7 3

Proje Grubu: MİSAG Sayfa Sayısı: 80 Proje No: MİSAG-196 Proje Bitiş Tarihi: 01.03.2004 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi

Öz:
MİSAG-196 projesinin amacı; "Zorlanmış Salınım" tekniğini kullanarak, Yalpa salimim hareketi yaptırılan "jenerik bir savaş uçağı" modelinin yalpa eksenindeki dinamik kararlılık türevlerinin Ankara Rüzgar Tünelinde ölçülmesidir. Daha önce (MİSAG 131 projesi kapsamında) yunuslama (pitch) ekseninde zorlanmış salınım hareketi yaptırılan bu modele MİSAG 196 projesi kapsamında yalpa (roll) ekseninde salınım yaptırılmış, ve söz konusu modelin yalpa eksenindeki statik ve dinamik kararlılık türevleri ölçülerek bulunmuştur. "Zorlanmış Salınım" tekniğinde, belli bir hücum açısına getirilen aerodinamik rügar tüneli modeline küçük genlik ve frekanslarda salınım hareketi yaptırılır ve bu hareket sırasında modele etkiyen aerodinamik kuvvet ve momentler model içine yerleştirilen beş bileşenli bir iç balans vasıtası ile ölçülür. Bu sayede uçak modeline etkiyen dinamik kararlılık türevleri bulunur. Bu projedeki çalışmalar, daha önce aynı konuda başlatılan çalışmaların bir devamı olduğundan deney düzeneğinin ve veri toplama sisteminin entegre edilmiş halde çalışırlığı daha önceki rapor sonuçlarından ve basan ile sonuçlandırılan MÎSAG-131 projesinin sonuç raporundan anlaşılmaktadır. Bu proje kapsamında öncelikle deney düzeneği yalpa ekseninde salınım yapar hale getirilmiştir. Daha sonra deney düzeneğinin düzgün çalışması sağlanmış ve ölçüm sistemlerinin kalibrasyonu yapılmış, ardından sistematik ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümler daha önce Torino Politeknik Üniversitesinde aynı model kullanılarak yapılan deney sonuçları ile karşılaştırılmış ve ART de elde edilen sonuçlarla büyük bir uyum içinde oldukları gözlenmiştir. Bu proje kapsamında elde deney sonuçlan iki ayrı uluslararası bildiri ile yayınlanmıştır. Aynca bu proje ile ART'ye iç balans kullanımı ve bu balans ile zamana bağlı aerodinamik ölçüm teknikleri de kazandırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi

Öz:
The purpose of MISAG-196 project is to use the "Forced Oscillation" technique to measure the dynamic stability derivatives in roll axis for a "jeneric combat aircraft model" in Ankara Wind Tunnel (AWT). MISAG-196 project is a follow-up of MISAG-131 project during which only the pitch axis dynamic stability derivatives are measured. In forced oscillation technique, the model is set at an angle of attack and is forced to oscillate at low frequencies and amplitudes. During this motion, the aerodynamic forces and moments acting on the model is measured by using a five-component internal balance system placed inside the model. In this way, the dynamic stability derivatives of the model are measured. Since this project is a follow-up of MISAG-131 project, the main setup is used with slight modification. The experimental setup is modified to oscillate in roll axis. The measurement system used is the same as it was used in MISAG-131 project for the measurements of pitch oscillations. Following the necessary checks for the proper functioning of the oscillation mechanism in roll and the measurement chain, the calibration of the instrumentation system is realised. Then, systematic experiments are conducted to measure dynamic stability derivatives. The measurements realised during these tests are compared with the available test results performed previously in Torino Politechnique Institute, Italy. It is observed that the present measurements are in good aggrement with the measurements of Torino. The results of this project are already published in two international conferences. Besides, with this project, techniques related to internal balance as well as to unsteady aerodynamic force and moment measurements are gained to AWT.
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
APA ALEMDAROĞLU N, ŞAHİN T, UYSAL H, NACAKLI Y (2004). Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. , 1 - 80.
Chicago ALEMDAROĞLU Nafiz,ŞAHİN Turgay,UYSAL Hüseyin,NACAKLI YAVUZ Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. (2004): 1 - 80.
MLA ALEMDAROĞLU Nafiz,ŞAHİN Turgay,UYSAL Hüseyin,NACAKLI YAVUZ Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. , 2004, ss.1 - 80.
AMA ALEMDAROĞLU N,ŞAHİN T,UYSAL H,NACAKLI Y Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. . 2004; 1 - 80.
Vancouver ALEMDAROĞLU N,ŞAHİN T,UYSAL H,NACAKLI Y Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. . 2004; 1 - 80.
IEEE ALEMDAROĞLU N,ŞAHİN T,UYSAL H,NACAKLI Y "Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi." , ss.1 - 80, 2004.
ISNAD ALEMDAROĞLU, Nafiz vd. "Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi". (2004), 1-80.
APA ALEMDAROĞLU N, ŞAHİN T, UYSAL H, NACAKLI Y (2004). Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. , 1 - 80.
Chicago ALEMDAROĞLU Nafiz,ŞAHİN Turgay,UYSAL Hüseyin,NACAKLI YAVUZ Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. (2004): 1 - 80.
MLA ALEMDAROĞLU Nafiz,ŞAHİN Turgay,UYSAL Hüseyin,NACAKLI YAVUZ Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. , 2004, ss.1 - 80.
AMA ALEMDAROĞLU N,ŞAHİN T,UYSAL H,NACAKLI Y Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. . 2004; 1 - 80.
Vancouver ALEMDAROĞLU N,ŞAHİN T,UYSAL H,NACAKLI Y Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi. . 2004; 1 - 80.
IEEE ALEMDAROĞLU N,ŞAHİN T,UYSAL H,NACAKLI Y "Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi." , ss.1 - 80, 2004.
ISNAD ALEMDAROĞLU, Nafiz vd. "Jenerik bir savaş uçağı modelinin dinamik kararlılık türevlerinin Ankara rüzgar tünelinde ölçülmesi". (2004), 1-80.