0 0

Proje Grubu: TÜBİTAK KTÇAG Proje Sayfa Sayısı: 35 Proje No: TÜBİTAK KTÇAG No. 118 Proje Bitiş Tarihi: 01.01.1995 Metin Dili: Türkçe

Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi

Öz:
Modern kimya mühendisliğinin en önemli dallarından biri olan proses tasarımı alanında son on yslda bilgisayar yardımı ile çok karmaşık ve değişik yönlü mühendislik hesaplarının çözümünde büyük ilerlemeler kaydedilmiş, yeni benzetişim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu tür yeniliklerin daha verimli bir biçim­de kullanılabilmesi için tasarım mühendisine her bakımdan kolaylık sağlayan düzgün yazılmış, modern proses tasarımına dönük ve bilgisayar dili açısından uygun bir biçimde programlanmış bilgisayar yardımlı proses tasarım ve benzetişim entegre paketlerine gereksinim vardır, Proses tasarımı çok yönlü ve yaklaşımı bilinçli bir organizasyonu gerektirir, Memleketimizde bu türde bilgisayar destekli bir uygulamaya yeni yeni başlan­maktadır. Geliştirilmeye çalıştırılan bu entegre yazılımda; değişik proses seçimi yaklaşımları, ısı ve kütle denge hesaplan, maliyet ve işletme analizleri İle yurdumuzdaki halen rafineri ve petrokimya tesislerinde kullanilan ve üre­tilen kimyasal maddelerin ve bu maddelerden elde edilebilecek yeni ürün-lerin proses tasarımı için gerekli olan kimyasal özellikleri bir databank biçiminde sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, bu tür bilgileri ve yaklaşım metodlannı bünyesinde bulunduran ve yurt dışımda son on senedir kullanılan diğer özel benzetişim programların da yardımı ile, geliştirilen bu yazılım paketi kimya mühendisliği proses tasarım bilgilerini ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bilgisayar destekli mevcut tasa­rım gruplarının hizmetine sokan ön bir çalışma biçiminde değerlendirilmelidir. Araştırmada bilgisayar destekli proses tasarımında gerekli olan ve yepyeni bir yaklaşım olan 'Elektronik El Kitabı' nın ön bilgileri elde edilmiştir. Bu el kita­bının hazırlanmasında, öncelikle bir işletmenin hayati unsuru olan ve sürekli gelişen çağdaş yöntemleri izlemek isteyen tüm Üst Düzey Yöneticilerinin ge­reksinimleri de mümkün olduğu biçimde.dikkate alınmıştır,
Anahtar Kelime:

Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi

Öz:
In the last decade, great improvements are made in carefully designed and perfectly computerized process design and calculations. Very important new approaches are made in this area, It is a known fact that a well-documented, well-designed, and perfect programmed computer-aided process design packages are a must for the process engineer. In order to direct this process design development into a logical organization, an efficient route with the help of computer-aided entegrated simulation packages is essential. This kind of new approach is being preferred for the first time in our country. The projected integrated computer-aided design soft­ware package contains various new process selection methods, heat and mass balance calculations, cost estimation and operational expense analysis, and predicts and use the chemical design properties of various materials that are commonly available in refinery and petrochemical industry. In this study, with the help of the available process design packages used in developed countries, the prepared entegrated databank can easily be used in the pioneering design study groups that are newly developing in our country. These chemical properties essential for computer-aided design study are prepared in the form of an electronic databank. This databank will help the process design engineer in the initial startup study for his chemical engineer­ing equipment design. The design methodology is presented in such a way that all the necessary requirements of the project manager are somewhat included in a simple and eqaily understandable manner.
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
APA KISAKÜREK B, ŞENELT A, KARBAŞI F, İNALAKDERE F, KAMALI G (1995). Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. , 1 - 35.
Chicago KISAKÜREK Bilgin,ŞENELT Akif,KARBAŞI Fariba,İNALAKDERE Fuat,KAMALI Gülçin Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. (1995): 1 - 35.
MLA KISAKÜREK Bilgin,ŞENELT Akif,KARBAŞI Fariba,İNALAKDERE Fuat,KAMALI Gülçin Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. , 1995, ss.1 - 35.
AMA KISAKÜREK B,ŞENELT A,KARBAŞI F,İNALAKDERE F,KAMALI G Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. . 1995; 1 - 35.
Vancouver KISAKÜREK B,ŞENELT A,KARBAŞI F,İNALAKDERE F,KAMALI G Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. . 1995; 1 - 35.
IEEE KISAKÜREK B,ŞENELT A,KARBAŞI F,İNALAKDERE F,KAMALI G "Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi." , ss.1 - 35, 1995.
ISNAD KISAKÜREK, Bilgin vd. "Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi". (1995), 1-35.
APA KISAKÜREK B, ŞENELT A, KARBAŞI F, İNALAKDERE F, KAMALI G (1995). Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. , 1 - 35.
Chicago KISAKÜREK Bilgin,ŞENELT Akif,KARBAŞI Fariba,İNALAKDERE Fuat,KAMALI Gülçin Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. (1995): 1 - 35.
MLA KISAKÜREK Bilgin,ŞENELT Akif,KARBAŞI Fariba,İNALAKDERE Fuat,KAMALI Gülçin Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. , 1995, ss.1 - 35.
AMA KISAKÜREK B,ŞENELT A,KARBAŞI F,İNALAKDERE F,KAMALI G Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. . 1995; 1 - 35.
Vancouver KISAKÜREK B,ŞENELT A,KARBAŞI F,İNALAKDERE F,KAMALI G Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi. . 1995; 1 - 35.
IEEE KISAKÜREK B,ŞENELT A,KARBAŞI F,İNALAKDERE F,KAMALI G "Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi." , ss.1 - 35, 1995.
ISNAD KISAKÜREK, Bilgin vd. "Kimya mühendisliği proses tasarımı ön bilgi toplama, depolama ve kullanımına yönelik veri tabanı (Databank) yazılım paketi". (1995), 1-35.