Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 11 Sayfa Aralığı: 51 - 68 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994

Öz:
Büyüme literatürüne egemen olan neo-klasik kurama alternatif olarak geliştirilen içsel büyüme teorileri, teknoloji içselleştirerek ve neo-klasik kuramın varsayımlarını değiştirerek iktisat yazınına önemli bir katkı yapmıştır. Bu yeni büyüme teorilerinde beşeri sermayenin ekonomik büyümeye kaynaklık edeceği açık bir şekilde ifade edilmektedir. Bu çalışmada, beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki nedensellik bağlamında değerlendirilmiş ve beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönünün seçilen beşeri sermaye ölçütüne duyarlı olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelime: nedensellik ekonometrik analizler sağlık harcamaları eş bütünleşme beşeri sermaye ekonomik büyüme Türkiye eğitim harcamaları

Konular: İşletme Sosyoloji İktisat İşletme Finans

-

Öz:
Endogenous growth theories, are developed as an alternative to the neo-classical growth approach which dominated the growth literature for a long time, have had an important contribution to the economic literature by endogenising technology and changing the assumptions of the “old” growth theory. In this new theory, human capital is clearly accepted as an important determinant for the growth. In this presentation, the relationship between human capital and economic growth is investigated in terms of causality and it is found that the causality issue between the variables is sensitive to the choice of the human capital measurement.
Anahtar Kelime: Turkey educational expenditures causality econometric analysis health expenditures cointegration human capital economic growth

Konular: İşletme Sosyoloji İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Arrow, K. (1962) “The Economic Implications of Learning by Doing”, Review of Economic Studies, 29, 155-173.
 • Balcılar, M. (1997) “Effects of Taxes and Public Goods on Economic Growth in Endogenous Growth Models”, D.E.Ü., İ.İ.B.F. Dergisi, 12(2), 149-167.
 • Barro, R.J. (1990) “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth”, Journal of Political Economy, 98, 103-s125.
 • Barro, R.J. (1991) “Economic Growth in a Cross-Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, Mayıs, 407-443.
 • Barro, R.J. (1995) Determinants of Economic Growth, London:MIT.
 • Barro, R.J. (1998) Human Capital and Growth in Cross-Country Regressions, Harvard University, Manuscript, Ekim.
 • Bencivenga, V.R. ve Smith, B. D. (1991) “Financial Intermediation and Endogenous Growth”, Review of Economic Studies, 58, 195-209.
 • Charemza, W.W. ve Deadman D.F. (1997) New Directions in Econometric Practise, Cheltenham: Edvard Elgar.
 • Cheng, B.S. ve Hsu, R.C. (1997) “Human Capital and Economic Growth in Japan:An Application of Time Series Analysis”, Applied Economic Letters, 4, 393-395.
 • Coe, D.T. ve Moghadam, R. (1993) “Capital and Trade As Engines of Growth in France: An Application of Johansen’s Cointegration Methodology”, IMF Staff Papers, 40(3), 542-566.
 • Demir, O. (2002) “İçsel Büyüme Kapsamında Devletin Değişen Rolü”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, 10-11 Mayıs, Hereke:Kocaeli.
 • Devarajan, S., V. Swaroop ve Zou, H. (1996) “The Composition of Public Expenditure and Economic Growth”, Journal of Monetary Economics, 37, 313-344.
 • Engle, R.F, ve Granger C.W.J. (1987) “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing”, Econometrica, 55, 251-276.
 • Ghatak, S., Milner, C. ve Utkulu, U. (1995) “Trade Liberalization and Endogenous Growth: Some Evidence for Turkey”, Economics of Planning, 28(2-3), 147-167.
 • Glomm, G. ve Ravikumar, B. (1997) “Productive Government Expenditures and Long-run Growth”, Journal of Economic Dynamics and Control, 21, 183-204.
 • Grammy, A.P. and Assane, D. (1996) “New Evidence on the Effect of Human Capital on Economic Growth”, Applied Economic Letters, 4, 121-124.
 • Granger, C.W.J. (1969) “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”, Econometrica,37, 24-36.
 • Granger, C.W.J. (1986) “Developments in the Study of Cointegrated Economic Variables”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 48, 213-228.
 • Granger, C.W.J. (1988) “Some Recent Developments in a Concept of Causality”, Journal of Econometrics, 39, 199-211.
 • Greenwood, J. ve B. Jovanovic, (1990) “Financial Development, Growth and the Distribution of Income”, Journal of Political Economy, 98(5), 1076-1107.
 • Han, E. ve Kaya, A.A. (1999) Kalkınma Ekonomisi Teori ve Politika, Eskişehir.
 • Hermes, N. ve R. Lensink (Eds.), (1996) Financial Development and Economic Growth: Theory and Experiences From Developing Countries, London: Routledge.
 • Hermes, N., (1994) “Financial Development and Economic Growth: A Survey of The Literature”, International Journal of Development Banking, 12(1), 3-22.
 • Johansen, S. (1988) “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
 • Johansen, S. and Juselius K. (1990) “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration –with Application to The Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
 • Kar, M. ve Taban, S. (2003) “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(3).
 • Kar, M. ve Tuncer, M. (1999) “Finansal Kalkınma ve Ekonomik Büyüme”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 17(3).
 • Karabulut, K ve Emsen, Ö.S. (1997) “Kalkınma Teorileri ve Geliştirilen Son Büyüme Modeli: Yeni Büyüme Teorisi”, Atatürk Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, 11(3-4), 27-50.
 • Kelly, T. (1997) “Public Expenditures and Growth”, Journal of Development Studies, 34(1), 60-84.
 • Kibritçioğlu, A. (1998) “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri”, Ank. Ü. SBF Dergisi, 53 (1-4), 207-230.
 • King, R.G. ve R. Levine, (1993a) “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108(3), 717-737.
 • King, R.G. ve R. Levine, (1993b) “Finance, Entrepreneurship, and Growth: Theory and Evidence”, Journal of Monetary Economics, 32(3), 513-542.
 • Lucas, R. (1988) “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22(1), 3-42.
 • MacKinnon, J.G. (1991) Critical Values for Cointegration Tests, in R.F. Engle and C.W.J. Granger (eds), Long-run Economic Relationships, Oxford: Oxford University Press.
 • Mankiw, N.G., D. Romer ve Weil, D.N. (1992) “A Contribution to the Empirics of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407-437.
 • Mıhçı, S. (1999) “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Endojen Büyüme Modelleri”, İktisat İşletme ve Finans, 14 (159).
 • Özmucur, S. (1996) The Economics of Defense and The Peace Dividend in Turkey, İstanbul: Boğaziçi University Press.
 • Pagano, M. (1993) “Financial Markets and Growth: An Overview”, European Economic Review, 37, 613-622.
 • Rebelo, S. (1991) “Long-run Policy Analysis and Long-run growth”, Journal of Political Economy, 99(3), 500-521.
 • Renelt, D. (1991) Economic Growth: A Review of the Theoretical and Empirical Literature, Working Papers WPS 678, Washington, D.C.: World Bank.
 • Romer, P.M. (1986) “Increasing Returns and Long Run Growth”, Journal of Political Economy, 94 (5), 1002-1037.
 • Romer, P.M. (1990) “Endogenous Technological Change”, Journal of Political Economy, 98 (5), S71-S102.
 • Roubini, N. ve X. Sala-I Martin, (1992) “Financial Repression and Economic Growth”, Journal of Development Economics, 39(1), 5-30.
 • Sala-i Martin, X. (1990) Lecture Notes on Economic Growth (I): Introduction to the Literature and Neo-Classical Models, NBER Working paper, No.3563.
 • Sims, C.A. (1972) “Money Income and Cousality”, American Economic Review, 62, 540-552.
 • Solow, R. (1956) “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.
 • Wang, E.C. (2002) “Public Infrastructure and Economic Growth: A New Approach Applied to East Asian Economies”, Journal of Policy Modeling, 24, 411-435.
 • Webber, D.J. (2002) “Policies to Stimulate Growth: Should We Invest in Health or Education”, Applied Economies, 34(13), 1633-1643.
APA KAR M, AĞIR H (2006). Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. , 51 - 68.
Chicago KAR Muhsin,AĞIR HÜSEYİN Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. (2006): 51 - 68.
MLA KAR Muhsin,AĞIR HÜSEYİN Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. , 2006, ss.51 - 68.
AMA KAR M,AĞIR H Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. . 2006; 51 - 68.
Vancouver KAR M,AĞIR H Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. . 2006; 51 - 68.
IEEE KAR M,AĞIR H "Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994." , ss.51 - 68, 2006.
ISNAD KAR, Muhsin - AĞIR, HÜSEYİN. "Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994". (2006), 51-68.
APA KAR M, AĞIR H (2006). Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 51 - 68.
Chicago KAR Muhsin,AĞIR HÜSEYİN Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6, no.11 (2006): 51 - 68.
MLA KAR Muhsin,AĞIR HÜSEYİN Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.11, 2006, ss.51 - 68.
AMA KAR M,AĞIR H Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2006; 6(11): 51 - 68.
Vancouver KAR M,AĞIR H Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2006; 6(11): 51 - 68.
IEEE KAR M,AĞIR H "Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994." Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6, ss.51 - 68, 2006.
ISNAD KAR, Muhsin - AĞIR, HÜSEYİN. "Türkiye'de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Eşbütünleşme Yaklaşımı ile Nedensellik Testi, 1926-1994". Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 6/11 (2006), 51-68.