1 0

Proje Grubu: MODİSA Sayfa Sayısı: 21 Proje No: MODİSA-9 Proje Bitiş Tarihi: 31.08.1994 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi

Öz:
Bu projede Türkiye'nin özel şartlarını da dikkate alarak bilgisayar destekli bir üretim ve finansman planlaması sistemi geliştirilmiştir. Üretim ve finansman planlaması kararlarının entegrasyonu, özellikle enflasyonlu ortamların daha gerçekçi olarak modellenmesine imkan verir. Sistem, otomatik veri girişi, inceleme ve silme seçeneklerini sağlamakta, belirli formatlarda veri dosyaları hazırlamakta, sistemin içine yerleştirilmiş bütünleşik üretim ve finansman planlaması modeli için en iyi çözümü bulmakta ve çeşitli amaçlar için kullanılabilecek anlaşılır ve kullanımı kolay raporlar hazırlamaktadır. Bazı model parametrelerinin firmanın üretim ve finansman planlaması kararları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla çeşitli senaryolar yaratmak da mümkündür. Proje siparişe yönelik üretim yapan bir firmada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle firmadaki mevcut durum incelenmiş ve sorunların belirlenmesine çalışılmıştır. Daha sonra bilgisayar sistemi bu sorunlara cevap verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu uygulamada elde edilen veriler bütün sistemin çalıştırılmasında örnek veri olarak kullanılmıştır.
Anahtar Kelime:

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi

Öz:
In this project, a computerized production and financial planning system is developed for the Small and Medium Sized Industries in Turkey. Integrating the production and financial planning decisions leads to a more realistic model especially under high inflation. The developed system provides automated data entry, editing and deletion options, creates data files in certain formats, finds the optimal solution for the integrated production and financial planning model embedded in the system, and prepares understandable and readable reports that serve various purposes. Another function defined in the system is the creation of scenarios by changing some of the model parameters to analyse their effects on the production and financial planning decisions of the firm. The project was conducted in a firm operating in a make-to-order environment. First the firm was analysed and its problems were identified. Then the computerized system was developed to solve these problems. Data obtained in the application is used to demonsrate the developed system.
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
APA KÖKSALAN M, KARTAL A (1994). Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. , 1 - 21.
Chicago KÖKSALAN Murat,KARTAL Ayşen Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. (1994): 1 - 21.
MLA KÖKSALAN Murat,KARTAL Ayşen Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. , 1994, ss.1 - 21.
AMA KÖKSALAN M,KARTAL A Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. . 1994; 1 - 21.
Vancouver KÖKSALAN M,KARTAL A Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. . 1994; 1 - 21.
IEEE KÖKSALAN M,KARTAL A "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi." , ss.1 - 21, 1994.
ISNAD KÖKSALAN, Murat - KARTAL, Ayşen. "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi". (1994), 1-21.
APA KÖKSALAN M, KARTAL A (1994). Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. , 1 - 21.
Chicago KÖKSALAN Murat,KARTAL Ayşen Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. (1994): 1 - 21.
MLA KÖKSALAN Murat,KARTAL Ayşen Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. , 1994, ss.1 - 21.
AMA KÖKSALAN M,KARTAL A Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. . 1994; 1 - 21.
Vancouver KÖKSALAN M,KARTAL A Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi. . 1994; 1 - 21.
IEEE KÖKSALAN M,KARTAL A "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi." , ss.1 - 21, 1994.
ISNAD KÖKSALAN, Murat - KARTAL, Ayşen. "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için üretim ve finansman planlaması sistemi tasarımı ve geliştirilmesi". (1994), 1-21.