Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi

1 0

Proje Grubu: YDABÇAG Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 197Y033 Proje Bitiş Tarihi: 15.10.2002 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi

Öz:
Halihazırda Türkiye denizlerinde çeşitli üniversitelerimize bağlı olan Deniz Bilimleri Enstitülerince yürütülen "Ulusal Deniz Ölçüm, İzleme ve Araştırma" Programı çerçeveside bir dizi proje 31 Aralık 1996 tarihinde sona ermiştir. Bu program çerçevesinde yürütülmekte olan projeler bitiş tarihlerini takip eden süreçte denizlerimizi yakından ilgilendiren sorunlara, öncelikli hedefler doğrultusunda ve Deniz Bilimleri'ndeki modern gelişmeleri kapsayacak düzeyde, cevap verebilecek bir şekilde tasarlanmamışlardır. Bu nedenle, Ulusal Deniz Araştırma Programında amacı, hedefi ve kapsamına ilişkin yeni tanımlamalara gereksinim duyulmuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle Grubumuzca, Deniz Araştırmalarında güncel gelişmeleri kapsayacak şekilde ve ilgili üniversite ve enstitülerin geçen on yıllık deneyimleri ışığı altında bir "Ulusal Deniz Araştırma Programı 1997-2001 (DAP)" hazırlamış ve TÜBİTAK Bilim Kurulu'nca da onaylanmıştır. TÜBİTAK bu program çerçevesinde Kuruma gelen projelere destek vermek amacıyla Yıllık Bütçe Tekliflerinde; Yatırım Programı Tarım ve Madencilik Sektöründen ödenek taleplerinde bulunmuştur. DAP kapsamında proje önerisi vermek isteyen kurum ve kuruluşlara söz konusu program ve o yılın öncelikli konuları her yıl duyuruda bulunularak TÜBİTAK'na proje önermeleri istenmiştir. Gelen projeler DAP Koordinatörleri ve Grup Yürütme Komitesince değerlendirmeye alınarak, öncelikli olan projeler, verilen toplam ödenek sınırları içinde desteklenmiştir. Bu Yönetim Projesinde, Ulusal Deniz Araştırma Programı kapsamında desteklenen projelerin Koordinasyon, hazırlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve uygulamaya aktarılması çalışmalarını yürüten YDABÇAG/YDABAG'nun sekretarya hizmetleri ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Denizcilik
Erişim Türü: Erişime Açık
APA SAYDAM A, Özsoy E, TAN K (2002). Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. , 1 - 1.
Chicago SAYDAM A. Cemal,Özsoy Emin,TAN Kemal Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. (2002): 1 - 1.
MLA SAYDAM A. Cemal,Özsoy Emin,TAN Kemal Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. , 2002, ss.1 - 1.
AMA SAYDAM A,Özsoy E,TAN K Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. . 2002; 1 - 1.
Vancouver SAYDAM A,Özsoy E,TAN K Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. . 2002; 1 - 1.
IEEE SAYDAM A,Özsoy E,TAN K "Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi." , ss.1 - 1, 2002.
ISNAD SAYDAM, A. Cemal vd. "Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi". (2002), 1-1.
APA SAYDAM A, Özsoy E, TAN K (2002). Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. , 1 - 1.
Chicago SAYDAM A. Cemal,Özsoy Emin,TAN Kemal Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. (2002): 1 - 1.
MLA SAYDAM A. Cemal,Özsoy Emin,TAN Kemal Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. , 2002, ss.1 - 1.
AMA SAYDAM A,Özsoy E,TAN K Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. . 2002; 1 - 1.
Vancouver SAYDAM A,Özsoy E,TAN K Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi. . 2002; 1 - 1.
IEEE SAYDAM A,Özsoy E,TAN K "Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi." , ss.1 - 1, 2002.
ISNAD SAYDAM, A. Cemal vd. "Ulusal deniz araştırma programı (DAP) sektör yönetim projesi". (2002), 1-1.