Sonuçta bu bileşikler konvansiyonel biyolojik yöntemlerle arıtılamamaktadır. Ancak uygun mikrobiyel kültür(ler), işletim şartlan, mikrobiyel alıştırma, ko-substrat metabolizması, vb. sağlanarak halojenli organik maddeler indirgen anaerobik bir ortamda giderilebilmektedir. Bu çalışmada bazı halojenli organik bileşiklerin (TCAA, CAA ve 2,4-D), pestisitlerin (lindan ve dieldrin) ve 3-klorofenolün anaerobik arıtım üzerindeki etkileri ile dieldrin ve 2,4-D'nin giderimleri araştırılmıştır. Bu bileşiklerin kesikli anaerobik kültürler (karışık ve Methanosarcina kültürleri) üzerindeki toksisite düzeyi de belirlenmiştir. Anaerobik kültürleri TCAA ve CAA'ya alıştırmak için bir yükleme stratejisi geliştirilmiştir. Daha sonra, bu bileşiklerden TCAA, 2,4-D, lindan ve dieldrinin anaerobik granulier üzerindeki toksik etkisi sürekli reaktörler (iki aşamalı YAÇYA) ile yapılan deneylerle araştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Biyoloji Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği Kimya, Organik
Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEMİRER N, GÜVEN E, ERGÜDER T, VAROLAN N, TEZEL U (2001). Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. , 1 - 77.
Chicago DEMİRER N. Göksel,GÜVEN Engin,ERGÜDER Tuba H.,VAROLAN Nimet,TEZEL Ulaş Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. (2001): 1 - 77.
MLA DEMİRER N. Göksel,GÜVEN Engin,ERGÜDER Tuba H.,VAROLAN Nimet,TEZEL Ulaş Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. , 2001, ss.1 - 77.
AMA DEMİRER N,GÜVEN E,ERGÜDER T,VAROLAN N,TEZEL U Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. . 2001; 1 - 77.
Vancouver DEMİRER N,GÜVEN E,ERGÜDER T,VAROLAN N,TEZEL U Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. . 2001; 1 - 77.
IEEE DEMİRER N,GÜVEN E,ERGÜDER T,VAROLAN N,TEZEL U "Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi." , ss.1 - 77, 2001.
ISNAD DEMİRER, N. Göksel vd. "Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi". (2001), 1-77.
APA DEMİRER N, GÜVEN E, ERGÜDER T, VAROLAN N, TEZEL U (2001). Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. , 1 - 77.
Chicago DEMİRER N. Göksel,GÜVEN Engin,ERGÜDER Tuba H.,VAROLAN Nimet,TEZEL Ulaş Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. (2001): 1 - 77.
MLA DEMİRER N. Göksel,GÜVEN Engin,ERGÜDER Tuba H.,VAROLAN Nimet,TEZEL Ulaş Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. , 2001, ss.1 - 77.
AMA DEMİRER N,GÜVEN E,ERGÜDER T,VAROLAN N,TEZEL U Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. . 2001; 1 - 77.
Vancouver DEMİRER N,GÜVEN E,ERGÜDER T,VAROLAN N,TEZEL U Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi. . 2001; 1 - 77.
IEEE DEMİRER N,GÜVEN E,ERGÜDER T,VAROLAN N,TEZEL U "Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi." , ss.1 - 77, 2001.
ISNAD DEMİRER, N. Göksel vd. "Halojenli organik maddelerin ardışık biyolojik (anaerobik/ aerobik) sistemlerle giderimi". (2001), 1-77.