Proje Grubu: TÜBİTAK MİSAG Proje Sayfa Sayısı: 33 Proje No: MİSAG-230 Proje Bitiş Tarihi: 01.09.2004 Metin Dili: Türkçe

Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri

Öz:
Temiz, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi hem çevre ile dost olmaları hem de azalan fosil yakıtlara alternatif olmaları bakımından gittikçe artmaktadır. Hidrojen de bu alternatif enerji kaynaklarının başında gelmektedir. Hidrojen ekonomisine geçtikten sonra enerji üretimi için yakıt pilleri en uygun araçlar olarak görülmektedir. Bu çalışmada proton değişim zarlı(PEM) hidrojen ve oksijenle çalışan yakıt pilleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak değişik malzemeler denenmiş, elektrot hazırlama yöntemleri geliştirilmiş, PEM yakıt pillerininin performans ölçümlerim yapabilmek için bir test istasyonu kurulmuştur. Değişik elektrot alanına sahip(5 ile 25 cm2) yakıt pillerinin performans testleri voltaja karşılık akım ölçülerek tespit edilmiştir. PEM yakıt pillerinde katalizör olarak platinin kullanılması maliyeti önemli ölçüde artırdığından maliyeti düşürecek alternatif bir katalizör geliştirilmesi hedeflenmiştir. Metalofitalosiyaninlerin katot elektrotu için alternatif bir katalizör olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada kobalt ve demir fîtalosiyaninler fıtalik anhidrit-üre metodu ile sentezlenmiş ve karakterize edilmiştir. Katalizör olarak %4 kobalt veya %4 ila %10 demir içeren fitalosiyanin-karbon siyahı yapısı, emdirme yöntemi ile hazırlanmıştır. Piroliz edilmemiş katalizörlerle ve 600°C ila 1000°C'de piroliz edileren katalizörler ile katot elektrotları hazırlanmıştır. Tekli yakıt pili test hücresinde yapılan performans ölçümleri sonucunda denenenler arasındaki en aktif katalizörün 1000°C'de piroliz yapılmış %4 kobalt içeren kobalt fitalosiyanin-karbon siyahı yapısı olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri

Öz:
Importance of clean, sustainable and renewable energy sources are increasing gradually because of either being environmental friendly or being alternative for fossil fuels. Hydrogen is in the lead of these alternative energy sources. Fuel cells are seemed to be the most suitable energy conversion devices while passing through the hydrogen economy. In this study, H2-O2 proton exchange membrane(PEM) fuel cells were constructed and electrode preparation techniques were developed. Performance öf single fuel cells which have active areas of 5 and 25 cm2 were tested with the help of the test station which was constructed during this project. Performances of the cells were determined by measuring voltage against current. Usage of platinum as a catalyst for fuel cell electrodes increases the cost of the fuel cell considerably. So it is needed to develop alternative and cost-effective catalysts. Metalophthalocyanines are thought to be an alternative catalyst for cathode electrode. In this study, cobalt and iron phthalocyanines were synthesized via phthalic anhydride-urea process. Catalysts were prepared with either containing 4% cobalt, 4% or 10% iron phthalocyanine on carbon black structure by impregnation method. Impregnated catalysts were pyrolized at 600°C or 1000°C and cathode electrodes were prepared by these catalysts as well as unpyrolized ones. The performance measurement results showed that 4% cobalt containing cobalt phthalocyanine-carbon black pyrolized at 1000°C is the most active catalyst among the others tested.
Anahtar Kelime:

Erişim Türü: Erişime Açık
APA EROĞLU İ, TURKER L (2004). Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri. , 1 - 33. MİSAG-230
Chicago EROĞLU İnci,TURKER Lemi Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri. (2004): 1 - 33. MİSAG-230
MLA EROĞLU İnci,TURKER Lemi Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri. , 2004, ss.1 - 33. MİSAG-230
AMA EROĞLU İ,TURKER L Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri. . 2004; 1 - 33. MİSAG-230
Vancouver EROĞLU İ,TURKER L Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri. . 2004; 1 - 33. MİSAG-230
IEEE EROĞLU İ,TURKER L "Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri." , ss.1 - 33, 2004. MİSAG-230
ISNAD EROĞLU, İnci - TURKER, Lemi. "Metalofitalosiyaninlerin sentezi ve yakıt pillerinin performansına etkileri". (2004), 1-33. https://doi.org/MİSAG-230