Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu

0 0

Proje Grubu: EEEAG Sayfa Sayısı: 1 Proje No: 104E013 Proje Bitiş Tarihi: 15.05.2005 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu

Öz:
Günümüzde kullanılan Sağlık Bilgi sistemlerinin büyük çoğunluğu özel kullanımlar için geliştirilmiş olup çoğunlukla sağlık kurumlarının belli bölümlerine hizmet vermektedirler. Bunun ötesinde bir hastanın sağlık kayıtları birlikte çalışamayan birden fazla sağlık kurumunda bulunuyor olması mümkündür. Tüm bunlar sağlık personelinin bir hastanın sağlık kayıtlarının tamamına ulaşmasını çok zorlaştırmaktadır. Bu projenin amacı bu problemlere çözüm olarak, Sağlık Bilgi Sistemleri için Web Servis tabanlı P2P altyapısı üzerinde bir "birlikte işlerlik" platformu oluşturmaktır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan sağlık standartlarından, CEN TC251 (CEN TC251), GEHR (GEHR) ve HL7 (HL7) da sağlık bilgi sistemlerininin birlikte işlerlik problemini çözmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu standartlara uygun geliştirilmiş çok sayıda sistem olmasına rağmen, sağlık sektöründe makinalar arası birlikte işlerlik problemi aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı hala çözülebilmiş değildir: Öncelikle, adı geçen standartlardan bazıları tamamen otamatik olarak veri işlemesini destekleyecek düzeyde birlikte işlerliği hedeflememektedir. Örneğin, Elektronik Hasta Kaydı tabanlı standartlardan ENV 13606 (CEN) ve GEHR hasta kayıtlarının bilgisayar yardımıyla daha iyi anlaşılabilmesi ve daha iyi kategorize edilebilmesi amacıyla; hasta kayıtlarının anlamlı parçalarını tanımlamışlardır. Sistemler standartlardan birine uygun geliştirilmiş olsalarda başka bir standarda uyan bir sistemle birlikte işlerlik problemi çözülememektedir. Aslında bütünleşik sağlık bilgi sistemlerinin önündeki en büyük engel değişik standartların birbirleriyle iletişim problemidir. Tüm bunların yanında, Web Servis Modeli sağlık endüstrisine aşılması zor birlikte işlerlik problemlerini çözmek için ideal bir platform sağlamaktadır. Web Servisler varolan yazılımları sarmalayarak farklı uygulamaların birlikte işlerliğini sağlayabilirler. Sağlık alanında Web Servis kullanımının getirileri şu şekilde özetlenebilir: Elektronik hasta kayıtlarının dokümantasyonunu standartlaştırmak yerine kayıtlara WSDL (WSDL) ve SOAP (SOAP) yolu ile ulaşılmasını standartlaştırarak sağlık bilgi sistemlerinin birlikte işlerliğini mümkün kılarlar. Sağlık BilgiSistemleriaynı veriyideğişik şekillerdesunmakiçin oluşturulan standartların hızla çoğalması problemi ile karşı karşıyadır. Web Servisler birbirinden farklı hatta birbirlerine rakip standartlara uyumlu yazılmış uygulamaların pürüzsüz bir şekilde birlikte işlerliğini mümkün kılar. Web Servisler sağlık kuruluşlarının varolan servislerininin başkaları tarafından da kullanılmasını sağlayarak, kurumların dışarı açılmalarını desteklerler. KurumlaraözelolarakyazılmışuygulamalarıWebServislerhalinegetirerek yazılımların ömrü uzatılmış olur. Ancak anlamsal olarak zenginleştirilmediklerinde Web Servislerin kullanım alanının çok sınırlı olduğu yaygın olarak kabul edilmiş bir gerçektir. Bununla birlikte sağlık bilgi sistemleri HL7, CEN TC251, ISO TC215 (ISO TC215) ve GEHR gibi standartlar yoluyla çok büyük ölçüde ilgi alanı bilgisi sunan az alanlardan biridir. Bu projede bu bilgiler ontolojiler haline getirilip Web Servisleri anlamsal olarak zenginleştirmek amacıyla kullanılmıştır.Bu projede önerilen Web Servis mimarisi global olarak üzerinde anlaşılan ontolojiler önermek yerine sağlık kurumları kullanılan standartlardaki anlamsal farklıkları önerilen aracı (mediator) komponenti yardımıyla anlaşılabilir hale getirmeyi amaçlamıştır. Sağlık kurumları kendi ontolojilerini var olan standartları baz alarak tasarladıktan sonra, aracı (mediator) komponent da bu standart ontolojileri kullanarak ontoloji eşleştirme araçları yardımıyla anlamsal bütünlüğü sağlar. îkili anlamsal eşleşmeler en iyi Eşler-Arası (Peer-to-Peer) paradigmasını kullanarak modellenebildiğinden, aracılar arası iletişim P2P olarak tasarlanmıştır. P2P platformu olarak Sun tarafından geliştirilen JXTA (JXTA) altyapısı kullanılmıştır. Kullanılan P2P mimari, aynı zamanda Web Servis Depolarının da dağınık bir ortamda bulunmasını sağlamıştır. Böylece Medikal Web Servisleri P2P ortamda bir Web Servis deposunda da, tek peerlarda da bulunuyor olsalar anlamsal özellikleri aracılığıyla bulunabilmektedir. Proje çerçevesinde geliştirilmiş olan altyapıya Mobil araçlar tarafından da ulaşılmasını sağlayan kolay kullanılabilir arayüzler tasarlanmıştır. Böylece çoğunlukla mobil olarak çalışan sağlık personelinin Web Servis olarak sağlanan servislere mobil araçlarından da ulaşabilmeleri sağlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik

Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu

Öz:
Most of the current Healthcare Information Systems are developed for special purposes and serve only certain departments of the Healthcare Organizations. Moreover, the healthcare record of a patient may be at different Healthcare Organizations that can not collaborate. All these make it difficult to Healthcare personnel to access all of the healthcare records of a patient. This project aims to develop a Web Service based interoperability platform on a P2P infrastructure as a solution to this problem. The healthcare standards that are nowadays commonly used like CEN TC251, GEHR and HL7 are also trying to solve the interoperability problem of Healthcare Information Systems. However, although many systems are developed conforming to these standards, the interoperability problem in the healthcare sector is still unresolved due to the reasons listed below: First of all, some of the mentioned standards do not aim an interoperability at a level that will support a fully automatic data processing. For example, the Electronic Healthcare Record based standards ENV 13606 (CEN) and GEHR, have defined the meaningful parts of the healthcare records so that the patient records can be more understandable with the aid of a computer and better categorized. Even if systems are developed conforming to a standard, the interoperability problem with a sistem conforming to another standard cannot be resolved. Actually, the biggest problem of the unified healthcare information systems is the communication system between various standards. Besides, The Web Service Model provides the healthcare industry an ideal platform to resolve the hard to solve interoperability problem. Web Services can provide the interoperability of different applications by wrapping existing software. The benefits of Web Services to the Healthcare domain can be summarized as follows: It enables the interoperability of Healthcare Information Systems by standardizing the access to records through WSDL and SOAP, instead of standardizing the documentation of Electronic Healthcare Records, The Healthcare Information Systems are confronted with the problem that the number of standards that are evolved to present the same data in different forms rapidly increase. Web Services enable the perfect interoperability of applications conforming to different or even competing standards. Web Services provide that the existing services of the Healthcare organizations can be used by others as well. Software lifetime is expanded by providing a Web Service interface to the applications that are peculiarly written for an organization. However, it is a generally accepted fact that Web services have a limited domain when they are not semantically enriched. Nevertheless, Healthcare Information Systems are ampng the few domains that present considerable domain information through standards like HL7, CEN TC251, ISO TC215 and GEHR. In this project, these information are converted to ontologies and used to semantically enrich Web Services.The Web Service architecture proposed in this project aimed to make the semantic differences of the standards used in healthcare organizations understandable with a mediator component instead of proposing gloabally accepted ontologies. After healthcare organizations design their own ontologies based on existing ontologies, the mediator component provides the semantic integrity using these standard ontologies with the help of the ontology mapping tools. As bipartite pairings are best modelled using the peer-to-peer paradigm, the communication between mediators is designed as P2P. The JXTA infrastructure developed by Sun Microsystems is used as the P2P platform. The P2P architecture used also provides that the Web Service repositories are distributed. This way Medical Web Services can be found with their semantic properties in the Peer-to-Peer environment no matter they are in a Web Service repository or on a single peer. Easy-to-use interfaces that enable access with Mobile tools to the infrastructure developed in the scope of the project are developed as well. Thus, it becomes possible that the healthcare personnel, mostly working mobile, can access services provided as Web Services from their Mobile tools.
Anahtar Kelime:

Konular: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Erişim Türü: Erişime Açık
APA DOĞAÇ A (2005). Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. , 1 - 1.
Chicago DOĞAÇ Asuman Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. (2005): 1 - 1.
MLA DOĞAÇ Asuman Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. , 2005, ss.1 - 1.
AMA DOĞAÇ A Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. . 2005; 1 - 1.
Vancouver DOĞAÇ A Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. . 2005; 1 - 1.
IEEE DOĞAÇ A "Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu." , ss.1 - 1, 2005.
ISNAD DOĞAÇ, Asuman. "Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu". (2005), 1-1.
APA DOĞAÇ A (2005). Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. , 1 - 1.
Chicago DOĞAÇ Asuman Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. (2005): 1 - 1.
MLA DOĞAÇ Asuman Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. , 2005, ss.1 - 1.
AMA DOĞAÇ A Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. . 2005; 1 - 1.
Vancouver DOĞAÇ A Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu. . 2005; 1 - 1.
IEEE DOĞAÇ A "Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu." , ss.1 - 1, 2005.
ISNAD DOĞAÇ, Asuman. "Sağlıklı bilgi sistemleri için web servisleri tabanlı bir P2P birlikte işlerlik platformu". (2005), 1-1.