Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi

Proje Grubu: TÜBİTAK KTÇAG Proje Sayfa Sayısı: 70 Proje No: Proje Bitiş Tarihi: 15.10.1994 Metin Dili: Türkçe DOI: KTÇAG-10

Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi

Öz:
Bu çalışmada çinko ferrit Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim Sistemindeki akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kömür gazından kükürtlü hidrojenin uzaklaştırılması amacıyla kullanılmak üzere yapısal kararlılığının arttırılması için zeolit üzerine yüklenmiştir. Desteklenmiş çinko ferrit üzerinde sülfidasyon ve rejenerasyon reaksiyonlarının kinetik çalışması Termogravimetrik Analiz Cihazı'na (TGA) benzeyen bir sistem ile yürütülmüştür. Ayrıca, testler karşılaştırma yapmak amacıyla desteklenmiş çinko oksit ve demir oksit sorbentleri ile de yapılmıştır. Sülfidasyon testleri 500-650°C sıcaklık aralığında, H2S, H2 ve N2 gaz karışımı ile yürütülmüştür. Gaz karışımındaki H2S miktarı hacimce % 0.5-1.5 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, değişik tanecik büyüklükleri de test edilmiştir. Rejenerasyon testleri kısmen sülfıdasyona uğramış sorbentler üzerinde 600°C ve 650°C'de değişik O2 konsantrasyonları (hacimce % 0.5-1.0) ihtiva eden gaz karışımları ile yapılmıştır. Bu deneylerin sonuçları sülfidasyon reaksiyonunun gaz konsantrasyonuna göre birinci derece bir reaksiyon olduğunu göstermiştir. Rejenerasyon reaksiyonunun sülfidasyon reaksiyonuna göre daha hızlı olduğu bulunmuştur. 650°C'de ve %6 O2 ile yapılan rejenerasyonda sülfat oluşumu gözlenmemiştir. Yapısal kararlılığın test edilmesi amacıyla desteklenmiş çinko ferrit ile ayrıca 5 1/2 kez birbirini takip eden sülfıdasyon-rejenerasyon testi yapılmıştır. Sonuçlar desteklenmiş çinko ferritin akışkan-yataklı sıcak gaz desülfürizasyon ünitesinde kullanılması için daha iyi bir yapısal kararlılığa sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği

Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi

Öz:
In this study zinc ferrite was supported on a zeolite to increase its structural stability to be used in the fluidized-bed hot gas desulfurization unit of the Integrated Gasification Combined Cycle System for the removal of hydrogen sulfide from coal gas. Kinetic studies of sulfidation and regeneration reactions were carried out on the supported zinc ferrite sorbent in a home made Thermogravimetric Analyzer (TGA). Also, tests were made with the supported zinc oxide and iron oxide sorbents for comparison. Sulfidation tests were carried out in the temperature range of 500-650°C with H2S, H2, and N2 gas mixture. The composition of H2S in the gas mixture was varied between 0.5-1.5% by volume. Also, different particle sizes were tested. Regeneration tests on partially sulfided sorbents were carried with gas mixtures of different O2 concentrations (6-21 % O2 by volume) at 600°C and 650°C. The results of these experiments showed that the sulfidation reaction was first order with respect to gas concentration. It was found that regeneration reaction was much faster than the sulfidation reaction. No sulfate formation was observed for the regeneration of zinc ferrite at 650°C with 6% O2 by volume. A 5 1/2 cycles of multicycle sulfidation-regeneration test was also carried out with the supported zinc ferrite, in order to test its structural stability. The results revealed that supported zinc ferrite has a better structural stability to be used in the fluidized-bed hot gas desulfurization unit.
Anahtar Kelime:

Konular: Çevre Bilimleri Çevre Mühendisliği
Erişim Türü: Erişime Açık
APA ATIMTAY A, AKSOY A (1994). Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi. , 1 - 70. KTÇAG-10
Chicago ATIMTAY Aysel,AKSOY Ayşegül Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi. (1994): 1 - 70. KTÇAG-10
MLA ATIMTAY Aysel,AKSOY Ayşegül Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi. , 1994, ss.1 - 70. KTÇAG-10
AMA ATIMTAY A,AKSOY A Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi. . 1994; 1 - 70. KTÇAG-10
Vancouver ATIMTAY A,AKSOY A Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi. . 1994; 1 - 70. KTÇAG-10
IEEE ATIMTAY A,AKSOY A "Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi." , ss.1 - 70, 1994. KTÇAG-10
ISNAD ATIMTAY, Aysel - AKSOY, Ayşegül. "Kömür gazındaki kükürtlü hidrojen gazının yüksek sıcaklıklarda ve rejenere edilebilen sorbentle temizlenmesi". (1994), 1-70. https://doi.org/KTÇAG-10